Home Intervjuer Internationell specialistkongress och kommande milstolpar för Chordate Medical

Internationell specialistkongress och kommande milstolpar för Chordate Medical

Chordate

Internationell specialistkongress och kommande milstolpar för Chordate Medical

22 augusti, 2023

Chordate Medical har återigen fått möjligheten att presentera bolagets migränbehandling K.O.S på en vetenskaplig kongress. Denna gång på International Headache Congress som äger rum i Seoul, Korea, den 14-17 september. Dessutom har prövningsledarna i PM007-studien skickat in manuskriptet till en vetenskaplig artikel, vilket vd Anders Weilandt berättar mer om i en intervju.   

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S), en läkemedelsfri behandlingsmetod för kronisk migrän. Patientstudien PM007 visar att K.O.S ger en signifikant minskning av antalet huvudvärksdagar hos patienter som lider av kronisk migrän.

Presentationer vid flera konferenser

Delar av studieresultaten har tidigare presenterats på bland annat American Headache Society:s kongress i Austin, Texas och The German Migraine and Headache Societys kongress i Berlin. I september kommer en av studieledarna, Dr Hoffmann, King’s College London, att redogöra för resultaten i en posterpresentation på International Headache Congress (IHC) 2023, Seoul, Sydkorea.

International Headache Society

Kongressen arrangeras vartannat år av International Headace Society, en internationell organisation med bas i Storbritannien. IHS verkar som en välgörenhetsorganisation och strävar efter att öka medvetenheten om huvudvärk samt främja forskning, utbildning och hanteringen av denna plågsamma sjukdom världen över.

I år kommer organisationens kongress anordnas i Seoul, Korea, vilket är första gången eventet äger rum i Asien sedan 2005.

Vd om konferensen och övriga aktiviteter

Även Chordate Medical kommer att närvara vid IHC 2023 som utställare, vilket ger en möjlighet att introducera K.O.S och dess fördelar till ledande experter och industri inom migränområdet.

Förutom ökad konferensnärvaro under hösten kommer bolaget att fortsätta sina marknadsintroduktioner i länder som Finland, Tyskland och Storbritannien. Parallellt arbetar Chordate Medicals partners vidare med godkännandeprocesserna i både USA och Kina. Sist men inte minst ser bolaget fram mot att publicera resultaten från PM007-studien i en vetenskaplig artikel. Studieledarna har skickat in ett manus med kompletta studieresultat till en av de tre mest prominenta tidskrifterna inom migränområdet. När den vetenskapliga artikeln är godkänd och publicerad kommer den att vara en värdefull resurs för marknads- och försäljningsarbetet.

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

BioStock kontaktade Chordate Medicals vd Anders Weilandt för att få veta mer om aktiviteterna under hösten.

Varför är just International Headache Congress ett bra tillfälle att presentera behandlingsmetoden K.O.S ?

– IHC är DET internationella forumet där världens huvudvärksexperter och industrin möts. Den vetenskapliga kongressen är givetvis det viktigaste för de ca 1000-2000 delegaterna, men den integrerade industriutställningen får även den stor uppmärksamhet. För Chordate som är en ny spelare på arenan är det en extra värdefull möjlighet att synas och skapa kontakter.

»Den vetenskapliga kongressen är givetvis det viktigaste för de ca 1000-2000 delegaterna, men den integrerade industriutställningen får även den stor uppmärksamhet. För Chordate som är en ny spelare på arenan är det en extra värdefull möjlighet att synas och skapa kontakter.«

I ett pressmeddelande nämner ni att intresset för studien och dess resultat är stort inom migränområdet. Kan du specificera vilka delar av resultaten som ni tror kommer att väcka mest intresse bland kongressens deltagare?

– Främst är det den nya möjligheten att kunna erbjuda patienterna ett väl fungerande alternativ som är läkemedelsfritt, med en mycket gynnsam biverkansprofil och med lång förebyggande verkan. Ett sådant alternativ är mycket efterfrågat.

– Det andra som väcker intresse är att behandlingsmetoden är enkel och lätt att lära sig – det gör att det kan bli ett mycket tillgängligt alternativ som inte kräver tid av en specialistläkare.

» Behandlingsmetoden är enkel och lätt att lära sig – det gör att det kan bli ett mycket tillgängligt alternativ som inte kräver tid av en specialistläkare.«

Ni har nyss meddelat att manuskriptet till den vetenskapliga artikeln har skickats in av prövningsledarna, vad betyder detta för bolaget?

– Det är en mycket efterlängtad händelse som nu efter grundligt analys- och skrivarbete av författarna kan bockas av som levererat. Datamaterialet är omfattande och i många delar mycket intressant. Som jag förstått så har det varit en del arbete med att välja vad som skulle tas med i den här första artikeln. Det är inte osannolikt att vidare analys kan utmynna i flera artiklar över andra aspekter än de som redovisas i den här aktuella artiken. Sammantaget mycket bra att det är klart – och ett bra stöd för vårt marknadsarbete när artikeln är godkänd för publicering.

»Det är helt enkelt full fart framåt som gäller. Vi befinner oss i tidig kommersialiseringsfas. Inom medtech betyder detta alltid engagerat arbete med långa införsäljningstider, innan man ser resultat. Vi vet hur och vad vi ska gör för att nå måluppfyllelse.«

Sommaren börjar gå mot sitt slut och uppladdningen inför hösten har börjat. Hur skulle du beskriva den fas som Chordate Medical befinner sig i just nu?

– Det är helt enkelt full fart framåt som gäller. Vi befinner oss i tidig kommersialiseringsfas. Inom medtech betyder detta alltid engagerat arbete med långa införsäljningstider, innan man ser resultat. Vi vet hur och vad vi ska gör för att nå måluppfyllelse.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev