Home Nyheter BioStock Investor Pitch: Medfield Diagnostics

BioStock Investor Pitch: Medfield Diagnostics

BioStock Investor Pitch: Medfield Diagnostics

BioStock Investor Pitch: Medfield Diagnostics

11 augusti, 2023

Medfield Diagnostics är ett medicinteknikbolag som utvecklat det första CE-märkta instrumentet för tidig diagnos av stroke. MD100 Strokefinder använder mikrovågsteknik och AI för snabb och korrekt diagnos vid misstänkt stroke. Tiden till rätt behandling är avgörande för patientens möjlighet till rehabilitering. Nu genomför bolaget en företrädesemission om 32,5 Mkr för att etablera produkten på marknaden. 

Se Medfield Diagnostics vd Stefan Blomsterberg presentera bolaget via bannern nedan.

YouTube video

Detta material utgör inte ett erbjudande utan ska ses som en marknadsföring av Medfield Diagnostics (Medfield). Följaktligen innehåller materialet inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut och har inte granskats eller godkänts av behörig myndighet i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. För fullständig information och villkor om den pågående företrädesemissionen uppmanas investerare att läsa EU-tillväxprospektet som godkändes av Finansinspektionen den 28 juli 2023 och som finns att tillgå på Medfields hemsida https://www.medfielddiagnostics.com/sv/.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev