Home Intervjuer Alla bitar på plats för Dicot under Q2

Alla bitar på plats för Dicot under Q2

Dicot lade sista bitarna inför klinik under Q2

Alla bitar på plats för Dicot under Q2

28 augusti, 2023

Uppsalabaserade Dicot fortsätter att ta avgörande kliv i utvecklingen av LIB-01. Fas I-studien med läkemedelskandidaten har nu dragit igång. I senaste kvartalsrapporten uttrycker vd Elin Trampe sin entusiasm över milstolpen. BioStock passade på att kontakta Trampe i samband med rapporten för hennes syn på hösten.

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01, en behandling som syftar till att förbättra livet för de över 500 miljoner män som lider av erektionssvikt och tidig utlösning. Bolaget meddelade nyligen att man nu tagit det slutliga steget in i klinik med kandidaten.

I augusti godkände Läkemedelsverket Dicots ansökan om att inleda sin fas I-studie med LIB-01. Det innebär att man nu kunnat inleda studien som planerat i augusti. Det är precis enligt den tidplan som bolaget sedan 2022 kommunicerat till marknaden. Första steget blir att rekrytera deltagare till den första dosgruppen.

Dicot ska studera säkerheten

Syftet med studien, som genomförs av CRO:n Clinical Trial Consultants, är i första hand att studera kandidatens säkerhet i människa. Bolaget har i prekliniska studier kunnat konstatera att säkerhetsprofilen ser bra ut. Studien genomförs på friska frivilliga som kommer att få succesivt ökande doser av LIB-01, först som engångsdos och sedan upprepad dosering.

”Efter en framgångsrik slutspurt i kvartal två kommer vi nu få möta de första människorna som ska inta LIB-01 för att hjälpa oss utvärdera säkerheten i morgondagens potensläkemedel. Det är riktigt stort”, skriver bolagets vd Elin Trampe i sitt vd-ord i rapporten för det andra kvartalet.

Marknaden visade sitt förtroende

Trampe lyfter även fram det förtroende som marknaden har visat för bolaget och projektet. Det största tecknet på det är att teckningsoptionerna av serie TO4, som hade lösen under juni, tecknades till 83 procent – ett starkt utfall i ett ganska svagt marknadsklimat. Utfallet i TO4:an stärkte bolagets kassa med strax över 20 Mkr, vilket innebär att man går in i nästa utvecklingsfas på en stabil grund.

Resultatet under det andra kvartalet uppgick till drygt -10 Mkr och kassan uppgick vid periodens utgång till 54 Mkr.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Elin Trampe, för att få veta mer om hur hon ser på det gångna kvartalet och vad hon ser framför sig under hösten.

Elin Trampe, vd Dicot
Elin Trampe, vd Dicot

Först och främst Elin, hur skulle du vilja sammanfatta det andra kvartalet 2023?

– Man kan nog likna det vid ett sprintlopp, där teamet arbetade otroligt fokuserat och i hög fart med alla parallella aktiviteter för att möjliggöra start av kliniska studier nu i augusti. Ända sedan april 2022, då vi satte målet att starta kliniska studier under mitten av 2023, har vi lyckats bocka av alla delmål. Kvartal två var upploppet där alla de sista bitarna skulle falla på plats. Vi lyckades med detta inklusive en kapitalanskaffningsrunda som föll väldigt väl ut.

Ni genomförde i början av sommaren en lyckad kapitalanskaffning med er TO4:a. Vad innebär det för bolaget och hur ser du på den finansiella situationen framöver?

– Det innebär att vi nu har kapital för att påbörja och genomföra fas 1-studien. Vi hade per sista juni en kassa på drygt 54 Mkr och under hösten i år genomför vi det sista optionsprogrammet som var en del av vår unitemission i januari. Vi är oerhört glada och tacksamma över det höga deltagandet som var i TO4 och vi är väldigt måna om att förvalta det förtroende som våra aktieägare visar.

Om vi blickar framåt lite, vilka milstolpar hoppas du kunna rapportera av när det väl är dags att summera 2023?

– Vi har mycket spännande saker på gång inom flera olika områden. Utöver kliniska studien som ju nyss har startat, så arbetar bland annat med en alternativ teknik för framtida storskalig tillverkning av läkemedelssubstansen. Vi gör också studier kring verkningsmekanismen för LIB-01 för att påvisa exakt hur effekten och den långa verkningstiden uppstår, samt hur verkningsmekanismen skiljer sig jämfört med dagens preparat.

– Ett annat fokusområde för oss är att försätta arbeta aktivt med att stärka vår patentportfölj och där har vi gjort flera framsteg som vi ser kan skörda frukt inom kort.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev