Home Intervjuer Alligator Biosciences CSO presenterar CD40-portföljen vid konferens

Alligator Biosciences CSO presenterar CD40-portföljen vid konferens

Alligator Bioscience

Alligator Biosciences CSO presenterar CD40-portföljen vid konferens

14 juli, 2023

Alligator Biosciences CD40-agonist mitazalimab har nyligen visat lovande resultat i en andra interimsanalys av fas II-studien OPTIMIZE-1 i bukspottkörtelcancer. Resultaten kommer att presenteras av CSO Peter Ellmark vid 3rd Annual Tumor Myeloid-Directed Therapies Summit i Boston. Han kommer även att lyfta bolagets bispecifika CD40/CEACAM5 antikropp ATOR-4066 som har potential att inducera ett starkt antitumörsvar hos patienter med tumörer som uttrycker CEACAM5. BioStock kontaktade Peter Ellmark för att få veta mer.

Alligator Bioscience är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Bolagets ledande kandidat mitazalimab är en CD40-agonist som binder till CD40-receptorn på dendritiska celler, vilket aktiverar immunsystemets tumörspecifika T-celler som selektivt angriper cancern.

Fas II-studien OPTIMIZE-1

Säkerheten och effekten av mitazalimab utvärderas för närvarande i en fas II-studie, OPTIMIZE-1, i tidigare obehandlade patienter med metastaserad pankreatiskt duktalt adenocarcinom. I studien ges mitazalimab i kombination med första linjens kemoterapibehandling mFOLFIRINIOX.

Ytterligare positive data

Den 2 januari 2023 meddelade Alligator positiva interimsresultat från OPTIMIZE-1-studien som visar en Objective Response Rate (ORR) om 52 procent i en initial kohort om 23 patienter. Cirka sex månader senare, den 26 juni, meddelade Alligator ytterligare positiva interimsdata baserat på hela kohorten i studien. Analysen visade en ökning av ORR till 57 procent hos de första 23 patienterna, vilket tyder på en varaktig fördel för patienterna, samt en ORR på 44 procent för hela kohorten på 57 procent.

Den senaste analysen visar också ett medianvärde för varaktighet av behandlingssvaret (DoR) på 8,7 månader, vilket sannolikt kommer att utvecklas över tid och kan jämföras med de 5,9 månader som rapporterats med FOLFIRINOX i en liknande patientpopulation.

Interimsresultaten bekräftar potentialen för mitazalimab som ett terapeutiskt alternativ för patienter med första linjens bukspottkörtelcancer. Läs mer i BioStocks intervju med CMO Sumeet Ambarkhane.

Presentation vid Tumor Myeloid-Directed Therapies Summit

Resultaten kommer snart att presenteras vid det tredje Annual Tumor Myeloid-Directed Therapies Summit, som äger rum den 18-20 juli i Boston. Peter Ellmark, CSO för Alligator Bioscience, är en av experttalarna på konferensen och han kommer även att hålla i Fireside Chat: Reviewing the Current Landscape & Future Potential of the Myeloid” tillsammans med andra branschledare.

ATOR-4066

Peter Ellmarks presentation kommer även att innehålla prekliniska data för ATOR-4066, bolagets tredje generationens bispecifika antikropp som binder till CD40 och CEACAM5. ATOR-4066 har utvecklats med bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-Prime och är avsedd för behandling av solida metastaserande tumörer.

Peter Ellmark, CSO Alligator Bioscience

Intervju med CSO Peter Ellmark

BioStock kontaktade Peter Ellmark för att få veta mer om potentialen för Alligator Biosciences CD40-portfölj.

Först och främst, varför är CD40 ett användbart target vid cancerimmunterapi?

– Att rikta in sig på CD40, och därmed aktivera myeloida celler, ger en möjlighet att effektivt adressera en av de stora utmaningarna inom immunonkologi idag, nämligen att behandla cancer med en immunsuppressiv mikromiljö. Bukspottkörtelcancer är en sådan indikation, men det finns många andra indikationer där CD40-agonister kan vara nyckeln till att öka tumörresponsen och varaktigheten av behandlingssvaret.

– Intresset för myeloida målsökande terapier har vuxit under de senaste åren på grund av deras centrala roll i immunsystemet. CD40-stimulering är ett unikt för för att omvandla en suppressiv tumörmikromiljö till en tumördödande miljö.

»Intresset för myeloida målsökande terapier har vuxit under de senaste åren på grund av deras centrala roll i immunsystemet. CD40-stimulering är ett unikt för för att omvandla en suppressiv tumörmikromiljö till en tumördödande miljö.«

Din kommande presentation kommer inte bara att belysa de nya interimsresultaten för mitazalimab, utan också potentialen för den bispecifika antikroppen ATOR-4066. Varför är ATOR-4066 en värdefull del av Alligators CD40-portfölj?

– ATOR-4066 är en tredje generationens CD40-agonist som vi har designat baserat på vår mångåriga expertis inom CD40. Kandidaten utvecklades med hjälp av vår egenutvecklade Neo-X-Prime-plattform som genererar bispecifika antikroppsagonister som kan öka antitumöraktiviteten avsevärt genom att effektivt koppla samman dendritiska celler till tumörfragment.

– Något som är viktigt är att ATOR-4066 aktiverar CD40 endast i närvaro av CEACAM5 som uttrycks på vissa tumörtyper. Detta förväntas göra denna antikropp extremt potent och specifik med en mycket gynnsam säkerhetsprofil. De prekliniska data som jag kommer att presentera vid Tumor Myeloid-Directed Therapies Summit belyser potentialen att ytterligare förbättra antitumöraktiviteten genom att rikta in sig på CD40 och tumörantigenet CEACAM5 samtidigt. Neo-X-Prime-plattformen är mycket väl positionerad jämfört med andra tumörmålsökande terapier under utveckling och ger utmärkta möjligheter till patientstratifiering. Sammantaget gör detta att ATOR-4066 är väl positionerad för att göra en betydande inverkan inom immunonkologi inom snar framtid.

»Något som är viktigt är att ATOR-4066 aktiverar CD40 endast i närvaro av CEACAM5 som uttrycks på vissa tumörtyper. Detta förväntas göra denna antikropp extremt potent och specifik med en mycket gynnsam säkerhetsprofil.«

Vad är nästa steg i utvecklingen av mitazalimab och ATOR-4066?

– För mitazalimab är nästa viktiga milstolpe att rapportera topline-data från OPTIMIZE-1 i början av Q1 2024. Då kommer vi att kunna tillhandahålla mogen data för ORR, progressionsfri överlevnad, total överlevnad och varaktighet av behandlingssvaret (DoR). Dessutom för vi diskussioner med tillsynsmyndigheter om den bästa vägen till marknaden inom metastaserad bukspottkörtelcancer och intensifierar vårt affärsutvecklingsarbete för att hitta rätt partner som kan ta mitazalimab till patienterna så snabbt som möjligt. För ATOR-4066 arbetar vi med att stärka det translationella datapaketet som stödjer den kommande kliniska utvecklingen.

»För mitazalimab är nästa viktiga milstolpe att rapportera topline-data från OPTIMIZE-1 i början av Q1 2024.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev