Home Intervjuer WntResearchs Foxy-5 inom AML uppmärksammas

WntResearchs Foxy-5 inom AML uppmärksammas

WntResearch presenterar resultat från AML-studie

WntResearchs Foxy-5 inom AML uppmärksammas

29 juni, 2023

Vid sidan av förra årets nya upptäckter gällande Foxy-5 fortsätter WntResearch att undersöka kandidatens vidare potential utanför tjocktarmscancer. Journal of Cell Communication and Signaling har publicerat lovande prekliniska resultat med Foxy-5 i akut myeloisk leukemi. BioStock kontaktade vd Pernilla Sandwall för en uppdatering från projektet.

WntResearch har specialiserat sig på utveckling av terapeutiska lösningar för att bekämpa spridningen av cancerceller. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är en syntetiskt peptid som efterliknar det naturliga proteinet WNT5A. Proteinet har visat sig ha förmågan att hämma rörligheten hos cancerceller och därmed förhindra bildandet av metastaser.

Den pågående fas II-studien NeoFox utvärderar effektiviteten av Foxy-5 vid behandling av patienter som lider av tjocktarmscancer. Efter förra årets observationer inväntar bolaget nu myndighetsgodkännande för den reviderade studieplanen. Där ämnar man mäta effekten av Foxy-5 efter endast tre veckors behandling, istället för efter två år som i den tidigare planen.

Potentialen i AML uppmärksammad

Men det är inte bara inom tjocktarmscancer som kandidaten visat effekt. I en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Journal of Cell Communication and Signaling presenterar man resultaten av en studie utförd av en forskargrupp från Hematology and Transfusion Medicine Center på University of Campinas/Hemocentro-UNICAMP i São Paulo, Brasilien.

Forskargruppen har arbetat med Foxy-5 i en preklinisk modell av AML. I arbetet har man funnit att Foxy-5 verkar kunna motverka flera onkogena processer som är kopplade till denna blodcancer. Artikeln, med titeln ”The antitumor effects of WNT5A against hematological malignancies”, lyfter fram Foxy-5 som en lovande kandidat för behandling av AML.

Man har tidigare även presenterat resultaten i ett abstrakt vid det årliga vetenskapliga mötet anordnat av American Society of Hematology. WntResearch har lämnat in en patentansökan för Foxy-5 som behandling mot AML baserat på den brasilianska forskargruppens arbete.

Stör produktionen av blodceller

AML är en typ av blodcancer som börjar i benmärgen, där nya blodceller bildas. Den karakteriseras av en snabb produktion av onormala vita blodkroppar som ackumuleras i benmärgen och stör produktionen av normala blodceller.

Förväntningen är att den globala marknaden för AML-behandlingar växer kraftigt under de kommande åren för att uppgå till 5,1 miljarder USD år 2029.

Kemoterapi är det mest använda behandlingsalternativet i dag och även om det kan vara effektivt, medför kemoterapi ofta allvarliga biverkningar. Ett annat problem är att återfallsrisken är hög. Detta understryker behovet av mer effektiva behandlingar.

Vd kommenterar

BioStock pratade med Pernilla Sandwall, vd för WntResearch, för att få veta mer om vad publiceringen i Journal of Cell Communication and Signaling innebär för bolaget och en uppdatering från den brasilianska forskargruppens projekt.

Pernilla Sandwall, vd WntResearch
Pernilla Sandwall, vd WntResearch.

Först och främst, vad innebär det för er att era resultat i AML fortsätter att uppmärksammas internationellt?

– Det är en rad positiva fördelar. Generellt sett stärks Foxy-5:s position som ett nytt behandlingsalternativ inom ytterligera en cancerform. Detta är positivt för WntResearch och bolagets framtida möjligheter. Att WntResearch syns i vetenskapliga forum öppnar upp för nya samarbetsmöjligheter. Exempel på det är nya samarbeten med andra framstående forskargrupper för att driva på utvecklingen av Foxy-5 inom AML eller andra områden.

– Potentiellt öppnar det upp för partnerskap med större läkemedelsföretag för fortsatt utveckling och marknadsföring av Foxy-5 – inte bara inom AML men inom cancer generellt. Dessutom blir WntResearch mer attraktivt för investerare.

Vad kan det här innebära för framtiden?

– Inom AML finns ett stort behov att identifiera nya sätt att behandla patienter som inte längre svarar på konventionell terapi. I samband med de nya fynden inledda WntResearch ett samarbeta med en internationellt erkänd forskargrupp vid FIMM (Institutet för molekylär medicin Finland).

– Dessutom har större läkemedelsbolag noterat att användningsområden för Foxy-5 möjligen är bredare än enbart solida tumörer såsom tjocktarms-, bröst- och prostatacancer.

Kan du ge en uppdatering kring arbetet inom AML? Vad blir nästa steg?

– AML är en komplex cancersjukdom. Viktiga frågor, utöver att visa att Foxy-5 är effektiv vid AML, är att identifiera möjliga verksamma kombinationsbehandlingar som patienter som skulle ha bäst nytta av.

– Samarbetet med den brasilianska forskargruppen fortsätter. Dessutom har WntResearch även ett pågående samarbete med FIMM för att öka vår förståelse för hur Foxy-5 fungerar inom de ovannämnde områden. Vi hoppas och tror att arbetet kommer leda till kliniska undersökningar inom AML med Foxy-5 i framtiden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev