Home Intervjuer Ultimovacs i kampen mot mesoteliom

Ultimovacs i kampen mot mesoteliom

Ultimovacs i kampen mot mesoteliom

Ultimovacs i kampen mot mesoteliom

2 juni, 2023

Mesoteliom är en sällsynt men aggressiv form av cancer med begränsade behandlingsalternativ. Det norska bioteknikbolaget Ultimovacs adresserar behovet av nya terapier med sitt universella cancervaccin UV1. BioStock kontaktade Ultimovacs Director Medical Affairs, Espen Basmo Ellingsen, för att få veta mer om den övergripande belastning som sjukdomen medför, samt om fas II-studien NIPU som utvärderar UV1 i kombination med standardbehandling. 

Asbest är en naturligt förekommande mineral som är känt för sina värmebeständiga och korrosionsskyddande egenskaper. Under 1800-talet och stora delar av 1900-talet användes asbest ofta som ett isolerande material vid uppförandet av byggnader, såväl som för andra industriella applikationer.  

De giftiga, cancerframkallande egenskaperna hos asbest upptäcktes och studerades i början av 1900-talet när forskare uppmärksammade ett stort antal tidiga dödsfall och lungproblem i asbestgruvstäder. Det var dock inte förrän under senare delen av seklet som många regeringar, inklusive de i USA och EU, införde stränga restriktioner och till och med totala förbud mot användning av asbest. 

Trots dessa förbud är den genomsnittliga latensperioden för utveckling av hälsoproblem relaterade till asbestexponering cirka 40 år. Detta innebär en förhöjd risk för hälsokomplikationer för tidigare och nuvarande arbetare som har kommit i direkt kontakt med asbest. De inom byggbranschen påverkas mest, men även i synnerhet brandmän.  

Mesoteliom – en dödlig sjukdom

En av de främsta dödsorsakerna från asbestexponering är mesoteliom, en aggressiv form av cancer som utvecklas i slemhinnorna i de inre organen. Den vanligaste typen av mesoteliom är malignt pleuramesoteliom (MPM), som påverkar det tunna skiktet av vävnad som omger lungorna och insidan av bröstet. Sjukdomen leder ofta till en förväntad livslängd på mindre än ett år efter diagnos och 5-årsöverlevnaden är 12 procent. 

MPM är så aggressiv att sjukdomen vanligtvis diagnostiseras i de sena stadierna, vilket gör behandlingen extremt utmanande. Då är kirurgi möjlig, men åtföljs vanligtvis av kemoterapi. Från och med 2020 i USA och 2021 i Europa har immuncheckpointhämmare som nivolumab och ipilimumab också blivit första linjens behandling.  

Men även om dessa behandlingar kan göra att cancern initialt minskar, är återfall mycket troligt. Vid återfall blir sjukdomen mer resistent mot behandling och undgår immunsystemets försvar, vilket minskar överlevnadschanserna ytterligare. Idag finns det tyvärr ingen standardbehandling för återfall i malignt mesoteliom, vilket innebär att det finns ett betydande medicinskt gap att fylla.  

Ultimovacs cancervaccin

Ett bioteknikbolag som strävar efter att fylla detta gap är Ultimovacs. Det nordiska bioteknikföretaget utvecklar UV1, ett universellt cancervaccin som syftar till att stärka patientens immunförsvar tillräckligt för att bromsa cancern. Bolaget har fem pågående kliniska fas II-studier som utvärderar UV1 inom olika cancerindikationer – NIPU-studien är den som fokuserar på mesoteliom.  

Läs mer om Ultimovacs och bolagets pipeline här. 

Studien utvärderar UV1 som andrahandsbehandling i kombination med båda checkpoint-hämmarna nivolumab och ipilimumab. Forskningen som hittills gjorts med UV1 tyder på att det terapeutiska vaccinet kan arbeta tillsammans med immuncheckpointhämmarna för att frigöra immunsystemets fulla kraft att attackera cancern vid eventuellt återfall.  

En första avläsning från studien förväntas under de kommande veckorna. Resultaten kommer, om de är positiva, utgöra proof-of-concept för UV1 i denna indikation, och därmed ett stort steg framåt i utvecklingen av vaccinet.  

Ett samtal med Ultimovacs DMA

Espen Basmo Ellingsen
Espen Basmo Ellingsen, Director Medical Affairs på Ultimovacs

BioStock kontaktade Ultimovacs Director Medical Affairs Espen Basmo Ellingsen för att diskutera utmaningarna relaterade till mesoteliom och hur sjukdomen bör behandlas, samt förväntningarna inför NIPU-studien. 

Espen, why is mesothelioma such a difficult disease to treat?

Mesothelioma is a rare and aggressive disease characterized by irregular growth of the mesothelial cells, which form the protective lining of internal organs. The early symptoms of mesothelioma can be similar to those of less severe respiratory conditions. Mesothelioma, therefore, often goes undiagnosed in its early stages, and by the time a definitive diagnosis occurs, the cancer is typically more advanced, resulting in fewer therapeutic options and an established tumor biology that is harder to treat. Mesothelioma has shown to harbor genetic and molecular characteristics that make the cancer cells less susceptible to conventional treatments. For immunotherapies specifically, the tumors may hold certain immunosuppressive features that counteract the spontaneous anti-tumor immune responses.

What is the difference between first-line and second-line treatment in cancer therapy?

Treatment lines refer to the order treatments are given as a tumor progresses or recurs. For advanced cancers, first-line treatment refers to the initial treatment alternative a patient receives after diagnosis, whereas second-line treatment refers to the treatment alternative the patient receives after the disease progresses on first-line treatment. Each successive treatment line is initiated when the previous treatment is no longer effective or the disease has shown resistance to it. The goal of the different treatment lines is to provide additional therapeutic options to control the disease and extend survival. However, generally, the later the treatment line, the less response to therapy is expected.

Why isn’t UV1 being evaluated as a first-line treatment?

The NIPU trial evaluates UV1 in combination with nivolumab and ipilimumab as second-line therapy. At the time the trial was initiated, there were no approved immunotherapies for malignant pleural mesothelioma. It is common to evaluate experimental treatments in later treatment lines, when standard treatment options have been exhausted. However, with the recent approval of the checkpoint inhibitors nivolumab and ipilimumab as first-line therapy, positive results from the NIPU trial may facilitate further development of UV1 in the first-line setting.

Why is NIPU looking at UV1 in a triple combination with both nivolumab and ipilimumab, and not in combination with chemotherapy or even on its own?

Nivolumab and ipiliumab represent drugs that are classified as immune checkpoint inhibitors. Physiologically, the immunological checkpoints are the body’s way of containing T cell responses within a desired range, maintaining a balance between attacking harmful invaders and avoiding unnecessary damage to healthy cells. During the development of cancer, however, tumors exploit these checkpoint molecules to evade an attack from the patient’s T cells. When a patient receives a checkpoint inhibitor, naturally occuring T cells targeting the tumors can be released from these contraints, leading to cancer cell killing. Although many patients experience durable responses to checkpoint inhibition, unfortunately, most patients progress due to an insufficient natural immunity against the tumors.

Therapeutic vaccination with UV1 induces T cell responses that aim to strengthen the overall anti-tumor immune response. The combination of UV1 and the checkpoint inhibitors is based on a scientific rationale that releasing the immune cells from these immune checkpoints will result in stronger immune responses after vaccination, and that these immune cells will more effectively kill cancer cells. Although both being checkpoint inhibitors, the two drugs differ in the immune checkpoint molecule they block. Ipilimumab blocks CTLA-4, whereas nivolumab blocks PD-1. Blocking CTLA-4 is expected to strengthen the immune response after vaccination, whereas blocking PD-1 is expected to reduce the tumors ability to resist the induced immune response. With the characteristic features of mesothelioma, we believe the triple combination may be necessary to overcome the immunosuppressive tumor microenvironment and provide tangible cancer cell killing.

When can we expect top-line results from NIPU?

Topline results from the NIPU trial is expected to occur this month of June, so rather soon.

If the study brings positive results, what will it mean for UV1 and the future development, especially considering that mesothelioma is considered a rare disease?

If the NIPU trial reads positive:

it will prove the overall concept of UV1 as a telomerase targeted vaccine works when added to CPIs, and increases the probability of success in the other indications

further development plans will be discussed with the regulatory authorities to ensure the most effective and speedy way forward. This also includes filing for breakthrough/fast track designation, and orphan drug designation

it will definitely trigger further support for bringing UV1 to mesothelioma patients, a population with a true unmet medical need.

The imminent read-out of the NIPU trial represents the first-ever randomized data package on the UV1 vaccine. Following closely are the read-outs of the randomized INITIUM trial in melanoma (H2 2023) and the randomized FOCUS trial in head and neck cancer (H1 2024). The DOVACC and LUNGVACC trials are expected to complete later in 2024 and 2025, respectively. The outcomes of all these trials will guide the broader development of UV1.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev