Home Nyheter Pharmiva och Peptonic går samman

Pharmiva och Peptonic går samman

Cyxone emission

Pharmiva och Peptonic går samman

19 juni, 2023

Det rör på sig inom den svenska femtech-sektorn. Pharmiva och Peptonic Medical har tecknat en avsiktsförklaring för att gå samman och skapa ett bolag med fokus på intim kvinnohälsa. Affären kommer efter Invent Medics förvärv av Malmöbolaget FlowCup tidigare i år.

Peptonic är ett femtechbolag som utvecklar och säljer medicinska behandlingar och livsstilsprodukter. Pharmiva å sin sida är i full gång med marknadslanseringen av Vernivia, en produkt för behandling av bakteriell vaginos. De båda bolagen meddelade nyligen sin avsikt att fusionera verksamheterna. Det är en till synes logisk affär där Vernivia kompletterar Peptonics självtester för diagnos av vaginala infektioner.

Skapar nya förutsättningar för tillväxt

“Vi har under våren arbetat intensivt för att säkerställa att de värden som hittills byggts upp i Pharmiva realiseras. Vernivia har tagits emot mycket väl på den svenska marknaden och lanseras efter sommaren även i Norge. I det pågående arbetet med geografisk expansion finns stora fördelar med att kunna erbjuda partners och distributörer en bredare produktportfölj. Den föreslagna sammanslagningen med Peptonic bedöms skapa nya förutsättningar för att expandera och lansera på nya marknader för bolagen”, skriver Pharmivas vd Anna Linton i en kommentar till samgåendet.

Fusionen behöver godkännande

Enligt avsiktsförklaringen kommer Peptonics ägarandel i det nya bolaget uppgå till cirka 85 procent. Som fusionsvederlag kommer aktieägare i Pharmiva att erhålla tolv aktier i Peptonic för varje aktie de äger i Pharmiva.

Fusionens genomförande är beroende av att båda bolagens styrelser beslutar att anta en gemensam fusionsplan och att man godkänner fusionen vid en extra bolagsstämma i Pharmiva. Aktieägare representerande cirka 37 procent av aktierna i Pharmiva har förbundit sig eller meddelat sin avsikt att rösta för den föreslagna fusionen vid den extra bolagsstämman, givet att övriga villkor är uppfyllda.

Erik Sundquist, vd för Peptonic, delar Anna Lintons entusiasm kring fusionen och ser fram emot de operationella och synergistiska besparingar som den innebär. Han noterar också att fusionen kommer att stärka delar av organisationen och att det nya bolaget kommer att ta “ytterligare ett mycket viktigt steg mot att sätta ett ledande svenskt bolag på en global – och viktig – marknad”.

Ytterligare konsolidering i branschen

Fusionen mellan Pharmiva och Peptonic är inte den enda affären  på den svenska femtech-scenen i år. I januari tillkännagav Lundabolaget Invent Medic att man förvärvar menskoppsspecialisten FlowCup för en köpeskilling om cirka 3,7 Mkr. FlowCup är sedan tidigare en av sektorkollegorna till Peptonic, som erbjuder intimartiklar via varumärket Lunette.

Om vi kommer få se fortsatt konsolidering i närtid återstår att se. Från Invent Medics sida har man definitivt den ambitionen. BioStock får i så fall anledning att återkomma i ämnet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev