Home Intervjuer Otto Skolling invald i Chordate Medicals styrelse

Otto Skolling invald i Chordate Medicals styrelse

Otto Skolling

Otto Skolling invald i Chordate Medicals styrelse

15 juni, 2023

Nyligen blev Otto Skolling invald som vice styrelseordförande i medicinteknikbolaget Chordate Medical. Skolling har över 30 års erfarenhet av produktutveckling, affärsutveckling och projektledning inom läkemedels-och medicinteknikindustrin. BioStock kontaktade Otto Skolling för att få veta mer om förväntningarna inför rollen som vice styrelseordförande i Chordate Medical.

Chordate Medical är ett Stockholmsbaserat medicinteknikbolag som har utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation som har bevisad behandlingseffekt på kronisk migrän, samt allergisk och icke-allergisk rinit. Bolaget marknadsför behandlingen i Finland, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt Saudiarabien.

Den 11 maj höll Chordate Medical en årsstämma där den omvalde Henrik Rammer som styrelsens ordförande, samt omvalde Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg samt Gunilla Lundmark som styrelseledamöter. Dessutom valde stämman in Otto Skolling som ny vice styrelseordförande.

Intervju med Otto Skolling, vice ordförande

Otto Skolling, vice styrelseordförande i Chordate Medical

Utöver uppdraget som vice ordförande i Chordate Medical är Otto Skolling Director Business Development i Nanexa, Chief Business Officer i Asarina Pharma, styrelseledamot i Respinor och Lipidor samt vd och styrelseordförande i Pharmor. Han har tidigare haft ledande positioner i Novozymes, Siemens Life Support Systems och Pharmacia & Upjohn. I grunden har han en masterexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

BioStock kontaktade Otto Skolling för att få veta mer om hans tidigare erfarenheter, samt hans nya roll som vice styrelseordförande i Chordate Medical.

Först och främst, hur ser du på Chordate Medicals potential?

– Jag är ju ganska ny på bolaget så det är troligt att jag ännu inte ser alla de möjligheter och potentialer som bolaget har. Det är ju dock tydligt för var och en att kunna erbjuda en behandling inom migrän för alla de som inte svarar på befintliga läkemedel, och det är en stor grupp, med en effekt on par med de bästa är ju naturligtvis väldigt spännande. Här tror jag att Chordate har en möjlighet att bli ett seriöst alternativ till de som idag inte svarar på befintliga läkemedel eller som inte vill använda dessa tunga läkemedel som idag förknippas med migränbehandling.

Vilka av dina tidigare erfarenheter är särskilt fördelaktiga och användbara i rollen som vice styrelseordförande i Chordate Medical?

– Jag tror att mina erfarenheter av styrelseuppdrag i liknande mindre life science-bolag kommer att vara av vikt. Jag har ju också de senast 15 åren jobbat inom affärsutveckling och hoppas att jag kommer att kunna stödja Anders och team i kommande affärsprocesser.

»Jag tror att mina erfarenheter av styrelseuppdrag i liknande mindre life science-bolag kommer att vara av vikt. Jag har ju också de senast 15 åren jobbat inom affärsutveckling och hoppas att jag kommer att kunna stödja Anders och team i kommande affärsprocesser.«

Vilka blir dina närmaste uppgifter i arbetet med att förverkliga Chordate Medicals potential?

– Det allra första blir att lära känna bolaget på djupet, spendera tid med Anders och hans team för att förstå bolagets produkt och indikationer på djupet för att skapa mig en bättre bild av bolaget och dess möjligheter.

Du verkar ha en hel del andra uppdrag på ditt bord. Hur stor del av din arbetstid förväntas du att lägga på styrelseuppdraget i Chordate?

– Det finns ingen fast tid satt för detta uppdrag utan det kommer nog som i de flesta andra uppdrag variera över tid beroende på de behov som bolaget har förutom den bastid som ett styrelseuppdrag kräver.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev