Home Intervjuer Iconovo lanserar Accelerator Program

Iconovo lanserar Accelerator Program

Iconovo Accelerator Program

Iconovo lanserar Accelerator Program

15 juni, 2023

Iconovo har valt att lansera Accelerator Program för att underlätta möjligheterna för bolagets kunder att erhålla EU-finansering för utveckling av nya originalläkemedel. Programmet möjliggörs genom ett samarbete med konsultbolaget Argentum som är specialiserade på att strukturera och leda ansökningsprocesser för EU-finansering. BioStock kontaktade Måns Österberg, Director Alliance Management på Iconovo, för att få veta mer om initiativet.

Iconovo utvecklar kompletta inhalationsprodukter baserade på bolagets patentskyddande inhalatorer. Bolaget fokuserar på tre olika affärsområden, varav ett av dem är utveckling av nya originalläkemedel. Iconovo har redan etablerat fyra samarbetsavtal med forskande läkemedelsbolag inom detta område.

Lansering av Iconovo Accelerator Program

Enligt Iconovo efterfrågar många av kunderna stöd i sina ansökningsprocesser för att erhålla EU-finansiering för utveckling av nya inhalationsbehandlingar. Därför lanserar nu bolaget Iconovo Accelerator Program, ett strukturerat sätt för läkemedelsbolag att delfinansiera sina projekt vid sidan av kapitalmarknaden.

Genom programmet erbjuder Iconovo strategiskt och operationellt stöd i samband med ansökningsprocesser för offentlig finansiering av innovativa utvecklingsprojekt baserade på bolagets inhalatorplattformar. Programmet genomförs i samarbete med konsultbolaget Argentum som sedan 1999 har bidragit till att säkra forsknings- och utvecklingsstöd om cirka 2 miljarder euro till sina kunder.

Fördelar för både kunderna och Iconovo

Tillsammans med Argentum besitter Iconovo den kompetens som krävs för att optimera möjligheterna att ta del av de stora forskningsanslag som varje år delas ut av EU. Syftet med programmet är hjälpa kunderna att snabbare erhålla finansiering, samtidigt som Iconovo får möjlighet att öka sina intäkter genom att samarbeta med bolag med stärkt finansieringsförmåga och ökad chans att genomföra projekten på ett effektivt sätt.

Måns Österberg
Måns Österberg, Director Alliance Management

Intervju med Director Alliance Management

Måns Österberg, Director Alliance Management på Iconovo, berättar mer om fördelarna med Iconovo Accelerator Program.

Vilka fördelar innebär Accelerator Program för era kunder?

1. Innebär en möjlighet att finansiera deras utveckling

2. Iconovo har tillsammans med Argentum satt upp en process för att söka pengar för projekt baserade på Iconovos inhalatorer och inhaleringskompetens. För kunden innebär detta att de kan nyttja en redan upparbetad process som är specifikt designad för inhalationsprojekt. Detta sparar tid och ökar chansen att få sin ansökan godkänd.

3. Det hjälper också företag utan erfarenhet av inhalation genom att minska den “aktiveringsenergin” som krävs för att utvecklas en produkt inom ett nytt terapiområde.

»Iconovo har tillsammans med Argentum satt upp en process för att söka pengar för projekt baserade på Iconovos inhalatorer och inhaleringskompetens. För kunden innebär detta att de kan nyttja en redan upparbetad process som är specifikt designad för inhalationsprojekt. Detta sparar tid och ökar chansen att få sin ansökan godkänd.«

Ingår detta för alla era kunder inom affärsområdet originalläkemedel eller är det en add on-service?

– Det ingår som en service för kunder med projekt där någon av Iconovos inhalatorplattformar spelar en betydande roll.

Vilka kriterier måste kunden uppfylla för att bli inkluderade i programmet?

– Utvecklingsprojektet måste vara kommersiellt intressant. Någon av Iconovos inhalatorplattformar måste också ingå som en substantiell del av projektet. Dessutom måste företaget ha finansering säkrad för att täcka de delar av projektet som inte täcks av det sökta forskningsanslaget.

– Det är bara kommersiellt intressanta projekt som kan komma ifråga för programmet.

Vad för typ av EU-anslag kan det handla om?

– Det finns många olika anslag att söka. Just nu fokuserar vi på Eurostar programmet där små konsortier med två eller flera företag kan söka tillsammans.

Hur gynnar Accelerator Program även Iconovo i slutändan?

– Framförallt innebär det att kommersiellt intressanta projekt snabbas på och inte stoppas upp av finansieringssvårigheter. Vi märker också att företag som är nya inom inhalationsprodukter ser möjligheter att på ett enklare, mer riskfritt, sätt komma in i ett nytt terapiområde. Detta gör att vi kan hitta nya kunder och på detta sätt expandera våran marknad.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev