Home Nyheter Iconovo ingår samarbete med Affilogic

Iconovo ingår samarbete med Affilogic

Iconovo

Iconovo ingår samarbete med Affilogic

22 juni, 2023

Under den senaste tiden har Iconovo ingått flera samarbetsavtal, varav det senaste är med det franska bioteknikbolaget Affilogic. Samarbetet avser en feasibility-studie med inhalerbara affinitetsproteiner, så kallade Nanofitins, baserat på Iconovos engångsinhalator ICOone. Efter studien finns goda möjligheter att utöka samarbetet enligt bolaget. Målet med projektet är att utveckla en ny behandling för lungsjukdomar.

Iconovo utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsbolag. Utvecklingsprojekten baseras på bolaget inhalatorplattformar ICOres, ICOcap, ICOone och ICOpre.

Feasibility-studie med bindande protein

Nyligen meddelade Iconovo att de planerar att inleda en feasibility-studie (genomförbarhetsstudie) i samarbete med Affilogic för utveckling av inhalerbara Nanofitin-baserade bioterapier i ICOone.

Affilogic är ett privat bioteknikbolag som är specialiserade på upptäckt och utveckling av Nanofitins, som är det kommersiella namnet för så kallade affitiner. Detta är artificiella proteiner som binder till specifika antigen och som därmed utgör ett alternativ till antikroppar.

Möjlighet till licensavtal

Ambitionen med Affilogics projekt är att utveckla en ny Nanofitin-baserad inhalationsbehandling för lungsjukdomar.

Efter att feasibility-studien har avslutats har Affilogic möjlighet att ingå licensavtal med Iconovo för användning av behandlingen i en av bolagets ICOone inhalatorer. Ett eventuellt licensavtal kan generera intäkter genom utvecklingsarbete, milstolps- och royaltybetalningar eller försäljning av inhalatorer.

Flera samarbetsavtal

Tidigare i juni ingick Iconovo även ett liknande samarbetsavtal med ett danskt mindre bolag. Även här handlar det om en feasibility-studie som vid positiva utfall kan generera ett licensavtal för Iconovo. Projektet avser utveckling av en omformulerad version av en redan godkänd läkemedelssubstans mot en sällsynt inflammatorisk sjukdom som ofta drabbar lungorna.

Iconovos vd Johan Wäborg kommenterade till BioStock avseende den senaste tidens inflöde av samarbetsavtal:

»Att allt fler kunder väljer Iconovo som samarbetspartner är ett kvitto på vår kompetens inom inhalationsområdet. Vi har gjort ett antal affärer inom området originalläkemedel på sistone, vilket inte bara är affärsmässigt bra, utan även ger oss en möjlighet att utveckla vår kompetens med nya substanser och metoder. Just kundprojektet med Affilogic kan generera betydande kunskap om utveckling av biologiska läkemedel – en växande marknad med stor potential för våra inhalatorer.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev