Home Intervjuer Finansieringsavtal säkrar kapacitetsökning i BrainCool

Finansieringsavtal säkrar kapacitetsökning i BrainCool

Finansieringsavtal säkrar kapacitetsökning i BrainCool

Finansieringsavtal säkrar kapacitetsökning i BrainCool

27 juni, 2023

Nyligen ingick BrainCool ett exklusivt distributions- och partneravtal med amerikanska ZOLL. Avtalet inkluderade en initial order värd minst 100 Mkr. För att säkerställa resurserna inför produktionsstarten av ZOLLs beställningar, slöt bolaget dessutom ett finansieringsavtal på upp till 20 Mkr med av två av BrainCools större ägare. BioStock kontaktade vd Martin Waleij för en kommentar.

Medicinteknikbolaget BrainCool har utvecklat produkter för en tidig och snabb kylning (hypertermi) vid behandling av olika sjukdomstillstånd. Produkten BrainCool System, marknadsförd som IQool System i USA, är positionerad för behandling av stroke och plötsligt hjärtstillestånd. I sin pipeline har bolaget även produkterna Cooral System och RhinoChill.

Avtalet med ZOLL

Den 31 maj tecknade BrainCool ett distributions- och partneravtal för USA, DACH-marknaden (Tyskland, Österrike och Schweiz) och Nederländerna med det globala bolaget ZOLL. Avtalet avser försäljning av IQool System och sträcker sig till år 2030. Målet är att etablera produkten som standard och marknadsledare inom segmentet kylning av neurologisk feber.

Enligt avtalsvillkoren är leveranser av systemen värt minst 100 mkr under en period om 18–24 månader och omfattar initialt minst 350 enheter samt engångsprodukter i form av kylplattor.

BrainCools vd Martin Waleij besökte BioStocks studio den 31 maj för att berätta om avtalet med ZOLL. Se intervjun här.

Ingår lånefacilitet med största ägarna

Efter offentliggörandet av avtalet med ZOLL, meddelade BrainCool att man dessutom har slutit ett finansieringsavtal med två av bolagets större ägare, Bolite Invest  och Landia  som vid behov kan tillföra bolaget upp till 20 Mkr. Landia  äger 8,23 procent i BrainCool medan Bolite Invest  äger 2,69 procent.

I en kommentar sa Oscar Engellau, medgrundare av Bolite Invest och styrelseledamot i BrainCool:

”Vi är mycket nöjda med det unika distributionsavtal som slutits med ZOLL. Den initiala ovillkorade ordern från ZOLL blev större än väntat och vi har därför erbjudit oss att bistå BrainCool med extra rörelsekapital inför kommande leveranser, om så skulle behövas. Det är spännande att bolaget nu går in i en helt ny fas med stabila och stora återkommande beställningar från ZOLL. Vi ser fram emot att fortsatt stödja bolaget, både finansiellt och genom aktivt styrelsearbete”.

Vd kommenterar

Martin Waleij, vd BrainCoolFör att få veta mer om den senaste händelseutvecklingen i BrainCool kontaktade BioStock vd Martin Waleij.

Martin, till att börja med, vad gör avtalet med ZOLL speciellt för BrainCool?

– Förutom det faktum att vi har fasta order 18 – 24 månader från 1 april 2024 med ett ordervärde över 100 MSEK , vilket de facto gör att vi skall skapa en stark supply chain med ökadevolymer och väsentligt lägre COGS, har vi funnit en stark partner med stora resurser och erfarenhet av vår nyckelmarknad. Vi har nu ett team på 40 peroner från ZOLL som bara i USA som är fullt dedikerade till vår produkt.

Hur påverkar avtalet er försäljningsorganisation i USA?

– Vi kommer behålla ett team som skall stödja ZOLL, men redan 1 juni sade vi upp fem personer upp med en uppsägningstid om fjorton dagar. Tanken är även att vår försäljningschef i USA och vår clinical manager skall bli överförd till ZOLL. Just nu bistår de dock med att överföra verksamheten och hjälpa till med att driva igång en ökad försäljning.

Hur planerar ni att skala upp produktionen för att möta efterfrågan?

Vi investerar i automatisk produktion i Polen med stöd av Exportkreditnämnden (EKN) och förhandlar för närvarande om nya stora order om 400 – 500 system med olika leverantörer. Bägge projekt har förberetts under flera månader, parallellt med förhandlingarna.

Ni har ingått ett finansieringsavtal på upp till 20 Mkr. Vad kan du berätta om detta?

– Våra ägare visar stöd genom att vara tillgängliga inför vår starka tillväxtresa som nu har inletts. Upplägget kostar inte BrainCool något så länge vi inte utnyttjar någon del av lån. Vi arbetar även med att etablera traditionell bankfinansiering för uppskalning med stöd av garantier från EKN och en EU-fond.

Hur ser er planer ut för att minska produktionskostnaderna?

– Det enkla svaret är att vi etablerar skalfördelar och automatisering, vilket blir betydligt enklare med orders som är betydligt större än vad bolaget traditionellt vant sig vid.

Ert dotterbolag i USA, BrainCool Inc, har distribuerat ett pressmeddelande till sjukvårdsmarknaden. Vilka är de viktigaste punkterna i denna kommunikation?

– Vi har fått en bra start sedan avtalet med ZOLL undertecknades, vilket redan har genererat nya order. Genom detta samarbete kommer vi in nya sjukhussystem och inköpsorganisationer. Efter att i princip alltid börjat med att erbjuda två system, läggs ribban nu på betydligt högre nivåer.

– Vi har dessutom fått ett snabbspår till en viktigt samarbetspartner via samarbetet med ZOLL, nämligen USAs näst största inköpsorganisation Premiere. Utöver detta kommer IQool System att anslutas till ZOLLs avtal med US Department of Veterans affairs, vilket är USAs största integrerade hälsovårdssystem. Detta medför såklart en stor potential då BrainCool inte har varit ett alternativ som leverantör tidigare som ett icke-amerikanskt bolag.

– Till råga på allt så har ZOLL lagt en order om 20 IQool System som är utöver den lagda ordern i avtalet som vi skall börja leverera den första april 2024.

Avslutningsvis, den internationella kliniska studien PRINCESS 2 med RhinoChill System för patienter med plötsligt hjärtstopp har fått etiskt godkännande. Vad kan du berätta om detta?

– Det är Karolinska Institutet som är sponsor för studien och den är nu redo att starta efter sommaren. Det är ett tvillingprojekt till vårt projekt inom stroke som vid lyckat utfall kommer etablera två helt nya terapier. På kort sikt stärker dessa två studier vårt varumärke då ledande kliniker deltar.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev