Home Nyheter BioInvent redo för kombinationsstudier med BT-001

BioInvent redo för kombinationsstudier med BT-001

WntResearch NeoFox

BioInvent redo för kombinationsstudier med BT-001

5 juni, 2023

BioInvent och samarbetspartnern Transgene har rapporterat positiva resultat i fas I/IIa-studien med det onkolytiska viruset BT-001. Hos 11 utav de 18 inkluderade patienterna uppnåddes en stabilisering av lesionerna. Hos två patienter sågs även en objektiv antitumöraktivitet. Detta medför att de bägge partnerna kan fortsätta utvärderingen som planerat med den del av studien där BT-001 kommer att studeras i kombination med pembrolizumab.

Bioteknikbolaget BioInvent utvecklar läkemedelskandidater med målet att förbättra effektiviteten hos checkpointhämmare och aktivera immunförsvaret hos patienter som inte längre svarar på befintliga cancerbehandlingar. Centralt för utvecklingen av bolagets kandidater är den egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T, som kombineras med bolagets antikroppsbibliotek n-CoDeR. För närvarande genomgår fyra kandidater, BI-1206, BI-1808, BT-001 och BI-1607 klinisk utvärdering. En femte kandidat, BI-1910, erhöll nyligen IND-godkännande och planeras att gå in i klinisk utveckling under andra halvan av 2023.

Framgång med BT-001

BT-001 utvecklas i samarbete med Transgenes onkolytiska Invir.IO-plattform och BioInvents teknologiplattformar n-CoDeR/F.I.R.S.T. Kandidaten utvärderas i en fas I/IIa multicenter doseskaleringsstudie och är utformad för att producera en kombination av en Treg-eliminerande mänsklig anti-CTLA-4-antikropp och humant GM-CSF-cytokin.

BioInvent rapporterade nyligen framsteg i den första delen av fas I/IIa-studien med BT-001. Fas Ia-delen av studien har nu slutförts, i vilken 18 patienter med avancerad solid tumörsjukdom med minst en tillgänglig ytlig lesion behandlats i tre dosgrupper med BT-001 som intratumoral monoterapi. Utav de 18 patienterna uppnåddes en stabilisering av lesionerna hos 11 patienter. Dessutom sågs en objektiv antitumöraktivitet, vilket här definieras som minst 50 procents minskning av storleken på en injicerad lesion, hos totalt två patienter. Inga säkerhetsproblem rapporterades.

Utvärdering i kombination med pembrolizumab följer

Resultatet ledde till att den oberoende Safety Review Committee godkänt starten av kombinationsdelen av studien, där BT-001 kommer att utvärderas intratumoralt tillsammans med KEYTRUDA (pembrolizumab) i flera patientgrupper med olika typer av tumörer. Detta möjliggör utvärdering av kombinationsbehandling för andra typer av maligniteter som normalt sett inte behandlas på detta sätt. I denna del väntas den första patienten rekryteras under H2 2023.

BioInvents vd Martin Welschof och Dr. Alessandro Riva, styrelseordförande för Transgene, hade detta att säga om resultatet:

Dessa data ger ytterligare positiv indikation på effekten av BT-001 för behandling av solida tumörer. Även om denna första studie genomfördes i patienter med långt gången sjukdom, vilket innebär att långsiktig uppföljning inte är möjlig, så har effekten på injicerade lesioner potential att ge systemiskt immunsvar, antitumöreffekt och i slutändan klinisk nytta i kombination med pembrolizumab. Inga säkerhetsproblem har observerats och antitumöraktivitet observerades även vid den lägsta dosen. Vi ser fram emot att undersöka BT-001 ytterligare i kombination med pembrolizumab

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev