Home Intervjuer Ablivas CMO om presentation på Euromit

Ablivas CMO om presentation på Euromit

Abliva Euromit Man presenterar inför publik på konferens

Ablivas CMO om presentation på Euromit

14 juni, 2023

Euromit, som hålls vart tredje år, går den här veckan av stapeln i Bologna, Italien. Abliva, som nu har inlett sin fas II-studie FALCON i patienter med primär mitokondriell sjukdom, deltar i mötet denna vecka. Teamet kommer att presentera sina forskningsresultat och samarbeta med experter på området, vilket ytterligare visar på bolagets engagemang för att främja mitokondriell forskning och ta innovativa terapier till patienter. BioStock kontaktade Ablivas Chief Medical Officer, Magnus Hansson, för att få veta mer.

Biofarmabolaget Abliva fokuserar på att utveckla innovativa terapier för patienter med mitokondriell sjukdom. Mitokondriell sjukdom är en grupp genetiska störningar som härrör från dysfunktionella mitokondrier, de cellulära kraftverk som ansvarar för att producera energi. Dessa sällsynta tillstånd kan ha en djupgående inverkan på flera organ och system i kroppen. Det finns för närvarande inga behandlingar tillgängliga för systemisk mitokondriellsjukdom.

Pågående fas II-studie med KL1333

Ablivas utvecklingspipeline består av läkemedelskandidater som är utformade för att modulera mitokondriell funktionoch återställa energiproduktionen i celler. I december förra året inledde bolaget en potentiellt registreringsgrundande fas II-studie med sin huvudkandidat KL1333. I ett första steg ska bolaget rekrytera 40 patienter för att bidra till interimsanalysen under första halvåret 2024.

Förutom ambitionen att nå vetenskapliga framsteg, lägger Abliva även stor vikt vid patientperspektivet och samarbeten. Teamet arbetar nära patientorganisationer, vårdpersonal och regulatoriska myndigheter för att försäkra sig om att man möter behoven från de drabbade och deras anhöriga under utvecklkingsprocessen.

Deltagande på Euromit 2023

Teamet från Abliva deltar på European Meeting on Mitrochondral Pathology (Euromit) i Bologna denna vecka. Efter en paus sedan 2017, p.g.a. pandemin, äger eventet åter rum i fysisk form. Euromit är en vetenskaplig konferens med syftet att utbyta kunskap och forskning kring mitokondriella sjukdomar.

Euromit samlar forskare, läkare och experter inom mitokondriell patologi från hela Europa och andra delar av världen. Deltagarna presenterar sina forskningsfynd, delar erfarenheter och diskuterar nya upptäckter och behandlingsmetoder.

CMO kommenterar

BioStock kontaktade dr Hansson för att få hans intryck från eventet och för att få veta mer om konferensens viktigaste ämnen.

Magnus Hansson, CMO, Abliva

Vad är dina intryck av årets upplaga av Euromit?

– Hittills har mötet varit mycket stimulerande. Euromit samlar läkare, forskare, industripartners, andra experter med fokus forskning om mitokondriell sjukdom samt patientorganisationer, och det var fantastiskt att se alla igen efter det långa uppehållet orsakat av Covid.

– Till skillnad från större sjukdomsområden där man har flera möjligheter att nätverka och presentera data, ingår mitokondriell medicin i mycket större vetenskapliga konferenser. En fördel med detta är att mötet lockar de flesta intressenter som arbetar inom området vilket ger fantastiska möjligheter att samarbeta och lära av varandra. Mötet omfattar sessioner om allt från fördjupade vetenskapliga studier av sjukdomens molekylära och genetiska bakgrund till kliniska forskningsstudier patienter.

Vilka är veckans höjdpunkter för Ablivas team?

– Vårt fokus för mötet är att öka förståelsen för vår pågående kliniska studie (och den innovativa studiedesignen) och lyfta fram vetenskapen bakom våra program. Vi har tillfälle att presentera ett antal posters, och vi ser fram emot att få input vår vetenskap och se vad andra gör inom området. Igår kväll höll vi ett studiegruppsmöte och de närvarande prövarna och personalen plats hade möjlighet att dela med sig av vad de lärt sig hittills och få feedback direkt från Ablivas team. Under mötet träffar vi också patientgrupper för att förstå hur vi kan samarbeta samtidigt som vi fortsätter att involvera patienterna i bolagets strategi.

När det gäller Ablivas projekt, vilka frågor får ni från kollegorna inom området?

– Ablivas substanser och utvecklingsprogram är alla innovativa. Våra substanser ärfirstin-class’molekyler som riktar sig mot nya delar av sjukdomsprocessen. Våra kliniska prövningar har många nya designaspekter, inklusive hur vi väljer patienter, hur vi bedömer effekten ett kliniskt meningsfullt sätt och hur vi statistiskt analyserar resultaten. Alla dessa aspekter väcker naturligtvis intresse och frågor från andra forskare som delar vårt mål att förbättra livet för patienter med mitokondriell sjukdom.

Läs mer om Abliva här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev