Home Intervjuer Zenicors vd om marknadspositionen och femårsmålen

Zenicors vd om marknadspositionen och femårsmålen

Zenicor

Zenicors vd om marknadspositionen och femårsmålen

5 maj, 2023

BioStock intervjuar Mats Palerius, vd för Zenicor Medical Systems, om fördelarna med bolagets produkter jämfört med traditionella EKG-system. Dessutom får vi veta mer om bolagets möjligheter att växa omsättningsmässigt och hur den pågående företrädesemissionen möjliggör tillväxten. 

Se intervjun med Zenicor Medical Systems vd Mats Palerius i länken nedan.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det EU-Tillväxtprospekt som offentliggjordes och publicerades på zenicor.se den 25 april 2023. EU-Tillväxtprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Marknadsföringsmaterialet är inte avsett att ersätta EU-tillväxtprospektet som grund för beslut att teckna aktier i Zenicor Medical Systems och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Zenicor Medical Systems. Investerare som avser eller överväger att investera i Zenicor Medical Systems uppmanas därför att läsa EU-tillväxtprospektet.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev