Home Intervjuer Saudimarknaden öppnar sig för Chordate

Saudimarknaden öppnar sig för Chordate

Chordate

Saudimarknaden öppnar sig för Chordate

11 maj, 2023

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har nyligen fått en order på rinitbehandlingen från vårdbolaget Nahdi Care Clinics i Saudiarabien. Bolaget räknar med fler ordrar på produktsystemet, både från privata och offentligt ägda sjukhus. Dessutom jobbar bolagets distributör, Janin Medical, med att erhålla marknadstillstånd för migränbehandlingen.

Chordate Medical har utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S), en nervstimulerande behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk nästäppa (rinit). Bolagets produkter finns tillgängliga i Norden, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt Saudiarabien.

Etablerad affärsmodell i Saudiarabien

Saudiarabien är en av de marknader som bolaget har varit aktiv på längst. Redan i slutet av 2020 fick bolaget en ersättningskod som innebär att patienter med privat vårdförsäkring kan få hela kostnaderna eller delar av kostnaderna betalda för en behandling. Ungefär ett år senare, i slutet av 2021, genomfördes den första försäkringsersatta K.O.S-behandlingen för rinit.

Rinit – uttalat hälsoproblem

Rinit, kronisk nästäppa, är ett stort hälsoproblem i Saudiarabien på grund av luftföroreningar i de större städerna, hög förekomst av kvalster och mögelsporer, i kombination med ständigt växlande utomhustemperaturer och kylda inomhusmiljöer.

Dessutom är långvarigt bruk av nässpray ett vanligt förekommande problem. Därför kan K.O.S-behandlingen, som är läkemedelsfri, bli ett värdefullt behandlingsalternativ.

Chordate Medical bedömer att patienterna bör behandlas 2-3 gånger oftare med K.O.S i Saudiarabien än i Nordeuropa på grund av den bristande luftkvaliteten.

Ny distributör

I slutet av 2022 ingick Chordate Medical ett avtal med en ny distributör i Saudiarabien, Janin Medical. Distributionsavtalet avser både rinit-och migränbehandlingen, men än så länge har Janin Medical endast tillstånd att distribuera K.O.S-behandlingen för rinit. Distributören arbetar med att erhålla marknadstillstånd för migränbehandlingen och Chordate Medical bedömer att handläggningstiden är minst två månader.

Första order – fler väntar

Nu har Janin mottagit en första order på utrustning och förbrukningsmaterial för rinitbehandlingen från det privata vårdbolaget Nahdi Care Clinics. Beställningen är värd 120 000 kr och avser ett av vårdbolagets fyra sjukhus i Saudiarabiens näst största stad, Jeddah.

Chordate räknar med att två av de andra sjukhusen kommer att lägga ordrar på bolagets system inom kort. Dessutom förväntar de sig ordrar från tre offentligt ägda sjukhus i Jeddah, Makkah och Dammam som har utvärderat K.O.S under en period.

Om fler ordrar på rinitbehandlingen fortsätter att rulla i kan vägen till marknadstillstånd för migränindikationen vara både kortare och mindre komplicerad, enligt Chordate Medical.

Gynnsamt försäkringssystem

Behandlingarna via Nahdi Care Clinics är i de flesta fall försäkringsersätta från det privata sjukvårdsförsäkringsbolaget BUPA Arabia, den ledande sjukförsäkringsleverantören i Saudiarabien.

I början av 2000-talet antog Saudiarabien en ny lag som säger att privata arbetsgivare måste täcka icke-saudiska anställda med sjukförsäkring. Det har bidragit till en förändring i hur vårdtjänster tillhandahålls och betalas, med en kraftig tillväxt i den privata vårdsektorns kapacitet och i antalet sjukförsäkringsbolag.

Försäkringskoden som K.O.S har i Saudiarabien avser privata sjukhus och kliniker som tillhör kategorierna VIP, Klass A och Klass B.

Kommentar från vd Anders Weilandt

För att öka förutsättningarna för en framgångsrik etablering i Saudiarabien har Chordate Medical öppnat ett representationskontor. Dessutom ser bolaget en potential att expandera till fler länder i Gulf Cooperation Council, GCC, inte minst Förenade Arabemiraten och Qatar.

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

BioStock kontaktade Chordate Medicals vd Anders Weilandt för att få veta mer om potentialen för K.O.S i GCC-området.

I ert pressmeddelande nämner ni att patienterna bör behandlas oftare med K.O.S i Saudiarabien på grund av dålig luftkvalitet. Hur ofta måste behandlingen genomföras för att den ska ge en effekt?

– De flesta läkare rekommenderar 4-5 behandlingar per år beroende på symptombild. Det är oftare än vad vi sett som normalt i exempelvis Norden, men så är det också en helt annan luftmiljö i landet.

Ni skriver även att en patient i Saudiarabien genererar en genomsnittlig årlig intäkt i det sista försäljningsledet på cirka 10 000 kronor. Vill du förklara kalkylen här?

– Priset från distributör till slutkund kan variera, men ligger i normalfallet på 2000-2500 kr per behandling. Om en patient behöver fyra till fem behandlingar per år så blir summan omkring 10 000 kr.

»Att få försäkringsersättning på plats är i längden helt avgörande för en hållbar affär i de flesta marknaderna där vi fokuserar vårt arbete. Vi arbetar taktiskt med att få så kallade behandlingskoder på plats«

Försäkringsersättning verkar vara ett vinnande koncept. Jobbar ni med liknande ersättningsmodeller på fler marknader?

– Att få försäkringsersättning på plats är i längden helt avgörande för en hållbar affär i de flesta marknaderna där vi fokuserar vårt arbete. Vi arbetar taktiskt med att få så kallade behandlingskoder på plats, både på den privata och den offentliga sidan. Strukturerna och beslutsvägarna är dock radikalt olika i olika marknader.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev