Home Intervjuer Respiratorius fortsätter jakten på avtalspartner

Respiratorius fortsätter jakten på avtalspartner

Respiratorius fortsätter att jaga avtal

Respiratorius fortsätter jakten på avtalspartner

22 maj, 2023

Efter goda resultat i PK-studien med VAL001 återstår bara en aktivitet för Respiratorius, att ingå ett avtal. I ett relativt nyhetsfattigt första kvartal har fokus legat på just partneringprocessen som många följer i spänd förväntan. BioStock har kontaktat vd Johan Drott för att få en kommentar i samband med kvartalsrapporten som man nyligen släppte.

Lundabolaget Respiratorius utvecklar VAL001, en läkemedelskandidat som är menad att användas som en förbehandling till dagens standardbehandling av diffust storcelligt B-cellslymfom – R-CHOP. Efter mycket lovande resultat i bolagets kliniska fas I/IIa-studie rekommenderade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bolaget att ta projektet direkt till fas III och där endast genomföra en pivotal fas III-studie innan man ansöker om marknadsföringsgodkännande. Standardförfarande är annars två pivotala fas III-studier innan man ansöker om marknadsföringsgodkännande.

Viktiga resultat från PK-studien

I januari kunde bolaget dessutom presentera goda resultat i PK-studien med den nya formuleringen av VAL001. Detta gör att man inte bara har lovande kliniska effekt-data, utan även en produkt som tydligt differentierar sig mot generisk valproat.

Den nya formuleringen ger med sina två doser per dag en motsvarande exponering av valproat som referensläkemedlet, där man doserar tre gånger per dag. Resultaten från PK-studien indikerade även att VAL001 har en bättre effekt än referensläkemedlet. Du kan se bolagets vd Johan Drott kommentarer till de senaste resultaten i en intervju med BioStock här.

I rapporten för det första kvartalet 2023 skriver Respiratorius att resultaten från PK-studien är en viktig komponent i arbetet med att sälja projektet.

Partneringprocess i full gång

Nästa steg för Respiratorius blir att hitta en partner för att ta utvecklingen vidare. Antingen i form av ett licensavtal eller förvärv av projektet. Man är tillsammans med Alira Health mitt i arbetet med att försöka hitta en partner.

”Det kan tyckas trivialt att nå fram till ett avtal med alla starka resultat i ryggen. Verkligheten är dock mer komplicerad och trots intensivt arbete har vi tyvärr ännu inget avtal att presentera”, skriver vd Johan Drott i Q1-rapporten.

Rent nyhetsmässigt har det varit ett relativt tunt kvartal, då fullt fokus nu ligger på partneringprocessen. Respiratorius meddelade dock nyligen att styrelseordförande Niklas Prager lämnar över klubban till tidigare Respiratorius-vdn Karin Wehlin. Bakgrunden är att Niklas nyligen blivit utsedd till vd för biotechbolaget SmartCella. Karin har, utöver sin tidigare roll som vd för Respiratorius, bland annat varit med och grundat EQL Pharma, där hon arbetat  som styrelseordförande i 10 år.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Respiratorius nuvarande vd Johan Drott för att få en kommentar till kvartalsrapporten och hans syn på det spännande läge som bolaget befinner sig i.

Johan Drott, vd Respiratorius
Johan Drott, vd Respiratorius

Processen för att hitta en partner är i full gång. Kan du berätta lite om vilket intresse ni ser kring projektet?

– Responsen vi har fått är att vi har starka data. Utmaningen är, trots de goda resultaten, storleken och durationen för den fas III studie som krävs för marknadsföringsgodkännande. Detta gäller förvisso också för konkurrerande läkemedelskandidater, men faktum kvarstår att det är ett stort åtagande som förväntas.

Vad ser ni som viktigt i ett partneravtal?

– Att det krävs en kommersiellt bärkraftig partner med kapacitet att slutföra den kliniska utvecklingen.

Ni tillkännagav nyligen Karin Wehlin som ny styrelseordförande. Vad kommer hon främst att bidra med i det läge ni befinner er i nu?

– Jag är övertygad om att Karin kommer vara en tillgång med rätt kompetens och erfarenhet. Hon har bland annat, både operativt och från styrelsehåll, slutfört flera kommersiellt viktiga avtal samt varit instrumentell i byggandet av framgångar som BoMill och EQL Pharma.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev