Home Intervjuer Prostatypes vd om den kommersiella satsningen

Prostatypes vd om den kommersiella satsningen

Prostatype GEnomics vd Fredrik Persson diskuterar den kommersiella satsningen och emissionen

Prostatypes vd om den kommersiella satsningen

4 maj, 2023

Solnabaserade Prostatype Genomics har utvecklat ett diagnostiskt verktyg för bedömning av prostatacancerpatienter. Bolaget är precis i starten av sin kommersiella resa, där fokus ligger på inträde på den amerikanska marknaden. Just nu genomför man en företrädesemission på 34,3 Mkr som ska accelerera den satsningen. BioStock har pratat med Prostatypes vd Fredrik Persson för att få veta mer om emissionen och planerna framåt.

Se intervjun med Prostatype Genomics vd Fredrik Persson här nedan.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det EU-Tillväxtprospekt som offentliggjordes och publicerades på prostatypegenomics.com den 24 april 2023. EU-Tillväxtprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Marknadsföringsmaterialet är inte avsett att ersätta EU-tillväxtprospektet som grund för beslut att teckna aktier i Prostatype Genomics och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Prostatype Genomics. Investerare som avser eller överväger att investera i Prostatype Genomics uppmanas därför att läsa EU-tillväxtprospektet.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev