Home Intervjuer småå-lansering i fokus för Emplicure

småå-lansering i fokus för Emplicure

CLS klinisk studie

småå-lansering i fokus för Emplicure

29 maj, 2023

När Emplicure nu lägger det första kvartalet till handlingarna är det fullt fokus på lanseringen av den nya tobaksfria nikotinprodukten småå. Bolaget har dessutom genomfört en riktad nyemission om 25 Mkr, vilket samtidigt innebär att man får in en ny majoritetsägare i bolaget. BioStock kontaktade vd Håkan Engqvist för att få veta mer om hur han ser på den senaste utvecklingen och närmaste framtiden.

Grunden i Emplicures utveckling utgörs av en patenterad biokeramisk plattformsteknologi. De biokeramiska materialen kombinerar man sedan med godkända substanser för att skapa nya och förbättrade produkter. Verksamheten är uppdelad i två dotterbolag. I Emplipharm utvecklar man förnärvarande läkemedelsformuleringar för behandling av kronisk smärta. I det andra dotterbolaget, Amplicon, använder man plattformen för att utveckla nikotinprodukter som riktas mot konsumentmarknaden.

Amplicon lanserar småå

Just nu befinner sig Amplicon i en spännande fas, då man nyligen lanserade småå, bolagets första produkt på den svenska marknaden. småå är en liten nikotinpåse som enligt bolaget erbjuder en längre smak- och nikotinupplevelse för användaren jämfört med andra nikotinprodukter.

Produkten lanseras just nu i utvalda butiker och online. Fokus ligger i ett första steg på att ta in feedback för att vidareförädla konceptet. Amplicons vd Tomas Hammargren gästade nyligen BioStocks studio för att berätta mer om lanseringen.

Jobbar vidare med läkemedelsformulering

Samtidigt som kommersialiseringen av småå pågår, fortsätter arbetet inom Emplipharm. Efter vinterns resultat i den explorativa PK-studien med en kandidatformulering har Emplipharm fortsatt formuleringsarbete. I studien visade sig den långsiktiga frisättningen av den aktiva substansen vara stabil och syftet är nu att stärka den initiala frisättningen.

Bolaget har under kvartalet även inlett ett samarbete med svenska OnDosis. De båda bolagen ska tillsammans utvärdera nya lösningar för oral leverans av aktiv ingrediens.

Ny majoritetsägare i Emplicure stärker finanserna

Under det första kvartalet uppgick kassaflödet i bolaget till -6 Mkr och vid periodens utgång låg kassan på 7,2 Mkr. Styrelsen beslutade under kvartalet att begära att konvertera hela det lån på 9,8 Mkr som man upptog i slutet av 2022 till nya aktier i bolaget. Utöver det så beslutade man vid stämman den 2 maj att ge styrelsen grönt ljus att genomföra ytterligare kapitalanskaffning för att stärka den finansiella ställningen i bolaget.

Den 24 maj tillkännagavs en emission om 25 Mkr som riktats till investmentbolaget TomEQT Private. Emissionen genomfördes till en teckningskurs om 0,5 kr per aktie, vilket enligt bolaget överstiger den volymvägda genomsnittskursen i aktien mellan den 9 och 23 maj. Emissionen innebär att TomEQT Private kommer att uppnå en ägarandel om 50,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Vd kommenterar

Håkan Engqvist, vd Emplicure.
Håkan Engqvist, CEO of Emplicure.

För att få veta mer om allt som händer i bolaget just nu, kontaktade BioStock Emplicures vd Håkan Engqvist.

Ni är mitt uppe i lanseringen av småå. Vilken feedback har ni fått från kunderna hittills?

– Kunderna säger att smak- och nikotinupplevelsen är stark och långvarig trots att påsstorleken är liten.

Hur ser planerna ut kring en bredare utrullning av produkten?

– Vi arbetar fortsatt med att hitta licens- och distributionspartners för en bredare lansering av vår teknologi. småå kommer vi fortsätta att sälja via e-handel och utvalda butiker.

I er kommunikation ser ni småå som ett viktigt alternativ till rökning, samtidigt som er produkt i sig kanske är mer likt snus. Hur ser du på småå i förhållande till snus?

– småå är en tobaksfri produkt och formuleringen är inte lik traditionellt tobakssnus.

Vilka sorters aktiva ingredienser kan det bli aktuellt att skapa produkter av i samarbetet med OnDosis?

– Samarbetet är fortfarande i en tidig teknologisk fas och vi har inte fokuserat på specifika aktiva ingredienser ännu. Val av aktiv ingrediens samt indikation kommer att avhandlas senare, givet att vi tillsammans når uppsatta milstolpar.

Slutligen, ni får i TomEQT in en ny majoritetsägare i bolaget. Hur ser du på det?

– Jättekul och viktigt att vi fått in en ny storägare och ny finansiering i företaget. Det gör att vi kan se längre fram och implementera vår affärsplan med större kraft.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev