Home Intervjuer BrainCools vd om inköpsavtalet i USA

BrainCools vd om inköpsavtalet i USA

BrainCools vd om inköpsavtalet i USA

BrainCools vd om inköpsavtalet i USA

16 maj, 2023

BrainCool har slutit ett inköpsavtal för IQool System med hälsovårdsystemet Vanderbilt Health i USA. Avsikten är att göra den medicintekniska produkten tillgänglig på hälsovårdssystemets 74 sjukhus. För BioStock berättar BrainCools vd Martin Waleij mer om avtalet och de potentiella kommersiella fördelarna.

BrainCool har utvecklat produkter för en tidig och snabb kylning (hypertermi) vid behandling av olika sjukdomstillstånd. Produkten BrainCool System, marknadsförd som IQool System i USA, är positionerad för behandling av stroke och plötsligt hjärtstillestånd.

Vd kommenterar avtalet med Vanderbilt Health

Martin Waleij, vd BrainCool
Martin Waleij, vd BrainCool

BrainCool har slutit ett ettårigt inköpsavtal för IQool System med Vanderbilt Health, ett av de största hälsovårdssystemen i USA. Organisationen har 74 medlemssjukhus och över 5600 kliniker fördelat över 47 av landets 50 delstater. För BioStock berättar BrainCools vd Martin Waleij mer om avtalet.

Martin, vill du till att börja med berätta hur avtalet med Vanderbilt är uppbyggt?

– Vi har gjort en utvärdering av IQool inom Vanderbilt Healthcare som avlöpt väl. Avtalet skall ses i ljuset av att vi vill gå vidare från standardorder om två system per beställning då vi i sammanhanget är ett litet bolag och en liten leverantör. Jämfört med de större bolagen skulle en första order kunna vara 4 eller 8 system. Målet är att snabbt kunna samla ihop fler system på en beställning för att kunna landa i 10 – 20 system. Målet är att vi snabbare vill verka för att IQool skall bli den prioriterade produkten inom hälsovårdssystemet för de avsedda indikationsområdena.

– Ett vanligt utfall för ett mindre bolag som BrainCool (jämfört med konkurrenterna) hade varit en första order om två system. Här har vi nått en bra väg framåt, istället för ett längre avtal har vi nått en lösning där vi endast under ett år gemensamt pushar för produkten framförallt i sydöstra USA.

Ni har sedan tidigare avtal med andra inköpsorganisationer i USA. Hur kompletterar avtalet med Vanderbilt dessa?

– Avtalet är framförallt inriktat på ovan nämnda cirka 20 sjukhus i regionen. Med fokus på att växa inom ett betydande hälsovårdssystem. Man kan se på avtalet med Vanderbilt som mer av en engångsaffär och mindre som ett långsiktigt upplägg som vi har med den nationella amerikanska inköpsorganisationen GPO Healthtrust. En av anledningarna till att vi har tidsbegränsat avtalet till ett år, är vi räknar med att kunna öka pris till slutkund redan 2024.

Vilka marknader adresserar ni?

–  IQool System adresserar två huvudmarknader vilka bägge har understöd av riktlinjer. Dessa är kylning av hjärtstopp (ca 350k patienter per år i USA) samt segmentet kylning av neurologisk feber (3 miljoner patienter per år).

–  Neurologisk feber definieras som hög, återkommande och svårbehandlad feber där kylbehandling ofta pågår i 5–10 dygn, i vissa fall längre.

–  Inom neurologisk feber krävs avancerade ”surface cooling-TTM system”, och enklare produkter förmår inte bryta och kontrollera febern. Dessutom är invasiva intravaskulära system som kyler blodet med koksalt genom en kateter är ingen optimal procedur då det kräver ständig närvaro av läkare.

–  Där har BrainCool System en tydlig fördel mot huvudkonkurrenten då vi har det enda systemet som kan kyla en patient mer än fem dygn, vilket leder till en stor ekonomisk fördel för sjukvårdssystemet. Konkurrenterna kan bara kyla ned patienten i maximalt fem dygn. Vår produkt blir därmed ett mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ (då en ny engångsartikel måste användas per patient).

Vilket kommersiellt fokus har avtalet?

– Vårt primära fokus ligger dels på Vanderbilt Medicals sjukhus i Tennesse, South Carolina och Florida. Totalt cirka 20 sjukhus. Målsättningen är ett etablera 20 system och att de snabbt skall komma upp i löpande användning om 20 behandlade patienter per system och år. Det skulle motsvara rörliga intäkter på närmare 3 Mkr per år med bra marginaler.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev