Home Nyheter BioStock Investor Pitch: Prostatype Genomics

BioStock Investor Pitch: Prostatype Genomics

Fredrik Persson, vd på Prostatype Genomics presenterar bolaget på BioStock Investor Pitch

BioStock Investor Pitch: Prostatype Genomics

2 maj, 2023

2022 innebar ett genombrottsår för Prostatype Genomics, som kunde skörda de första försäljningsframgångarna med sitt prostatacancertest. Nu satsar bolaget på att bygga vidare på sitt momentum, framförallt genom att ta steget in på den amerikanska marknaden. Därför genomför man nu en företrädesemission om totalt 34,3 Mkr för att finansiera satsningarna. Prostatype Genomics vd Fredrik Persson berättar mer i BioStock Investor Pitch i dag klockan 8:45.

Se Prostatype Genomics vd Fredrik Persson presentera bolaget här nedan.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det EU-Tillväxtprospekt som offentliggjordes och publicerades på prostatypegenomics.com den 24 april 2023. EU-Tillväxtprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Marknadsföringsmaterialet är inte avsett att ersätta EU-tillväxtprospektet som grund för beslut att teckna aktier i Prostatype Genomics och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Prostatype Genomics. Investerare som avser eller överväger att investera i Prostatype Genomics uppmanas därför att läsa EU-tillväxtprospektet.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev