Home Intervjuer BioStock Investor Pitch: Alligator Bioscience

BioStock Investor Pitch: Alligator Bioscience

Soren Bregenholt CEO Alligator Bioscience

BioStock Investor Pitch: Alligator Bioscience

4 maj, 2023

Alligator Bioscience har fått en bra start på 2023. Först kom de positiva interimsresultaten från fas II-studien i bukspottkörtelcancer. Därefter doserades den första patienten i en fas I-studie för behandling av solida tumörer i ett samarbete med Aptevo Therapeutics. Nu genomför bolaget en företrädesemission om cirka 199 miljoner kronor. Alligators vd Søren Bregenholt berättar mer om vad som händer i bolaget i dagens BioStock Investor Pitch klockan 09.15.

Se Alligator Bioscience vd Søren Bregenholt presentera bolaget nedan.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det EU-Tillväxtprospekt som offentliggjordes och publicerades på alligatorbioscience.se den 26 april 2023. EU-Tillväxtprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Marknadsföringsmaterialet är inte avsett att ersätta EU-tillväxtprospektet som grund för beslut att teckna aktier i Alligator Bioscience och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Alligator Bioscience. Investerare som avser eller överväger att investera i Alligator Bioscience uppmanas därför att läsa EU-tillväxtprospektet.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev