Home Intervjuer Alligator Biosciences vd om emissionen

Alligator Biosciences vd om emissionen

AlligatorBioscienceCEOinterview_SørenBregenholt

Alligator Biosciences vd om emissionen

8 maj, 2023

Alligator Bioscience utvecklar tumörriktade antikroppsbaserade behandlingar mot cancer. I början av året rapporterade bolaget positiva interimsresultat från OPTIMIZE-1, fas II-studien i bukspottkörtelcancer med huvudkandidaten mitazalimab. Alligator inte dragit ner på tempot sedan dess. Bolaget genomför nu en företrädesemission på cirka 199 miljoner kronor. Alligators vd Søren Bregenholt besökte BioStock Studio för att berätta mer.

Se intervjun med Alligator Biosciences vd Søren Bregenholt nedan.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det EU-Tillväxtprospekt som offentliggjordes och publicerades på alligatorbioscience.se den 26 april 2023. EU-Tillväxtprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Marknadsföringsmaterialet är inte avsett att ersätta EU-tillväxtprospektet som grund för beslut att teckna aktier i Alligator Bioscience och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Alligator Bioscience. Investerare som avser eller överväger att investera i Alligator Bioscience uppmanas därför att läsa EU-tillväxtprospektet.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev