Home Intervjuer Nytillträdd CMO ser möjligheter i Stayble Therapeutics

Nytillträdd CMO ser möjligheter i Stayble Therapeutics

Jarkko Kalliomäki

Nytillträdd CMO ser möjligheter i Stayble Therapeutics

27 april, 2023

Det Göteborgsbaserade läkemedelsbolaget Stayble Therapeutics meddelade nyligen att Jarkko Kalliomäki tillträder rollen som Chief Medical Officer. Han är en erfaren smärtläkare och kommer att bidra med värdefull kompetens till den kliniska utvecklingen av injektionsbehandling STA363, samt i kommande partnerskapsdiskussioner. BioStock kontaktade Jarkko Kalliomäki för att få veta mer om hans nya roll.

Stayble Therapeutics är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 för behandling av degenerativ disksjukdom och diskbråck. Målet är att kunna erbjuda en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken till patientens smärta.

Stayble genomför just nu en klinisk fas IIb-studie med STA363 inom degenerativ disksjukdom. Bolaget planerar även för en fas Ib-studie på patienter med kroniskt diskbråck. För att finansiera dessa projekt genomförde bolaget nyligen en företrädesemission som tecknades till totalt cirka 90 procent, vilket tillförde cirka 31,7 Mkr före emissionskostnader.

Tillskott i ledningsgruppen

I samband med emissionen meddelade Stayble att de planerar att utöka ledningsgruppen med en Chief Medical Officer (CMO) och nyligen kunde bolaget meddela att de har rekryterat Jarkko Kalliomäki till rollen. Bolaget CSO Anders Lehmann kommenterade tillskottet i ledningen i ett pressmeddelande:

»Med Jarkko som CMO får Stayble tillgång till en erfaren smärtläkare som kan stödja genomförandet av våra kliniska studier för både degenerativa disksjukdomar och diskbråck såväl som vara en viktig resurs i kommande partnerskapsdiskussioner. Hans breda erfarenhet som överläkare och specialist inom det smärtrelaterade området kommer att vara mycket värdefull för oss«

Nytillträdd CMO kommenterar

Jarkko Kalliomäki är specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin och smärtlindring, samt medicine doktor i fysiologi. Han har över tio års erfarenhet från läkemedelsindustrin där han har varit delaktig i en rad olika smärtrelaterade projekt. Han har även arbetat som överläkare på flera smärtkliniker vid bland annat Lunds Universitetssjukhus, Sophiahemmet och Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.

BioStock kontaktade Jarkko Kalliomäko för att få veta mer om hans bakgrund och nya roll som CMO i Stayble Therapeutics.

Först och främst, vad var det som lockade dig till Stayble Therapeutics?

– Behovet av behandlingsalternativ vid kroniska ryggsmärtor är mycket stort. Endast en mindre andel patienter kan behandlas med kirurgi medan man i de flesta fall försöker med fysioterapi eller rehabilitering syftande till att hantera snarare än bota smärtan. Stayble utvecklar en lokal behandling mot smärta förorsakad av diskdegeneration som saknas i behandlingsarsenalen idag.

– Jag uppfattar också att man är väl igång då man fått goda resultat avseende säkerhet i fas I och nu har en pågående fas II-studie där man förväntar resultat till hösten avseende effekt på smärta och funktionsnedsättning till följd av diskdegeneration. Jag uppfattar också att man har ett mycket fokuserat och erfaret team som har knutit till sig ett starkt nätverk av expertis för att kunna driva läkemedelsutvecklingen på ett effektivt sätt.

»Stayble utvecklar en lokal behandling mot smärta förorsakad av diskdegeneration som saknas i behandlingsarsenalen idag. Jag uppfattar också att man är väl igång då man fått goda resultat avseende säkerhet i fas I och nu har en pågående fas II-studie där man förväntar resultat till hösten«

Vilka av dina tidigare erfarenheter kan gynna dig i rollen som CMO i Stayble Therapeutics?

– Jag har forskningserfarenhet inom smärtfysiologi och är specialist i smärtlindring sedan 25 år och har arbetat med många olika typer av kliniska smärttillstånd, inte minst kroniska ryggsmärtor. Jag har även lång industrierfarenhet från läkemedelsutveckling inom smärtområdet och har genomfört flera kliniska studier vid långvariga smärttillstånd.

Du verkar ha arbetat en hel del inom smärtområdet. Hur ser behovet ut av nya behandlingar för ryggsmärta?

– Kronisk ryggsmärta är en av de dominerande orsakerna till lidande, nedsatt livskvalitet och arbetsförmåga. Behovet av kausal behandling är enormt stort. Kirurgi vid t ex rörelsesmärta till följd av diskdegeneration är ett stort ingrepp som endast lämpar sig för en liten del av patienter med det problemet. I flertalet fall är man hänvisad till träning och rehabilitering som kan vara mycket viktiga delar av behandlingen men sällan leder till avgörande smärtlindring.

»Kronisk ryggsmärta är en av de dominerande orsakerna till lidande, nedsatt livskvalitet och arbetsförmåga. Behovet av kausal behandling är enormt stort.«

Slutligen, vilka är dina initiala fokusområden som CMO i Stayble?

– Till en början att sätta mig in i den pågående fas IIb-studien i diskdegeneration och den kommande fas Ib-studien för behandling av diskbråck som planeras starta inom kort. Jag kommer även att fokusera på planering inför fas III, att i samråd med vår interna och externa expertis välja studiepopulation, utkomstvariabler, studiedesign, länder och centra för kommande studier.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev