Home Nyheter Mendus presenterar NK-celldata vid Innate Killer Summit

Mendus presenterar NK-celldata vid Innate Killer Summit

Mendus DCOne platform NK Cells

Mendus presenterar NK-celldata vid Innate Killer Summit

5 april, 2023

Mendus presenterade ytterligare data för bolagets egenutvecklade DCOne-plattform för ex vivo-expansion av NK-celler vid den åttonde upplagan av den årliga branschkonferensen Innate Killer Cell Summit i La Jolla, San Diego. Presentationen belyser att DCOne-plattformen driver stark expansion av minnes-NK-celler för användning i nya cancerterapier.

San Diego, Kalifornien, har vuxit till ett framstående centrum för bioteknikbolag i USA. Faktum är att det soliga, strandtäta området har fått smeknamnet Biotech Beach. Dock konkurrerar det med andra stora biotekniknav i San Francisco, North Carolina och Boston. Trots detta är San Diego det tredje största och snabbast växande biotekniknavet i USA. Området huserar ett stort antal biopharma-bolag, varav många är baserade i La Jolla-området.

Mendus presenterar vid 8th Innate Killer Summit

I La Jolla arrangeras även Innate Killer Cell Summit, en årlig branschkonferens med fokus på att förbättra patientvården genom att främja förståelsen och utvecklingen av medfödda immuncellterapier. Vid årets möte deltog 250 experter från över 120 bolag. En av presentatörerna var Erik Manting, PhD, och vd för biofarmabolaget Mendus, baserat i Sverige och Nederländerna och noterat på Nasdaq Stockholm.

Titeln för Erik Mantings presentation är “Developing Expansion Protocols to Enrich for Memory Phenotypes to Produce Quality over Quantity in Final NK Cell Therapy Products” som en del av Clinical Scale Manufacturing-spåret. Under eventet ledde Dr Manting även en paneldiskussion med titeln “Sharing a Vision of the Future for Commercial Scale Manufacturing of Innate Immune Cells”

DCOne-plattformen förbättrar NK-cellernas kvalitet

Natural killer (NK)-celler är en typ av immunceller som utgör en första försvarslinje mot virusinfektioner och tumörceller. Så kallade minnes-NK-celler är förknippade med en förbättrad förmåga att avdöda tumörceller och har därför en stor terapeutisk potential vid behandling av hematologiska cancerformer och andra tumörtyper. Genom att expandera dessa celler kan man lägga grunden för nya NK-cellsbaserade terapier.

Vid Society for Immunotherapy of Cancer Annual Meeting 2022 (SITC), den 8–12 november i Boston, presenterade Mendus data som visar DCOne-plattformens potential att expandera NK-minnesceller för terapeutiska ändamål. Förra veckan presenterade Mendus ytterligare en uppdatering avseende sitt NK-cellprogram vid Innate Killer Cell Summit.

Den data som Mendus presenterade visar att DCOne-celler driver stark expansion av minnes-NK-celler, som sedan kan användas i olika terapeutiska tillämpningar. Bolaget framhåller även att närvaron av aktiverande ligander på cellytan av DCOne-deriverade mogna dendritceller, ger en logisk grund för den observerade expansionen av minnes-NK-celler med väl karakteriserade molekylära kännetecken. Detta tyder på att Mendus har potential att komma in på denna kommersiellt lovande marknad.

»Betydande ansträngningar inom NK-cell-området har gjorts för att utveckla bättre och pålitliga expansionsmetoder för NK-celler med optimal terapeutisk effekt, inklusive satsningar för att förbättra minnesfenotypen. Erik Manting, vd MendusNK-cellforskningen i Mendus har fokuserat på att använda vår egenutvecklade DCOne-plattform för att förbättra NK-cellernas kvalitet och särskilt vad gäller minnes-NK-celler. DCOne-plattformen utgör en källa till lagringsbara celler som kombinerar cancer- och dendritcellbiologi. En annan viktig aspekt av DCOne-cellinjen är att den stöds av ett omfattande regulatoriskt underlag och har visat en utmärkt säkerhetsprofil i flera kliniska prövningar.« — Erik Manting, vd Mendus

Presentationen från Innate Killer Summit finns att se på Mendus hemsida:

https://mendus.com/nkcell-presentation/

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev