Home Intervjuer Lipigons vd om utveckling och emission

Lipigons vd om utveckling och emission

Stefan K. Nilsson är vd för Lipigon Pharmaceuticals

Lipigons vd om utveckling och emission

18 april, 2023

Umeåbaserade Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för sjukdomar som orsakas av störningar i kroppens fettomsättning. Bolaget är just nu aktuellt med en företrädesemission av units om cirka 35,4 Mkr som ska ta huvudkandidaten Lipisense genom fas II. BioStock bjöd in vd Stefan K. Nilsson för att få veta mer om planerna framåt.

Se hela intervjun med Lipigon Pharmaceuticals vd Stefan K. Nilsson här nedan.

YouTube video

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det prospekt som offentliggjordes och publicerades på lipigon.se den 30 mars 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev