Home Nyheter Läkemedel mot RS-virus ger hopp åt KOL-patienter

Läkemedel mot RS-virus ger hopp åt KOL-patienter

New drugs against RSV infections give hope to COPD patients

Läkemedel mot RS-virus ger hopp åt KOL-patienter

28 april, 2023

RS-virusinfektioner kan leda till allvarliga tillstånd för patienter med nedsatt lungförmåga, till exempel KOL-patienter. Tidigare har det inte funnits något läkemedel att tillgå, men nu är flera kandidater på väg ut på marknaden. BioStock har tittat närmre på denna respiratoriska åkomma och på de läkemedel som är på väg mot marknad.

Respiratoriska läkemedel är en av de största läkemedelsmarknaderna i dag. 2021 stod de för en årlig försäljning på drygt 150 miljarder USD. En stadig tillväxt väntas dessutom framöver, där marknaden väntas uppgå till knapp 300 miljarder USD 2026. Den stora marknaden till trots är det inte alla respiratoriska tillstånd som går att behandla med dagens utbud av läkemedel.

RS-virus särskilt allvarligt för KOL-patienter

Infektioner hos KOL-patienter kan ofta leda till allvarliga tillstånd. De kan orsakas av både bakterier och virus, varav ett vanligt virus är det respiratoriska syncytialviruset, förkortat RS-virus. Infektioner orsakade av RS-virus uppstår i luftvägarna och kan orsaka allt från milda förkylningar till allvarliga lunginfektioner som kräver sjukhusvård. Viruset drabbar cirka 63 miljoner människor och leder till ungefär 160 000 dödsfall varje år. RS-virus är särskilt farligt för personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), som redan har en nedsatt lungfunktion och därigenom är mer mottagliga för infektioner.

Dessa infektioner kan förvärra symtomen på KOL och leda till allvarliga komplikationer, såsom lunginflammation eller andningssvikt. Episoder med akut försämring av KOL är svåra att kontrollera med dagens mediciner och är den främsta orsaken till att KOL-patienter avlider.

These infections can worsen the symptoms of COPD and can lead to serious complications, such as pneumonia or respiratory failure. Episodes of acute worsening of COPD are difficult to control with today’s medications and are the main cause of  death for COPD patients.

Rekommenderar två vaccin

När det gäller just RS-viruset finns det i dag inga godkända läkemedel på marknaden, varken för KOL-patienter eller andra patienter. Behandlingen består huvudsakligen av symptomlindring och stödjande vård. Detta innebär att sjukvårdspersonal fokuserar på att hantera patientens symtom, såsom hosta och andnöd, och säkerställa att patienten får tillräckligt med syre.

Detta kan det snart bli ändring på, då det finns flera läkemedel som befinner sig relativt nära ett marknadsgodkännande. Nyligen rekommenderade FDA:s rådgivande panel myndigheten att godkänna två nya vaccin mot viruset. Pfizer och GSK är det som ligger bakom de båda vaccinen och ser av allt att döma ut att kunna få godkännande av FDA, trots en del frågetecken kring de båda vaccinens säkerhet. FDA brukar i de flesta fall följa den rådgivande panelens rekommendationer, och ifall så blir fallet kommer vaccinen bli tillgängliga för patienter som är 60 år eller äldre.

Fler behandlingar på väg

Utöver dessa båda vaccin väntar AstraZeneca och Sanofi på FDA:s utlåtande gällande Beyfortus, en monoklonal antikroppsbehandling för barn upp till 2 års ålder som drabbats av RS-viruset.

Även Moderna verkar inom fältet. Biotech-bolaget, som slog igenom med sitt mRNA-baserade covid 19-vaccin, utvecklar ett vaccin mot RS-viruset i äldre patienter. Bolaget siktar på att skicka in en ansökan om marknadsgodkännande till FDA under första halvan av 2023. Nederländska Janssen och danska Bavarian Nordic är ytterligare två bolag som utvecklar vaccin mot RS-viruset.

Fortsatt stort behov av behandlingar mot KOL

De som drabbats av RS-viruset ser ut att snart ha behandlingar att tillgå. Därmed lägger man ytterligare en bit i behandlingspusslet. Samtidigt finns det fortfarande ett stort behov av nya behandlingar för allvarliga respiratoriska tillstånd som KOL, med bättre effekt och biverkningsprofil. Framförallt efterlyser man behandlingar som specifikt angriper de underliggande sjukdomsfaktorerna, och då med särskilt fokus på den inflammatoriska komponenten som är relaterad till uppkomsten av skov.

Dubbel och alternativ verkningsmekanism

Ett projekt i sektorn är RCD405 som drivs av Lundabolaget Arcede Pharma. Läkemedelskandidaten skiljer sig från dagens behandlingar då den har en alternativ verkningsmekanism och riktar sig mot andra receptorer och enzymer jämfört med tillgängliga läkemedel. Dessutom har den en dubbel verkningsmekanism vilket gör att den verkar både luftrörsvidgande och antiinflammatoriskt.

Bolaget befinner sig i det avslutande prekliniska stadiet. Man inväntar nu start av den sista och avslutande delen av det toxikologiska programmet. Under hösten presenterade man preliminära resultat från den första delen av programmet. De visade att RCD405 tolereras väl och inte gav några oväntade effekter eller biverkningar.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev