Home Intervjuer Evaxion skärper fokus och lanserar ny plattform

Evaxion skärper fokus och lanserar ny plattform

Per Norlén, CEO Evaxion
Per Norlén, vd Evaxion Biotech

Evaxion skärper fokus och lanserar ny plattform

3 april, 2023

Danska Evaxion Biotech fortsätter att utnyttja sin kärnkompetens inom AI med lanseringen av den nya ObsERV-plattformen, och ökar sitt fokus på att upptäcka målmolekyler och utlicensieringsmöjligheter i tidig fas. BioStock kontaktade vd Per Norlén för att få veta mer om vad detta innebär för bolaget.

2023 har börjat bra för Köpenhamnsbaserade Evaxion Biotech. Bolaget utvecklar en pipeline av läkemedelskandidater som härrör från dess egenutvecklade AI-teknologi som är specialiserad på att identifiera nya målmolekyler för immunterapi. Evaxion avser att initiera kliniska studier med en ny läkemedelskandidat inom individanpassad cancerimmunterapi, EVX-03, före årsskiftet. Samtidigt planerar bolaget en interimsavläsning i den pågående fas II-studien med EVX-01 i metastaserande melanom under Q4 2023.

Med den nyligen kommunicerade AI-plattformen ObsERV har bolaget nu totalt fyra AI-plattformar. De tolkar enorma mängder data från människans immunsystem, från patogener och från patientspecifika cancermutationer, i syfte att identifiera nya målmolekyler för behandling av infektionssjukdomar och cancer. Baserat på detta har Evaxion byggt en bred portfölj av utvecklingskandidater, från upptäckt till klinisk fas II.

Evaxion lanserar ny plattform

Det senaste AI-tillskottet, kallat ObsERV, är utformat för att möjliggöra identifiering av nya målmolekyler för individanpassad cancerbehandling. Evaxion hoppas att detta ska göra det möjligt att utveckla behandlingar för patienter som inte svarar på nuvarande cancerimmunterapier. Den nya plattformen fokuserar på identifiering av målmolekyler baserat på virusrester i våra gener, så kallade endogena retrovirus (ERV).

I prekliniska tester riktade mot dylika ERVs har bolaget visat att man helt kan förhindra tumörtillväxt.

Fokuserar på AI-driven läkemedelsupptäckt

Lanseringen av den nya AI-plattformen är en del i Evaxion´s strategi att fokusera sin nyckelexpertis inom AI. Som ett steg i den nya strategin siktar bolaget på att starta kliniska studier med läkemedelskandidaten EVX-03. Detta program bygger på en ny DNA-teknik och ska rikta in sig både på neoantigen och på individanpassade ERV, baserat på den nya ObsERV-plattformen. Målet är att starta kliniska studier under fjärde kvartalet 2023, förutsatt att man kan säkra ytterligare finansiering.

VD kommenterar

Per Norlén, CEO Evaxion
Per Norlén, vd Evaxion

BioStock talked to Evaxion CEO Per Norlén to learn more about what these latest announcements mean for the company.

Om vi börjar med den nya ObsERV-plattformen, hur skiljer den sig från PIONEER-plattformen?

– PIONEER och ObsERV är båda AI-plattformar som används för individanpassad cancerimmunterapi, men de identifierar helt olika målmolekyler. PIONEER identifierar patientspecifika tumörmutationer, så kallade neoantigener, medan ObsERV identifierar patientspecifika proteiner från virus. Det senare låter kanske något märkligt, men som människor bär vi alla på mycket viralt DNA i våra gener. Faktum är att nästan 10 procent av vårt DNA är av viralt ursprung. Sådant viralt DNA, eller ERV, kan ses som rester från historiska virusinfektioner under den mänskliga evolutionen. ERV-proteiner kan vara väldigt attraktiva mål för cancerimmunterapi.

Varför var ERV det självklara målet för denna nya plattform?

– ERV är normalt dolda i våra gener och hålls under strikt kontroll av våra celler. Men de kan aktiveras, särskilt vid cancer. Om aktiveringen leder till uttryck av virala proteiner, utgör dessa främmande proteiner utmärkta måltavlor för immunsystemet. Vi visade nyligen att patienter som uttrycker ERV i sin cancer överlever längre än de som inte uttrycker ERV. Den enkla förklaringen kan vara att immunförsvaret börjar se tumören som en virusinfektion, och ett virus måste naturligtvis attackeras. Vi har utvecklat ObsERV för att identifiera sådana ERV-mål, och detta gör att vi kan utveckla en individanpassad ERV-immunterapi för varje patient.

Vilka möjligheter öppnar den här nya plattformen?

– Den viktigaste möjligheten är att vi kan bredda målgruppen för cancerimmunterapi ganska dramatiskt. Idag är immunterapi mer eller mindre begränsad till cancer med många tumörmutationer, så kallade heta tumörer. Vår ObsERV-plattform kan identifiera ERV-mål oavsett antalet tumörmutationer. Kort sagt, ERV-immunterapi har potential att vara lika effektiv hos patienter med få cancermutationer, d.v.s. patienter med kalla tumörer. Denna grupp inkluderar majoriteten av alla cancerpatienter. Vi öppnar i huvudsak upp för ett nytt behandlingsparadigm inom cancerimmunterapi som kan gynna många fler patienter, och i synnerhet patienter med kalla tumörer.

Ni meddelade också ett skifte i fokus för bolaget. Hur påverkas EVX-01 och EVX-02?

– Ja, nu tar vi ytterligare ett steg i vår strategi att fokusera på vår mest unika tillgång, d.v.s. vår AI-teknologi får upptäckt av nya målmolekyler. Konsekvensen är att våra kliniska prövningar kommer att syfta till att ge klinisk validering för våra nya målmolekyler och för den prediktiva kraften hos våra AI-plattformar, snarare än att sträva efter att påvisa kliniskt proof-of-concept i större kliniska prövningar. Vår strategi är helt enkelt att fokusera på det vi gör bättre än någon annan, och att ingå partnerskap med bolag som är mer fokuserade på klinisk utveckling och kommersialisering i sen fas.

– Den kliniska studien för den peptidbaserade kandidaten EVX-01 kommer att reduceras till en mindre fas II-studie med upp till 20 patienter där målet är att bekräfta den mycket lovande effekt som sågs i den kliniska fas I-studien. Den DNA-baserade kandidaten EVX-02 avslutar inom kort sin kliniska fas I-studie och vi kommer att presentera studiedatan om cirka 2 veckor på AACR. Parallellt har vi utvecklat nästa generations vaccinteknologi och drivit fram den genom preklinisk utveckling. Den förstärker kraftfullt effekterna av den DNA-teknologi som användes för EVX-02 och har därför utvecklats till ett nytt DNA-program som heter EVX-03.

– Den nya vaccintekniken bär på en helägd och egenutvecklad genetisk immunstimulator som påtagligt förstärker vaccineffekten, vilket bland annat visats i prekliniska modeller. Vidare kan EVX-03 leverera både neoantigener och ERV samtidigt. Därför kommer vi nu att fokusera våra kliniska ansträngningar på EVX-03, i syfte att kliniskt validera vår egenutvecklade vaccinteknologi och för att validera vår ObsERV-plattform och ERV som mål för individanpassad cancerimmunterapi.

Den nya strategin innebär att ni skär ner på personalstyrkan och ni planerar också att ta EVX-03 till kliniska prövningar. Hur kommer det att påverka bolagets finansiella situation?

– Den stora fas IIb-studien med EVX-01 har varit en stor kostnadsdrivare för bolaget. Genom att minska storleken för den studien kommer vi att säkerställa finansiering av verksamheten fram till slutet av året. Som en konsekvens av optimeringen av fas IIb-studien av EVX-01 har vi omfördelat resurser till EVX-03 och samtidigt minskat antalet anställda. Med ett starkare fokus på vår spjutspetsteknologi inom AI och på klinisk validering via mindre kliniska prövningar anpassar vi organisationen därefter.

Ni tillkännagav nyligen även en ny plan för att påskynda utvecklingen av ERV till klinik. Vad innebär planen?

– Vi har en mycket ambitiös plan för individanpassade ERV och ser en potential att nå klinisk fas före årsskiftet, förutsatt att vi säkrar ytterligare finansiering. Vår kommande kliniska studie EVX-03 är initialt utformad för att utvärdera effekten av individanpassade neoantigener. DNA-vaccintekniken kan dock omfatta både neoantigener och ERV, vilket innebär att vi kan leverera båda två som en del av samma behandling. Något vi tror kommer att leda till överlägsen effekt. Genom att införliva ERV i vårt EVX-03-program kommer vi sannolikt att vara det först i världen att ta en individanpassad ERV-behandling till klinik och till patienter.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev