Home Intervjuer Cyxone kommenterar patentbeskedet från USA

Cyxone kommenterar patentbeskedet från USA

Cyxone kommenterar patentbeskedet från USA

Cyxone kommenterar patentbeskedet från USA

6 april, 2023

Bioteknikbolaget Cyxone utvecklar nya terapier för behandling av autoimmuna sjukdomar, såsom ledgångsreumatism, med fas IIb-kandidaten Rabeximod. Bolaget har nu nått en milstolpe genom att erhålla ett Notice of Allowance från det amerikanska patentetverket gällande Rabeximod-substanser. BioStock kontaktade vd Carl-Magnus Högerkorp för en kommentar och vad patentet betyder för Cyxone.

Malmöbaserade Cyxone utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism (RA) och multipel skleros (MS). Bolagets huvudkandidat Rabeximod befinner sig i fas II-utveckling för behandling av RA. APPRAIS-studien med Rabeximod riktar sig till patienter som befinner sig i ett tidigt stadium av sjukdomen och som inte svarar på första linjens behandling. Cyxone har erhållit godkännande för studien i Polen, Ungern och Georgien.

Utöver Rabeximod utvecklar Cyxone även T20K, en fas I-läkemedelskandidat, som i kombination med ett opioidläkemedel har potential att bli en ny behandling mot multipel skleros. Läs mer.

Patentbesked för Rabeximod i USA

Nyligen erhöll bolaget ett Notice of Allowance från det amerikanska patentverket, USPTO, gällande skydd av Rabeximod-substanser. Cyxones patentansökan omfattar skydd av saltformen av substansen Rabeximod, utvecklad som en behandling för måttlig till svår RA. Meddelandet från USPTO indikerar att ansökan har nått den status där den kan bli godkänd som patent.

Ett godkänt patent kommer enligt Cyxone att vara giltigt till 2042. Hittills under 2023 har fyra av Cyxones internationella patentansökningar (PCT) gått in i nationell fas och granskas nu av de nationella patentmyndigheterna.

Cyxones vd kommenterar

Marknaden reagerade positivt på patentbeskedet och Cyxone-aktien steg med över 40 procent på Nasdaq First North Growth Market under dagen för offentliggörandet. BioStock kontaktade Carl-Magnus Högerkorp, vd för Cyxone, för kommentarer om vad beskedet betyder för bolaget.

Carl-Magnus, vad innebär ett patentbesked i USA för Rabeximods framtidsutsikter och kommersialisering?

– Notice of Allowance-beskedet visar att vår patentansökan har fått status att bli beviljad. Beviljade patent är det juridiska dokument som garanterar verkligt värdebyggande, såsom kommersialisering av produkter.

– Det faktum att detta patent, som skyddar rabeximodsubstansen och behandlingen av RA med Rabeximod, kommer att ha en giltighetstid som varar fram till 2042, bidrar med en värdefull grund för kommersialiseringen av Rabeximod.

– Med detta patent har vi en position på den strategiskt viktigaste marknaden, där 70-80 procent av försäljningen av läkemedel inom RA-området sker.

Vad betyder det för bolaget framöver?

– Beskedet om patentet tillför stort värde i Rabeximod-projektet, eftersom det säkrar framtida värde långt in på 2040-talet. Denna värdekonsolidering kommer att spela en viktig roll i våra interaktioner med investerare och framtida partners.

Vad händer nu?

– Vi strävar efter en stark patentportfölj i kombination med starka kliniska data när vi bygger bolaget.

– Vi ser nu fram emot att starta vår fas IIb-studie APPRAIS så snart vi kan, för att utnyttja patentets fulla potential.

Läs mer om Cyxone på bolagets hemsida.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev