Home Nyheter Chordate presenterar studieresultat för American Headache Society

Chordate presenterar studieresultat för American Headache Society

Chordate

Chordate presenterar studieresultat för American Headache Society

19 april, 2023

Slutresultaten från Chordate Medicals PM007-studie visar att K.O.S har en signifikant effekt för förebyggande behandling av kronisk migrän. Resultaten kommer att presenteras vid American Headache Society Scientific Meeting i mitten av juni och finns även tillgängliga på organisationens hemsida.

Chordate Medical har utvecklat Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) som är en intranasal behandling som ger en förebyggande effekt för kronisk migrän och kronisk nästäppa (rinit).

I augusti 2022 slutförde bolaget en stor patientstudie, PM007, med K.O.S på 132 patienter med kronisk migrän. Personer med kronisk migrän lider av huvudvärk minst 15 dagar per månad, varav mer än 8 dagar med migrän. Det primära effektmålet i PM007-studien var att minska antalet månatliga huvudvärksdagar med måttlig till svår intensitet, ett mål man uppnådde med signifikans.

Positiva resultat från PM007

I studien fick 67 av patienterna aktiv K.O.S-behandling, medan 65 patienter fick en validerad sken/placebobehandling. De patienter som fick aktiv behandling visade signifikant minskning av antalet månatliga huvudvärksdagar med måttlig till svår intensitet, jämfört med de patienter som fick skenbehandling. Skillnaden från utgångsnivån visades med hjälp av minsta kvadratmetoden i kovariansanalys, även kallat ANCOVA-analys.

American Headache Society

Chordate genomförde studien på fem neurologiska kliniker i Tyskland och fyra i Finland. Bolaget har tidigare presenterat subgruppsresultat från den tyska delen av studien och nu har American Headache Society offentliggjort slutresultaten i form av ett abstract på deras hemsida.

American Headache Society (AHS) är en organisation med målet att förbättra livet för människor med huvudvärk och andra relaterade sjukdomar. Sällskapet består av forskare och läkare som ägnar sig åt studier och behandling av huvudvärk. Varje år anordnar AHS en vetenskaplig kongress och årets upplaga hålls i Austin, Texas, den 15-18 juni. Forskare från Chordate Medicals PM007-studie kommer att vara på plats för att presentera K.O.S-behandlingen och studieresultaten.

Studieresultaten gynnar marknadsarbetet

Studien visade att K.O.S har en ihållande behandlingseffekt och att behandlingen tolereras väl utan några allvarliga biverkningar. Detta gör att behandlingen skiljer sig från andra förebyggande behandlingar på marknaden genom sin gynnsamma biverkningsprofil.

Utifrån resultaten drar bolaget slutsatsen att K.O.S är ett effektivt och säkert behandlingsalternativ för förebyggande behandling av kronisk migrän. Dessutom är behandlingen läkemedelsfri, vilket gör att den kan bli ett värdefullt tillskott till den nuvarande behandlingsregimen.

Chordate Medical introducerar migränbehandlingen just nu i Italien, Finland, Tyskland, Storbritannien och Israel. Att ASH nu har publicerat resultaten kan gynna etableringen av behandlingen enligt bolagets vd Anders Weilandt:

»Att AHS väljer att låta forskarna i studien presentera i föreläsningsform bekräftar betydelsen av studieresultaten som visar att K.O.S med signifikans har tydlig effekt för förebyggande behandling av kronisk migrän. Vi ser den gängse publiceringen av abstraktet som mycket positiv eftersom det kommer bidra till att kunskap om behandlingsmetoden sprids snabbare både i USA och resten av världen.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev