Home Intervjuer Patent och studie i fokus för Promore Pharma

Patent och studie i fokus för Promore Pharma

Patent och studie i fokus för Promore Pharma

Patent och studie i fokus för Promore Pharma

22 mars, 2023

När Promore Pharma ser tillbaka på 2022 är det ett händelserikt år med flera viktiga milstolpar som läggs till handlingarna. 2023 ser inte ut att bli lugnare, i november meddelade man att resultatet från PHSU05-studien med ensereptide mot ärrbildning på hud beräknas vara tillgängligt redan i april 2023. BioStock har pratat med vd Jonas Ekblom om året som gått och vad som nu väntar.

Det Solna-baserade bioteknikbolaget Promore Pharma utvecklar läkemedelskandidaterna ensereptide (PXL01) och ropocamptide (LL-37) inom avancerad sårbehandling. Syftet med kandidaten ensereptide är att reducera ärrbildning i samband med kirurgi och trauma. I bolagets andra projekt, ropocamptide, utvecklas en ny behandling av venösa bensår vilket är den vanligaste formen av kroniska bensår i västvärlden.

Studie i fokus

När Promore Pharma publicerar bokslutskommunikén för 2022 är fas IIa-studien PHSU05 med ensereptide mot ärrbildning på hud i fokus.

I februari 2022 inkluderade man den första försökspersonen i studien och studiens rekryteringsmål uppnåddes som planerat i mars. I juni genomfördes det sista klinikbesöket och i november gick bolaget ut med att resultatet från PHSU05-studien beräknas vara tillgängligt i april 2023.

I februari i år uppnåddes milstolpen Clean File i PHSU05-studien vilket fastställer studiens tidslinje och upplägg. Detta innebär enligt bolaget att sannolikheten nu är hög för att utfallet av studien både kan sammanställas och kommuniceras under april 2023.

”Den kliniska delen av prövningen avslutades under juni 2022, och arbetet med den histopatologiska analysen ligger i en slutfas”, skriver vd Jonas Ekblom i bokslutskommunikén.

Patent för ropocamptide

I en fas IIa-studie som genomförts på patienter med venösa bensår såg man att ropocamptide i sin mest effektiva dos kunde resultera i en läkning av den relativa sårytan på över 75 procent efter en månads behandling. I den efterföljande fas IIb-prövningen påvisades påtaglig effekt av kandidaten hos patienter med sår större än 10 cm2.

Utöver venösa bensår bedömer Promore Pharma att det även finns betydande potential att utveckla ropocamptide för diabetesfotsår.

I augusti 2022 meddelades att den europeiska patentmyndigheten, EPO, har beviljat ytterligare ett patent för ropocamptide för att behandla kroniska sår. Patentet är giltigt fram till 2034 med möjlighet till förlängning.

Svar från vd:n

Om vi ser till den finansiella delen av kommunikén landade resultatet för 2022 efter skatt på ‑26,6 Mkr, vilket var på samma nivå som året innan. För det fjärde kvartalet 2022 uppgick resultatet efter skatt till -6,8 Mkr, för samma period 2021 låg det på -5,7 Mkr. Vid 2022 års slut uppgick bolagets likvida medel till 17,8 Mkr.

BioStock har talat med Promore Pharmas vd Jonas Ekblom om det gångna året och vad som väntar härnäst.

VdPromorePharma
Jonas Ekblom, vd Promore Pharma

Jonas, hur skulle du beskriva 2022?

– Vi är nöjda med att konstatera att vi under året gjort precis de saker vi planerat för att göra, i enlighet med den planerade tidsaxeln, det vill säga att genomföra klinikdelen av PHSU05 och att fortsätta utvecklingen av en enkomponentsprodukt för ropocamptide mot bensår. Däremot har vi, som tidigare meddelats, en viss fördröjning i utläsningen av resultatet i studien, vilket beror på begränsad kapacitet hos våra externa tjänsteleverantörer inom främst histopatologi.

Ni förväntas kunna kommunicera resultatet från PHSU05-studien i april, vad är nästa steg för utvecklingen av ensereptide?

– Studieresultaten kommer under kommande veckor att avblindas och detaljanalyseras, för att färdigställa en klinisk studierapport. Om studien visar att ensereptide är säkert och tolererbart, och att resultaten pekar på att försöksläkemdlet har effekt mot ärrbildning kommer vi att planera för en uppföljande fas II-studie.

Ni har fått positiva fas II-resultat för ropocamptide vilket för många bolag innebär att det blir aktuellt att inleda en partneringprocess. Och ni ser potential att utveckla ropocamptide för diabetesfotsår. Hur ser ni på vägen framåt för ropocamptide?

– Vi fortsätter arbetet med att söka möjligheter för strategiska samarbeten eller att hitta andra lösningar för att kunna finansiera fortsatt utveckling av ropocamptide. Utvecklingen av singelkomponentprodukten är en viktig del i den processen.

Vilka milstolpar hoppas du på att Promore Pharma uppnår 2023?

– Utfallet från PHSU05 är den enskilt viktigaste händelsen under året, den kommer att sätta agendan för vår färdriktning under resten av året.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev