Home Intervjuer Fortsatta försäljningsframgångar för Invent Medic

Fortsatta försäljningsframgångar för Invent Medic

Invent Medic fortsätter att öka försäljningen

Fortsatta försäljningsframgångar för Invent Medic

8 mars, 2023

Lundabolaget Invent Medics satsningar på ökad försäljning fortsätter att ge resultat. Stark organisk tillväxt kryddat med förvärv serveras när man läser rapporten för det fjärde kvartalet 2022. Vd Anna Lindström har inte heller några planer på att dra ner på tempot. BioStock kontaktade henne för att få en kommentar till rapporten.

Invent Medic utvecklar och säljer produkter som på olika sätt främjar kvinnohälsa. Bolaget tog fram sin första produkt, Efemia kontinensstöd, för att hjälpa kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens. I samma anda lanserade man sedan en ny patenterad menskopp, framtagen för att vara bekväm, följsam och samtidigt säker mot läckage.

Bolaget kan i många hänseenden lägga ett transformativt år efter sig. Resan från att ha haft fullt fokus på utveckling till att bli ett säljande bolag har inneburit stora förändringar för organisationen. Dels har bolaget fått ordentlig kontroll på kostnaderna, samtidigt som resurserna fokuserats hårt mot att öka försäljningen.

Stark organisk tillväxt och minskade kostnader

Av allt att döma har man lyckats i sina ansträngningar. Omsättningen för det fjärde kvartalet 2022 uppgick till drygt 0,9 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på cirka 80 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt lyckades man putsa till resultatet till en förlust på cirka 1,8 Mkr, jämfört med -6,2 Mkr för Q4 2021.

”När nu stora delar av omstruktureringsarbetet är genomfört i kan vi ha full fokus på att skapa en fortsatt ökning av omsättningen”, skriver Invent Medics vd Anna Lindström i rapporten för det fjärde kvartalet 2022.

Förvärv kryddar med ytterligare tillväxt framöver

Utöver att bolaget lagt om fokus mot den organiska tillväxten ligger det även i strategin att växa via förvärv. Det första presenterades vid årsskiftet i köpet av malmöbolaget FlowCup för en köpeskilling på cirka 3,7 Mkr. FlowCup säljer menskoppar och tillbehör via en egen webbshop till kunder i Europa och hade 2021 en omsättning på över 3 Mkr, med ett svagt positivt resultat. I och med förvärvet blir FlowCups grundare Diana Lidforsen en av de största aktieägarna i Invent Medic med ett innehav på cirka 12,6 procent.

I samband med affären meddelade Invent Medics vd att man inte kommer att nöja sig här, utan att man kommer att vara aktiva när det kommer till förvärv av bolag som har produkter som kan passa väl in i portföljen. Målet är att inom tre till fyra år ha en portfölj om minst tio produkter och en årlig omsättning om minst 50 Mkr.

Hög aktivitet i marknadsföringen

Inte långt efter förvärvet meddelade Invent Medic att bolagets egenutvecklade menskopp lanserats som en del av FlowCup-sortimentet, under det nya namnet FlowCup Flex. Detta är första steget i att expandera FlowCup-familjen, som även kommer att utökas med en menstrosa.

Bolaget meddelade nyligen också att de sponsrar Svenska Fotbollförbundets och Svenska Spels nya initiativ “Alla dagar”. Satsningen görs för att bryta tabun om mens och underlätta för unga fotbollstjejer. Invent Medic kommer att bidra med en FlowCup menskopp i det mens-kit som kommer att delas ut till deltagare i satsningen. Till att börja med kommer kiten att delas ut till fyra pilotföreningar och samtliga anställda på Svenska Fotbollförbundet kommer få möjlighet att testa FlowCup.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade vd Anna Lindström för att få en kommentar till kvartalsrapporten och för att höra mer om hur hon ser på 2023.

Anna Lindström, vd Invent Medic
Anna Lindström, vd Invent Medic

Först och främst, 2022 är nu avrapporterat och klart. Hur ser du på året som gått?

– Jag kan inte annat än sammanfatta det som ett intensivt år. Det har skett många stora förändringar i bolaget inom många olika områden och jag är stolt och glad över att vi har lyckats genomdriva allt på ett mycket bra sätt.

– Det är ett helt nytt bolag där vi använt den välbyggda grunden med säkra produkter och tillförlitliga processer, där vi nu lagt på kund- och markandsdimensionen. Men vi vill mycket mer och det känns i hela bolaget. Det bådar gott för 2023.

Ni upplevde stark tillväxt under 2022 och förvärvade FlowCup i januari. Går det att säga något om vilken tillväxt ni förväntar er framöver?

– Förvärvet av FlowCup blev klart i slutet av januari och vi är i en intensiv period av integrering för att bygga på de synergier vi har sett mellan bolaget. Med dessa på plats kan vi sedan fortsätta att fokusera på tillväxt genom att addera fler produkter som menstrosor till FlowCups redan etablerade säljkanal.

– För varumärket Efemia med produkten Efemia Bladder Support fortsätter vi att expandera vårt distributörsnätverk med att välkomna isländska Stud till listan av distributörer. Mycket av vår försäljning beror på rekommendationer, vilket är en långsiktig och stabil modell för att skapa tillväxt och lönsamhet över tid. Vi ser många positiva tecken på att detta nu sker på flera av våra marknader.

Om vi gräver lite djupare kring förvärvet. Hur lång tid tar det, tror ni, innan bolaget är fullt integrerat i Invent Medic?

– Integrationen går bra och under första kvartalet fokuserar vi på att arbeta med de synergier som vi har identifierat och som kommer att ligga som grund för att kunna addera fler produkter till FlowCups webbshop. En prioriterad och viktig milstolpe i första skedet av integrering var att lansera FlowCup Flex och den rivstartade vi verkligen med och kunde lansera produkten mindre än en månad efter övertagandet.

– Integrering mellan bolagen sker i olika stadier och vi börjar ta oss igenom den första delen där vi säkrar att nuvarande affären upprätthålls, samtidigt som det är mycket praktiskt som hanteras.

Ni har kommunicerat lite mer långsiktiga mål om en omsättning på minst 50 Mkr inom tre till fyra år. Vad behöver ni göra för att det ska kunna bli verklighet?

– Vi ser att antalet produkter i portföljen kommer att vara viktigt för att nå skalfördelar. Det innebär att vi fortsätter att utvärdera intressanta produkter inom kvinnohälsa som vi kan utöka portföljen med. Samtidigt som vi gör detta är det viktigt att nuvarande produkter fortsätter att växa organiskt och får de bästa förutsättningarna för att göra det.

Om vi koncentrerar oss på 2023, vilka milstolpar hoppas du kunna rapportera av under året?

– Även 2023 är planerat att bli ett händelserikt år och vi har börjat starkt med genomförandet av uppköpet av Flowcup, lanseringen av FlowCup Flex. Vi har även tecknat avtal med distributör för Efemia kontinensstöd på Island.

– Inom FlowCup-kanalen ser vi fram mot att under året lansera menstrosor samt etablera oss på fler marknader i Europa. För Efemia Bladder Support är vi igång med den första intimkampanjen med apoteken och fler kommer att ske under året. Vi jobbar mycket aktivt med professionen och kommer att delta i flertalet mässor och ser fram emot att bli upphandlade i minst en region till.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev