Home Intervjuer Curasight lägger ett händelserikt år bakom sig

Curasight lägger ett händelserikt år bakom sig

Curasight can look back on an eventful year

Curasight lägger ett händelserikt år bakom sig

1 mars, 2023

När 2022 rapporteras beskriver det danska cancerbolaget Curasight året som händelserikt. Under året har man framförallt fokuserat på det strategiska arbetet som man nu hoppas ska leda till samarbeten. BioStock har kontaktat vd Ulrich Krasilnikoff som berättar om det gångna året och planerna för 2023.

Det danska cancerbolaget Curasight baserar sin teknik på uPAR-receptorn, en biomarkör för canceraggressivitet. Bolaget utvecklar läkemedelskandidaterna uTRACE och uTREAT för diagnos och behandling av flera cancerformer. Bolagets PET-spårningsämne uTRACE är ett icke-invasivt diagnostiskt verktyg som lokaliserar och bedömer aggressivitet i cancern. I den behandlande versionen, uTREAT, är spårämnet beväpnat med en betaemitterande radionuklid för att skapa en kortdistansstrålbehandling.

Curasight utvecklar i nuläget uTRACE för prostatacancer, huvud- och halscancer, neuroendokrina tumörer samt hjärncancer. Utvecklingsarbetet med uTREAT fokuserar på hjärncancer, och sedan man under förra året fick positiva proof of concept-data vid huvud- och halscancer och neuroendokrina tumörer ingår även dessa indikationer i bolagets fokusområden för kandidaten. Under 2022 initierades prekliniska studier med uTREAT vid huvud- och halscancer och neuroendokrina tumörer som man förväntas kunna visa de första resultaten från redan i vår.

Ett strategiskt år

När Curasight publicerar sin årsrapport för 2022 beskrivs det som ett avgörande år präglat av ett intensivt strategiskt arbete. Bolagets nya strategi bygger på att man nu satsar på flera olika indikationer samtidigt för bolagets båda kandidater. Nu jobbar man alltså med utveckling inom prostatacancer, huvud- och halscancer, neuroendokrina tumörer samt hjärncancer med uTRACE. När det kommer till uTREAT fokuserar man på indikationerna hjärncancer, huvud- och halscancer och neuroendokrina tumörer.

En annan viktig del i strategin är att etablera synergistiska partnerskap som kan bygga ytterligare värde i verksamheten, både ekonomiskt och kunskapsmässigt. Curasight beskriver att det finns intresse för bolagets teknologi och dess tillämpning i flera indikationer hos potentiella partners. Nu är planen att fortsätta diskussionerna om partnerskap samtidigt som man fortsätter arbetet med uTRACE och uTREAT genom klinisk utveckling.

Fortsatt solida finanser

Om vi tittar på den finansiella delen av rapporten så redovisades en rörelseförlust för helåret på cirka 19,5 miljoner DKK, vilket kan jämföras med en rörelseförlust på 11,4 miljoner DKK året innan. Vid årets slut uppgick bolagets kassa till ungefär 50 miljoner DKK.

I rapporten framgår det att pengarna förväntas räcka en bra bit in i 2023 och att man nu utforskar framtida finansieringsalternativ där partnerskap är ett av alternativen för ny finansiering utan utspädning för att ta kandidaterna till marknaden.

Flera nyheter förväntas under 2023

Under första halvan av 2023 förväntas resultaten från den kliniska proof of concept-studien i hjärncancer med uTRACE publiceras. Även den prekliniska studien i hjärncancer med uTREAT förväntas slutföras och presenteras i vår, tätt följt av resultaten från den prekliniska studien med uTREAT i huvud- och halscancer och neuroendokrina tumörer.

Bolaget för nu diskussioner med amerikanska FDA om de kliniska programmen för uTRACE och om att fortsätta den kliniska undersökningen av uTRACE i indikationen prostatacancer. Bolaget förutspår att vi kommer få se många nyheter från dem under 2023 med viktiga värdebrytningspunkter för bolaget.

Vd Ulrich Krasilnikoff svarar

Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight
Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight

Ulrich, hur har 2022 varit för Curasight och vilka var de viktigaste händelserna?

– 2022 var ett avgörande år som präglades av ett intensivt strategiskt arbete vi uppdaterade vår kliniska strategi. Vi riktar oss nu mot fyra lovande indikationer med uTRACE hjärncancer, prostatacancer, huvud- och halscancer och neuroendokrina tumörer. Den nya strategin gör det möjligt för oss att följa en theranostisk strategi det vill säga att kombinera mer exakt diagnos med effektiv behandling.

– Vi gör detta genom att utnyttja Curasights exakta diagnostiska teknik uTRACE, som använder intelligent canceravbildning, med riktade behandlingslösningar från vår uTREAT-teknik. Genom denna theranostiska lösning har vi möjlighet att skapa nya mer skonsamma och effektiva behandlingsalternativ för olika cancerformer.

– Vidare fick vi positiva proof of concept-data med uTRACE i huvud- och halscancer och neuroendokrina (NET) tumörer där uTRACE användes för att exakt upptäcka och diagnostisera. Resultaten ledde till att vi snabbt utökade vår strategi och initierade prekliniska studier av uTREAT i dessa indikationer. Med de båda prekliniska studierna i gång hoppas vi kunna presentera de första resultaten under det första halvåret 2023.

Senast vi intervjuade dig sa du att det pågår diskussioner med flera potentiella partners, men att det är klurigt att klargöra den optimala matchningen.  Kan du berätta mer om vilken typ av partner ni söker?

En viktig del av vår nya strategi är också att etablera synergistiska partnerskap, som kan bygga ytterligare värde i vår verksamhet genom att ta del av den sena utvecklingen och ta tekniken till marknaden.

De potentiella partners vi för närvarande för diskussioner med är några av världens största läkemedelsbolag inom sitt område och de har tillverkningskapacitet, infrastruktur och arbetskraft för att kommersialisera vår teknik över hela världen.

Under våra diskussioner med dessa potentiella partners har vi sett ett genuint intresse för Curasights teknik. Vi ser därför fram emot att fortsätta dessa diskussioner och förhoppningsvis kunna gå in i ett eller flera samarbetsavtal under 2023.

En av de viktigare milstolparna för er är resultatet från fas II-studien i hjärncancer. Vad skulle det innebära för er att få positivt resultat även här?

Aggressiv hjärncancer (glioblastom) är ett av våra huvudfokusområden, då prognosen för den cancern är dålig. Cirka 50 procent av alla patienter med glioblastom har avlidit efter ungefär 14 månader från diagnos. Efter 5 år dör nästan alla. Tio procent av patienterna är barn.

Det är en svår sjukdom att göra något åt och ingenting har hänt inom det medicinska området när det gäller att förbättra behandlingen av denna cancer under de senaste 15 åren. Det är dock vår förväntan att med vår teknologi kunna förbättra överlevnaden för denna patientgrupp.

Därför är positiva fas II-resultat mycket viktiga för oss för att gå vidare med utvecklingen och i slutändan få en produkt på marknaden som kan hjälpa denna patientgrupp. Så den kommande tiden kommer också att bli väldigt spännande för Curasight på den punkten.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev