Home Intervjuer 40 affärsänglar investerar smart i tidig fas

40 affärsänglar investerar smart i tidig fas

40 affärsänglar investerar smart i tidig fas

40 affärsänglar investerar smart i tidig fas

21 mars, 2023

I tider med stigande inflation och räntor blir det tuffare för utvecklingsbolag i tidig fas att resa riskkapital. Erfarna investerare vågar dock se möjligheter även i kristid. I Scale Up Life Science Invest har 40 affärsänglar gått samman för att fortsätta investera i nordiska life science-bolag. BioStock pratade med en av initiativtagarna bakom nätverket, Kristofer Klerfalk.

Det rådande investeringsklimatet erbjuder bistra förutsättningar för innovationsbolag med kapitalbehov i alla sektorer. Men även i tider med stigande räntor och en skenande inflation behöver nystartade bolag medel för att ta sig vidare i utvecklingen.

40 affärsänglar investerar smart i tidig fas

Detta problem har Scale Up Life Science Invest identifierat. Organisationen består av 40 affärsänglar som har gått ihop för att bistå med både kapital och rådgivning för uppstartsbolag i den nordiska life science-sektorn. Ambitionen är att under det kommande året investera i cirka tio lovande bolag för att de ska kunna driva sina projekt.

Hittills har Scale Up LSI investerat 34 Mkr i 20 tidiga life science-bolag i Norden. Målsättningen är att investera ytterligare 17 Mkr under året.

Vd Kristofer Klerfalk berättar

BioStock kontaktade vd Kristofer Klerfalk för att få veta mer om Scale Up LSI.

Kristofer, du är vd och har tillsammans med Ann-Charlotte Beckman som är styrelseordförande och ett 40-tal andra entreprenörer och affärsänglar bildat Scale Up Life Science Invest. Berätta kort om initiativet, varför gör ni detta?

Kristofer Klerfalk, vd Scale Up Life Science
Kristofer Klerfalk, vd Scale Up Life Science

– Vi har de senaste åren upptäckt kraften i att arbeta tillsammans med ängelinvesteringar på ett metodiskt sätt. Det är extra viktigt att vi i tider av osäkerhet och turbulens går samman och hjälps åt att driva utveckling och innovation framåt. Nyckeln är ”tillsammans” och det är extra kul att vi har så många kvinnliga änglar.

Ert fokus ligger på bolag i tidig fas – riktar ni er främst till rena startup-bolag?

– Ja, vår nisch är bolag i tidig fas. Vi ser många bolag som tyvärr gör onödiga och kostsamma misstag i tidigt skede, här kan vi hjälpa till och göra stor skillnad. Utöver erfarenhet av att bygga bolag inom området så har vi också nisch-kompetenser med spetskunskap i världsklass.

” Vi ser många bolag som tyvärr gör onödiga och kostsamma misstag i tidigt skede, här kan vi hjälpa till och göra stor skillnad.”

Ni erbjuder ”smart kapital”, vad innebär det – utöver pengar?

– Att vi utöver pengar även tillför kunskap, erfarenhet och ett stort nätverk. Varje bolag får en investment-lead knuten till sig som sedan koordinerar och fördelar ut kompetensstöd från Scale Up.

Hur lång är investeringshorisonten och vilka avkastningskrav har ni i Scale Up LSI?

– Vi har cirka 5 års investeringshorisont och siktar på 5 gånger pengarna.

Ni har även uppgett att ni planerar att investera 17 Mkr i ett tiotal bolag under det närmaste året. Är det något specifikt område, teknologi eller indikationer ni är särskilt intresserade av?

– Här spelar våra kompetensområden hos delägarna så klart roll, alltså var vi kan göra mest nytta. Men nischen är life Science, healthtech och medtech i främst Sverige och Norden.

Avslutningsvis, med ett 40-tal delägare, hur kommer ni överens om vilka investeringar ni ska satsa på?

– Vi har genom åren arbetat fram en modell där en investeringskommitté träffar bolagen, utvärderar och röstar. Vid positivt utslag går vi in i due diligence-fas. Scale Ups investeringskommitté består av 25 delägare men alla delägare kan i realtid följa, tycka till och ta del av arbetet genom våra digitala gränsytor.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev