Home Intervjuer Han ska leda Alzinovas affärsutveckling framåt           

Han ska leda Alzinovas affärsutveckling framåt           

Alzinovas BDD: “Vi kommer vara en självklar komponent i Big Pharmas Alzheimerportfölj”

Han ska leda Alzinovas affärsutveckling framåt           

9 februari, 2023

Det svenska biofarmabolaget Alzinova uppnådde flera milstolpar under 2022 med de två läkemedelskandidaterna ALZ-101 och ALZ-201, båda positionerade för behandling av Alzheimers sjukdom. Året avslutades med en positiv interimsanalys för fas Ib-studien med ALZ-101 samt att studien blev färdigrekryterad. BioStock kontaktade bolagets nya Business Development Director Sebastian Hansson, för en kommentar om vilka visioner han har för bolagets affärsutveckling.

Alzheimers sjukdom är en mycket allvarlig samt kronisk neurodegenerativ sjukdom som gradvis förstör nervcellerna i hjärnan och påverkar minne, tankeförmåga och språk. Cirka 30 miljoner människor lider av sjukdomen och 10 miljoner nya patienter tillkommer varje år, vilket i synnerhet på senare år har lett till såväl ett ökat intresse för utveckling av nya innovativa läkemedel, som till nya kliniska framsteg.

Ett av de bolag som är verksamma inom detta område är svenska Alzinova.

Alzinovas kandidater neutraliserar giftigt amyloid-beta

Alzinova har idag två kandidater i pipeline – dels det sjukdomsmodifierande vaccinet ALZ-101 som befinner sig i kliniska fas Ib-studier, dels den monoklonala antikroppen ALZ-201 som är i preklinisk utvecklingsfas.

ALZ-101 utvecklas med målet att trigga kroppen att generera egna antikroppar som specifikt riktas mot och oskadliggör giftiga ansamlingar av amyloid beta-oligomerer i hjärnan. En vaccinering med kandidaten avser således att skydda hjärnans celler och synapser från skada och hindra utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

Prekliniska studier med den andra kandidaten, antikroppen ALZ-201, har indikerat att de giftiga formerna av amyloid-beta kan neutraliseras i hjärnan hos Alzheimerpatienter. Målsättningen är att till och med 2024 genomföra prekliniska effekt- och toxikologistudier samt utveckla och skala upp tillverkningen av ALZ-201, för att därefter initiera en klinisk fas Ib-studie på Alzheimerpatienter.

Alzinovas nya chef för affärsutveckling kommenterar

Sebastian Hansson, Business Development Director Alzinova

I slutet på januari rekryterade Alzinova Sebastian Hansson till den nyinrättade tjänsten som Business Development Director (BDD). För BioStock berättar Sebastian mer om valet att ansluta till Alzinova samt vilka visioner han har för de kommande åren.

Sebastian, till att börja med, kan du berätta om din professionella bakgrund?

– I grunden har jag en forskarbakgrund inom proteinkemi som byggts på med utbildningar inom både patent, omvärldsbevakning och konkurrensanalys samt affärsutveckling från Lund Universitet. Utöver erfarenhet från Big Pharma har jag även varit med att starta upp ett antal bolag. Man skulle kunna säga att jag är en entreprenör med stora kontaktytor inom Life Science och mitt internationella nätverk är något jag kommer att få stor användning av i min roll som BDD på Alzinova.

Vad lockade dig med att acceptera erbjudandet att bli ny chef för Alzinovas affärsutveckling?

– En vecka innan jag kontaktades av Alzinova hade resultaten från lecanemab-studien publicerats. Jag såg det som en möjlighet att vara med på en mycket intressant resa. En bit in i rekryteringen fick jag reda på mer detaljer och det var då jag såg potentialen med Alzinovas produkter. Då var det svårt att tacka nej.

Vad kommer att vara dina huvudsakliga mål i din roll som BDD och hur kan dina tidigare erfarenheter hjälpa dig nå dessa?

– Det primära målet kommer att vara att hitta en partner för kommande fas II studie för ALZ-101 alternativt att gå in i fas II-studien själva om vi hittar ett par starka finansiärer. Parallellt förbereder bolaget för att ta in antikroppen ALZ-201 i klinik och även där blir mitt fokus att hitta en potentiell partner, även om detta tidsmässigt kan komma senare. Här krävs det att hitta nya kontakter med rätt mandat och det är inget jag räds. Att prata med investerare och partners är något jag är van vid.

Alzinova har gjort viktiga framsteg de senaste åren och framförallt såg vi under 2022 hur ALZ-101 tog stora steg framåt. Hur ser din strategi ut för att bygga och upprätthålla relationer med viktiga nyckelspelare i branschen och för att öka intresset hos externa intressenter för er pipeline?

– Redan innan jag kom in i Alzinova fanns där intressenter, dvs. presumtiva partners. Min strategi är att dels upprätthålla dessa kontakter löpande men även se till så att intresset väcks hos fler möjliga partners nu när Leqembi (lecanemab) är på marknaden i USA. Det har tidigare varit svårt att utveckla effektiva läkemedel mot Alzheimers, men det senaste halvåret har ljuset i tunneln skådats. Alzinova är helt rätt positionerade för att ta detta ett steg längre till en mer specifik behandling som kan bli mer kostnadseffektiv för samhället. Jag kommer se hur långt jag kommer med mitt nuvarande nätverk och har redan tagit kontakt med partners och investerare som sitter på pengarna och vill ha en del av kakan.

Hur föreställer du dig att optimal affärstillväxt kan drivas i ett bolag som Alzinova?

– Jag uttryckte i ett tidigt skede att Alzinova har två valmöjligheter och båda två kan finnas med i planeringen ett tag framöver. Dels letar vi efter en partner som vi tror kan hjälpa oss att sätta ALZ-101 på marknaden, dels undersöker vi möjligheten att själva genomföra fas II-studien av ALZ-101 för att på det viset öka värdet i bolaget och stå i ett bättre läge med data från en avslutad fas II-studie. Parallellt med denna process kommer vi att driva fram ALZ-201 till en lyckad fas Ib-studie.

Avslutningsvis, hur ser dina visioner ut för bolaget ut på fem års sikt?

– 2028 har vi nyligen avslutat en lyckad fas III-studie för ALZ-101 tillsammans med en eller flera partners samtidigt som vi genomför en fas II-studie med ALZ-201. Vi kommer även ha tagit fram fler idéer som vi kör i preklinik och har möjlighet att ta in i vår portfölj.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev