Home Intervjuer Fortsatt studiefokus för WntResearch

Fortsatt studiefokus för WntResearch

Fortsatt studiefokus för WntResearch

Fortsatt studiefokus för WntResearch

13 februari, 2023

När cancerterapibolaget WntResearch redovisar fjärde kvartalet 2022 ligger fokus på de nya observationer som gjorts i NeoFox-studien och den emission som genomfördes strax efter årsskiftet. BioStock kontaktade vd Pernilla Sandwall för att höra mer om året som gått och bolagets planer för 2023.

WntResearch utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5 som efterliknar det kroppsegna proteinet WNT5A som har visat sig hämma cancercellers rörlighet. Foxy-5 ska, enligt bolaget, med sina likartade egenskaper kunna minska risken för spridning av cancerceller som kan bilda metastaser.

Nya observationer i NeoFox-studien

I bokslutet för 2022 konstateras att de positiva observationerna i den pågående fas II-studien NeoFox, som publicerades i augusti, var årets viktigaste milstolpe. Under det fjärde kvartalet kunde WntResearch bekräfta tecken på effekt av Foxy-5 redan efter tre veckors behandling hos ytterligare patienter. Studien anpassas nu efter dessa upptäckter med effektmått som prospektivt ska kunna bekräfta observationerna.

Förändringen ska enligt bolaget korta studietiden avsevärt per patient jämfört med den tidigare studieplanen. I den nya planen ska man efter tre veckors behandling med Foxy-5 mäta effekten, i stället för efter två år som i den tidigare studieplanen. Bolaget förväntar sig ett myndighetsgodkännande av den nya studieplanen under våren.

Lyckad emission

Nettoresultatet för WntResearchs fjärde kvartal 2022 landade på -6,82 Mkr, att jämföra med -13,9 Mkr för samma kvartal i fjol. Bolagets likvida medel vid periodens utgång uppgick till 9,9 Mkr. Kassaflödet under kvartalet uppgick till -7,8 Mkr, samma siffra låg på -8,6 Mkr i fjol.

Vid årsskiftet genomfördes en företrädesemission som, trots tuffa börstider, tecknades till 76,3 procent. Inga emissionsgarantier behövde nyttjas och transaktionen blev därmed mindre kostsam än vad man först hade räknat med. Emissionen tillförde bolaget cirka 26,5 Mkr vilket beräknas räcka för driften under ett år framåt.

Två optionsprogram 2023

Under året har bolaget dessutom två optionsprogram. Först ut är TO5 som har teckningsperioden 23 mars till 5 april 2023. Varje teckning i TO5 ger innehavaren rätten att teckna 1,03 ny aktie till ett lösenpris som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie med mätperioden 8 mars 2023 till och med 21 mars 2023. Sista handelsdag för teckningsoptionerna är den 3 april.

6 – 20 september 2023 är det teckningsperiod för TO6 där den sista handelsdagen äger rum 15 september.

Kommentarer från vd

BioStock kontaktade bolagets vd Pernilla Sandwall för en kommentar om det senaste kvartalet och en framåtblick.

Pernilla Sandwall, vd WntResearch
Pernilla Sandwall, vd WntResearch.

Först och främst, hur skulle du beskriva året som gått?

– Det var en fantastisk milstolpe för bolaget att kunna observera tecken på effekt hos patienter; det är första gången! För mig personligen har det varit otroligt intressant, intensivt och roligt!

Ni fick nyligen in 26,5 Mkr i er emission. Hur ser du på deltagandet i emissionen?

– Jag är oerhört glad för det förtroende våra aktieägare visade oss. Det är svåra tider och många aktieägare har drabbats av den börsnedgång som skett överhuvudtaget och det var och är många bolag som behöver finansiering. Vi ligger högt över vad som blev snittet för vår bransch 2022 och det är ju extra roligt.

Under 2023 är ni dessutom aktuella med två teckningsoptioner. Hur är likviden ifrån dem tänkt att användas?

– Alla tillkommande tillskott gör skillnad i vår finansiering. Likviden kommer framför allt användas till vår fas II-studie, som avser att påvisa att vår läkemedelskandidat Foxy-5 har effekt.

Vad kan vi vänta oss från er under det kommande året?

– Nu under 2023 fortsätter vi med förändring av vår studieplan och få den godkänd av myndigheterna i våra länder där vi bedriver studien, Ungern och Spanien. Därefter kan vi ta in nya patienter i studien och berätta mer. En annan viktig aktivitet är att intensifiera arbetet med att identifiera potentiella samarbetspartners med en stark närvaro inom onkologi för att utveckla Foxy-5. Parallellt ska våra två optionsprogram genomföras.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev