Home Intervjuer Carbiotix blivande vd om tillväxtplanerna 2023

Carbiotix blivande vd om tillväxtplanerna 2023

Carbiotix rapporterar och blickar framåt
Erik Deaner, vd Carbiotix

Carbiotix blivande vd om tillväxtplanerna 2023

2 februari, 2023

Lundabaserade Carbiotix siktar, med sina prebiotiska fibrer och diagnostiktjänster för god tarmhälsa, på att bli en viktig aktör på en växende marknad som idag omsätter 1 miljard EUR. Bolaget har gått in i en kommersialiseringsfas och meddelade nyligen omorganisation av styrelse och ledningsgrupp för att accelerera tillväxten. BioStock pratade med Carbiotix blivande vd Erik Deaner om lansering av CarbiAXOS och tillväxtplanerna för 2023.

Spotlight-noterade Carbiotix har via forskning och utveckling tagit fram ett prebiotiskt fiber, CarbiAXOS, som har hälsofrämjande effekter på tarmhälsan. Bolaget meddelade nyligen om att fokus ligger på utveckling av avancerade kosttillskott och kosmetiska ingredienser som kan användas ensamma, blandas eller användas tillsammans med medicinska tillämpningar och terapier. Läs mer.

Lansering av CarbiAXOS

Carbiotix har sett en ökande efterfrågan i USA från potentiella kunder och bolaget siktar på att inom kort lansera CarbiAXOS som ingrediens i kosttillskott på den amerikanska marknaden. För att kunna ingå i livsmedel i USA krävs att produkten har konstaterats säker att använda via ett s.k. Generally Recognized As Safe-godkännande (GRAS).

Carbiotix befinner sig i en lärorik process för GRAS-godkännande som senare där man väntar på att få erhålla GRAS-godkännande från en expertpanel kan användas till ansökningar på fler marknader. I väntan på godkännande är etableringen av en försäljningspipeline i full gång.

Skalar upp produktionen via kontraktstillverkare

Bolaget driftsatte sin första storskaliga produktionsanläggning för CarbiAXOS i Bjuv under 2022 och utforskar olika alternativ för att möta produktionsbehovet och samtidigt skydda aktieägarvärdet. I nuläget framställs CarbiAXOS av majskli med hjälp av ett enzym.

Under 2022 undersökte Carbiotix användning av kontraktstillverkare för att skynda på och sänka kostnaden för produktionen av CarbiAXOS. Bolaget meddelar nu i slutet av januari att en partner har hittats i USA som ska påbörja produktionen av CarbiAXOS under 2023.

Avancerad diagnostiktjänst för god maghälsa

Lundabolaget tillhandahåller även en avancerad diagnostiktjänst, LinkGut, som ger användarna en individanpassad rekommendation för att kunna dosera sitt intag av fibrer för att nå en långsiktigt god tarmhälsa.

Ett utvärderingstest med en global labbtjänstleverantör har visat att LinkGut är det billigaste, mest flexibla och mest pålitliga mikrobiomtestet på marknaden. Läs mer.

Smart Prebiotics-koncept

Då Carbiotix i nuläget har utvecklat två tillgångar – CarbiAXOS prebiotiska fibrer samt LinkGut-tarmdiagnostik – kan bolaget kombinera sina erbjudanden, i ett koncept som man kallar för Smart Prebiotics, vilket öppnar för ytterligare tillväxtmöjligheter på en sammanlagd marknad värd nära 1 miljard EUR.

Omorganisation av styrelse och ledningsgrupp

Carbiotix meddelade i slutet av januari om en kommande omorganisation av sin ledningsgrupp och styrelse i samband med årsstämman den 21 april. Skälet som angavs var att Carbiotix har gått in i en kommersialiseringsfas där mer industriell erfarenhet behövs i styrelsen för att accelerera tillväxten.

I styrelsen avgår ordförande Jonas Danielsson på grund av en ny operativ roll i ett annat bolag. Styrelseledamoten och medgrundaren Peter Falck avgår också men kommer vara rådgivare och fortsatt aktieägare i bolaget. Som ny ordförande föreslås avgående vd Kristofer Cook för att stödja styrelsen inom områdena försäljning och affärsutveckling. Som ny vd kliver nuvarande COO Erik Deaner in. Nya styrelseledamöter kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman i slutet av mars.

Carbiotix blivande vd Erik Deaner om 2023

BioStock kontaktade Carbiotix Erik Deaner för att veta mer om hans bakgrund, lanseringen av CarbiAXOS och tillväxtplanerna för 2023.

Erik_Deaner_vd_Carbiotix
Erik Deaner, vd, Carbiotix

Erik, skulle du inledningsvis kunna berätta lite kort om din professionella bakgrund?

– De senaste 10 åren har försäljning och affärsutveckling varit en del av de roller jag haft, och det kommer fortsättningsvis vara centralt både för mig och Carbiotix.

– Ett återkommande tema för de bolag jag jobbat för är att de varit unga mindre bolag, men med tydliga USPar gentemot stora etablerade bolag, precis som Carbiotix.

– Lärdomar från den tiden är att fokusera på det vi är bra på och utnyttja det, och i  vårt fall kommer dialog, lyhördhet och flexibiliteten mot kunderna vara avgörande för att lyckas. Vi ska vara den lätta segelbåten i en värld full av oljetankers.

Som blivande vd för Carbiotix, vilka är dina prioriteringar för 2023?

– Att nå milstolpen av försäljning och leverans av CarbiAXOS är givetvis högst upp på listan och för att uppnå detta måste vi först ha GRAS-godkännande.

–I processen med GRAS, som vi befinner oss i nu, har det blivit klart för mig att det är tidsödslande och frustrerande att vara beroende av en tredje part.

– För att kunna tillmötesgå kundernas önskemål och utöka vår portfölj med flera substrat och produkter är det viktigt för mig att utveckling sker skyndsamt och tidsenligt, vilket inte går om vi är alltför beroende av en tredje part.

– Därför vill jag att vi fokuserar på att få in fler delar av process  och analys inhouse. Detta kommer göra att vi får bättre kontroll på vår utveckling och är inte är lika beroende av utan andra, vilket resulterar i kortare ledtider för utveckling och med tiden även minskade kostnader.

Kan du ge en uppdatering om när, var och hur ni kommer att lansera CarbiAXOS-Kosttillskott?

– Att precisera tidsplaner utan säkerhet är oansvarigt, men jag kan försäkra er om att vi som bolag har GRAS-godkännande som högsta prioritet.

– Samtidigt vill vi inte skynda ut en produkt som inte är optimerad och anpassade för vår målgrupp. Jag ser hellre att vi får en godkänd produkt med markant unika egenskaper än en som inte sticker ut från mängden.

– USA kommer, som tidigare kommunicerat, vara vår första marknad, delvis på grund av att den regulatoriska processen är mer tidseffektiv men även att USA är den största marknaden för prebiotika. Vi har många som visat intresse för CarbiAXOS och givetvis kommer dessa vara de första vi kontaktar när vi har en produkt redo.

– Utöver det har vi en tydlig plan på hur vi ska nå ut till de andra potentiella kunderna med en kombination av mässor, mass- och riktad marknadsföring och det kommer även att vara ett traditionellt säljarbete med att direkt kontakta potentiella kunder.

Kan du även uppdatera om lansering av CarbiAXOS för kosmetikamarknaden?

– Kosmetika är en marknad som vi förhoppningsvis kommer kunna skicka ut prover till och börja försäljning ungefär samtidigt som kosttillskott, men med fördelen att vi även kommer kunna sälja på den europeiska marknaden.

– I och med att försäljning av kosttillskott och kosmetika kommer att påbörjas ungefär samtidigt står vi inför en intensiv införsäljningsperiod, något jag och hela bolaget har sett fram emot under en längre tid.

Vilka fördelar har Carbiotix prebiotiska fibrer jämfört med konkurrerande produkter på marknaden?

– Konkurrenter fokuserar på en nischad prebiotika som föder en begränsad typ av probiotika (bakterier). Då tarmfloran är mycket varierande från person till person, tänker vi tvärtom och utvecklade CarbiAXOS till att föda en större mängd positiva bakterier, detta gör att en bredare grupp kommer att få positiva effekter.

– Bredden gör att vi har en upp till 10x bifodigenic effekt (ökat antal positiva bakterier), än flera andra konkurrenter. Jag tror att detta kommer vara tydligt i framtida studieresultat och vi kommer se en positiv effekt på hela populationen istället för individuellt bra resultat.

– Jag hoppas att resultaten från vår pågående diabetes typ-2 studie, tillsammans med Lunds Universitet och Region Skåne, visar positiva resultat och att sambehandling med läkemedel blir en marknad.

Slutligen, hur ser du på marknadspotentialen för Carbiotix Smart Prebiotics koncept?

– Om du ska välja på något som är smart eller något som inte är smart kommer det smarta alternativet bli det naturliga valet. Så ur ett marknadsföringsperspektiv är det fantastiskt.

– Konceptet bygger på att skapa transparens och individualisering av en tarmfokuserad produkt (som förhoppningsvis innehåller CarbiAXOS), där ekosystemet av vårt billiga, flexibla och pålitliga tarmdiagnostiktest används.

– Vi har nu flera som visat intresse och håller på att implementera konceptet och när vi väl har CarbiAXOS tillgängligt är min förhoppning att de blir kunder även på CarbiAXOS.

– Det är kombinationen av CarbiAXOS och Linkgut som skapar Smart Prebiotics och det är det som får oss att vi sticker ut.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev