Home Nyheter Antibiotikaresistens kräver nya behandlingar

Antibiotikaresistens kräver nya behandlingar

Antibiotikaresistens ( AMR) nya behandlingar

Antibiotikaresistens kräver nya behandlingar

20 februari, 2023

Den alarmerande ökningen av multiresistenta bakterier är en global hälsokris. Kampen mot antibiotikaresistens pågår på flera fronter och är en stor utmaning för läkemedelsbranschen. BioStock gör här en överblick av svenska projekt med syfte att utvecka nya antimikrobiella terapier inom området.

Antibiotika används för att behandla bakteriella infektioner. Överdriven användning av antibiotika kan innebära att bakterier utvecklar motståndskraft och blir immuna mot infektionsbehandlingen.

Livshotande infektioner

Svårbehandlade infektioner kan vara livshotande och innebär högre medicinska kostnader för samhället. Enligt en studie publicerad 2022 i the Lancet dog nära fem miljoner människor 2019 som ett resultat av antibiotikaresistens (AMR).

Enligt en prognos från WHO riskerar 10 miljoner människor per år att dö till följd av att resistenta bakterier till år 2050. Antibiotikaresistens anses som ett av de 10 största hoten mot global hälsa. (Fact Sheet, World Health Organization Antibiotic Resistance, 2018).

Den oroväckande utvecklingen av motståndskraftiga bakterier gör att tidigare lättbehandlade infektioner – som lunginflammation, tuberkulos, sepsis och gonorré – blir svårare att behandla när antibiotikan som används blir mindre effektiv.

Fyra typer av resistenta bakterier

Det finns i dag flera typer av bakterier som har utvecklat en motståndskraft mot de vanligaste sorterna av antibiotika. Folkhälsomyndigheten i Sverige kategoriserar fyraantibiotikaresistenta bakterier som allmänfarliga som kan ge allvarliga infektioner och därför ska smittspåras: MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus), ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase), VRE (vankomycinresistenta enterokocker), samt Penicillinresistenta pneumokocker (PNSP).

Nya behandlingar mot antibiotikaresistens

Den alarmerande ökningen av multiresistenta bakterier kräver utveckling av nya antimikrobiella terapier. Kampen mot antibiotikaresistens sker på flera fronter och nedan går vi igenom några av de svenska forskningsprojekt som pågår inom området.

Ett team av infektionsforskare vid Umeå universitet lett av professor Felipe Cava och medarbetare vid Harvard Medical School, har upptäckt proteiner som behövs för att upprätthålla bakteriens cellväggsstruktur som kan utnyttjas för framtida antibiotika. Upptäckten har publicerats i tidskriften Nature. Läs mer.

Ett annat forskningsteam vid Umeå universitet och Washington University i St. Louis har upptäckt en ny sorts antibiotika, GmPcides, som kan användas ensamt eller tillsammans med standardantibiotika för att effektivare bekämpa bakterier inklusive multiresistenta patogener. Studien presenterades i tidskriften PNAS i oktober 2022.

Professor Christian G. Giske och hans kollegor vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet forskar kring möjligheten att ta död på bakterier genom att smitta dem med virus

Medinteknikbolaget S2Medical har visat positivt utfall med sina antibakteriella peptider mot multiresistenta bakterie. Forskningen på antimikrobiella peptider bedrivs genom externa forskningsmedel i samverkan med Linköpings Universitet, Örebro Universitet samt Luleå Tekniska Högskola. 

Noterade bolag driver projekt mot antibiotikaresistens

Under 2022 avancerade medicinteknikbolagen Pharmacolog och AcouSort i ett samarbetsprojekt med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes universitetssjukhus i Malmö för utveckling av ett system för bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet hos patienter som behandlas för svår infektion. Projektet ska på sikt bidra till en effektivare behandling och minskad risk för utveckling av resistenta bakteriestammar. Läs mer.

Korrekt och snabb dosering av antibiotika kan vara avgörande för tillfrisknande av patienter.Infektionsdiagnostikbolaget Q-linea har nyligen erhållit IVDR-certifiering för sina testinstrument av antibiotikaresistens som ger beslutsstöd i behandling av infektionssjukdomar.

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för infektioner och reducerar användningen av antibiotika. Bolaget ökade sina intäkter under 2022 med 57 procent och har nyligen erhållit MDR-godkännande. Läs mer.

Läkemedelsbolaget Infant Bacterial Therapeutics (IBT) har förvärvat en probiotisk läkemedelsplattform bestående av genetiskt modifierade bakterier som enligt bolaget kan förebygga antibiotikaresistenta sjukhusinfektioner. Läs mer.

Femtech-bolaget Pharmiva har utvecklar antibiotikafria behandlingar mot underlivsinfektioner som både läker ut infektionen och ger symtomlindring utan att orsaka biverkningar som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den globala hälsan med allvarlig utveckling av antibiotikaresistens. Läs mer.

I slutet av 2022 publicerade de forskande läkemedelsbolagens branschorganisation Lif en handlingsplan mot antibiotikaresistens. Den beskriver en rad åtgärder som behövs för att komma till rätta med utvecklingen. Läs mer.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev