Home Nyheter RhoVac blir Chosa Oncology efter förvärv

RhoVac blir Chosa Oncology efter förvärv

RhoVac har förvärvat Chosa Oncology

RhoVac blir Chosa Oncology efter förvärv

20 januari, 2023

Efter förra årets nedslående fas IIb-resultat har mycket hänt för Lundabaserade bioteknikbolaget RhoVac. Efter förvärvet av Chosa ApS är aktieägarna i den position de hade hoppats på i våras, med en cancerläkemedelskandidat med lovande fas II-resultat, redo för en licensaffär. BioStock har tittat närmare för att lära sig mer om det nya bolaget.

Chosa Oncology är ett danskt bioteknikbolag inriktat på utveckling av cancerbehandlingar. Bolagets iCIP-koncept kretsar kring två komponenter, LiPlaCis och diagnostiklösningen Drug Response Predictor (DRP). Behandlingsdelen i konceptet, LiPlaCis, är en liposomformulering av Cisplatin, en kemoterapi som vanligtvis används vid behandling av många former av cancer idag, främst testikel-, lung- och äggstockscancer.

Cisplatin verkar genom att skada DNA från cancerceller, vilket förhindrar deras tillväxt och förmåga att reproducera sig. Det anses vara en av hörnstenarna i många cancerbehandlingsregimer, ofta lika viktig som kirurgi och strålbehandling. Cisplatin har funnits inom medicin sedan slutet av 1970-talet och idag uppgår försäljningen av den populära kemoterapin till cirka 1,3 miljarder USD årligen.

DPR ser till att rätt patienter medicineras

För de patienter som svarar på läkemedlet kan det göra underverk, men beroende på cancerindikationen är det bara mellan 20 och 60 procent av patienterna som faktiskt svarar på cisplatin. Om fel medicinering ges går värdefull tid förlorad, samtidigt som patienten utsätts för biverkningar i onödan.

Chosa Oncology siktar på att lösa det problemet med det diagnostiska verktyget DRP – en algoritm som använder uttryckstillståndet för 205 tumörgener för att förutsäga om användningen av Cisplatin kommer att fungera för den specifika patienten eller inte. Hittills har bolaget sett lovande studieresultat, där patienter med höga DRP-poäng har sett tumörkrympning när de behandlats med LiPlaCis. Å andra sidan har behandling av patienter med låga DRP-poäng inte haft någon väsentlig inverkan på tumören.

Förbättrar effekten samtidigt som biverkningar begränsas

Precis som med andra kemoterapier är Cisplatin förknippat med en uppsättning allvarliga biverkningar, inklusive benmärgssuppression, hörselproblem och njurskador. Det är precis vad Chosa försöker komma runt med LiPlaCis-formuleringen. Med den nya formuleringen kapslas Cisplatin in i liposomer som riktar sig mot och släpper ut sin last på tumörstället. Detta gör att de friska cellerna skyddas och att biverkningarna begränsas.

Hittills har kliniska studier visat att LiPlaCis företrädesvis riktar sig mot tumören och det verkar som om några av de cisplatin-relaterade biverkningarna kan undvikas med denna nya formulering. Utöver det har in vivo-studier visat att LiPlaCis-formuleringen är effektivare än Cisplatin för att förhindra tumörtillväxt. Ytterligare bevis på läkemedlets potential förväntas från en fokuserad fas IIb-studie där resultaten är planerade att publiceras i juni 2023.

Inriktning på spridd bröstcancer

Chosa Oncology driver just nu utvecklingen av sitt iCIP-koncept för behandling av metastaserande bröstcancer och för behandling av solida tumörer hos barn, en grupp patienter som är särskilt utsatta för hörselnedsättningsbiverkningen av cisplatin. Med dessa två indikationer ser bolaget försäljningspotential för iCIP om cirka 560 MUSD på årsbasis, enbart i USA.

Med tanke på dagens breda användning av cisplatin tror bolaget också att konceptet har god potential i flera andra typer av cancer. Specifikt pekar bolaget ut neoadjuvant behandling av tidig bröst- och lungcancer som två fall där iCIP kan ha potential att öka andelen botade patienter. Neoadjuvant användning, där kemoterapi används före operation, är inte möjlig med Cisplatin idag på grund av dess biverkningar. I de här fallen är DRP särskilt användbart i och med förmågan att hitta just de patienter för vilka behandlingen faktiskt fungerar.

Affären med RhoVac slutförd

Från och med i onsdags bedrivs utvecklingen i en börsnoterad miljö, efter att Lundabaserade RhoVac slutfört förvärvet av Chosa ApS. I affären kommer RhoVac att emittera cirka 43,7 miljoner aktier till en teckningskurs om 1,05 kr, riktad till Chosas ägare. De innehar därmed cirka 70 procent av det kombinerade bolaget, som just nu håller på att byta namn till Chosa Oncology.

I en kommentar till affären skriver bolagets nya vd Peter Buhl Jensen i ett pressmeddelande: “We at Chosa would like to thank the RhoVac board of directors and RhoVac’s investors for supporting our project. I believe we are in a situation very similar to where RhoVac would have been if the RhoVac prostate cancer vaccine had been effective. With the good phase II data, Chosa’s project has demonstrated its promise. Chosa is now aiming to find partners to continue development for approval or for acquiring Chosa or the iCIP project.”

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev