Home Intervjuer PolarCools vd om målen för 2023

PolarCools vd om målen för 2023

PolarCool 2023 milestones

PolarCools vd om målen för 2023

10 januari, 2023

2022 har varit något av ett genombrottsår för medicinteknikbolaget PolarCool och deras PolarCap System, en medicinsk kylanordning avsedd att minska symtom på hjärnskakning och förbättra återhämtningen efter en huvudskada. Bolaget avancerade på flera fronter. Nya vetenskapliga data bekräftade kliniskt teknikens positiva effekt, och bolaget ingick också flera avtal och erhöll ordrar från elitidrottsklubbar. BioStock kontaktade vd Erik Andersson för en kommentar om framstegen under 2022 och målen för 2023.

Idén att använda medicinsk kylning för att behandla olika sjukdomar är inte ny. De tidigaste källorna att nämna medicinsk kylning, eller hypotermi, för behandling av sjukdomar är tusentals år gamla. I början av nittonhundratalet var den amerikanske neurokirurgen Temple Fay banbrytande för hypotermi som behandling av maligniteter och huvudskador. Det var dock inte förrän på 1980-talet som inducerad mild hypotermi visade sig erbjuda dramatiskt neuroskydd i flera experimentella modeller av hjärnskada.

Idag stöds tekniken av vetenskapliga studier som bekräftar den kliniska relevansen för behandling av hjärnskakning. Det största hindret för att nå en stor marknadspenetration är snarare att göra den mer känd i bredare kretsar.

PolarCap-systemet

Det svenska medicinteknikbolaget PolarCool är verksamt på arenan för hypotermi, där man också marknadsför sin uppfinning PolarCap, en CE-märkt medicinteknisk produkt av klass IIa.

PolarCap-systemet är en kliniskt beprövad behandling för hjärnskakning och består av en bärbar kylenhet, en silikonhuvudkåpa och ett isolerande neoprenhölje. PolarCaps avsedda syfte är att snabbt minska den träningsinducerade förhöjda hjärntemperaturen som idrottare erfar när de deltar i sport. Syftet är att förebygga eller begränsa långvarig kognitiv funktionsnedsättning efter hjärntrauma och förbättra återhämtningen.

Ökad riskmedvetenhet inom idrotten

Hjärnskakning inom kontaktsporter som ishockey, amerikansk fotboll, handboll, fotboll och boxning har länge varit ett ämne för intensiv debatt. Antalet idrottare som drabbas av hjärnskakning eller upprepade kollisioner och våld mot huvudet uppgår till miljoner. Läkarkåren har dock under lång tid saknat effektiva behandlingar för sådana skador. Detta kan dock komma att förändras i och med införandet av PolarCap på den internationella sportarenan.

Vd för PolarCool kommenterar

PolarCool gjorde några betydande framsteg under 2022, både på vetenskaplig och kommersiell nivå. För att sammanfatta framstegen under det senaste året, och för att se framåt mot förväntningarna inför 2023, kontaktade BioStock bolagets vd Erik Andersson.

Erik, vilka är de viktigaste resultaten av den 5-åriga studien med PolarCap som publicerades i Journal of Neurotrauma?

– Även om alla studerade effektmått visade signifikanta förbättringar i interventionsgruppen, är den signifikanta minskningen av långtidsfrånvaron bland behandlade spelare det mest glädjande. Eftersom jag själv har upplevt hjärnskakning vet jag hur tufft och utmanande det är och hur mycket spelare kommer att dra nytta av den positiva effekten av behandling med PolarCap.

Ni har tecknat flera nya avtal där internationella team har valt att inkludera PolarCap i sina rutiner för behandling av hjärnskakning. Kan du guida oss genom era kommersiella framsteg under 2022?

– Under 2022 har vi gjort viktiga kommersiella framsteg. Den första delen av året ägnade vi mycket kraft åt att nå ut till klubbar och organisationer för att öka medvetenheten om PolarCool och PolarCap, vilka vi är och vad behandlingen innebär. Detta har varit en tidskrävande aktivitet, att boka in möten och uppföljningar, men ändå viktigt och något som absolut behövde göras. Det är ett arbete som vi kan se resultatet av då vi nu har fler pågående processer i pipelinen samt nya avtal.

Det walesiska laget valde att använda PolarCap under fotbolls-VM i Qatar. Hur tror du att detta samarbete kommer att förändra produktens betydelse på lång sikt?

– Avtalet med fotbollsförbundet i Wales är det första i sitt slag eftersom alla tidigare avtal har ingåtts med enskilda klubbar. Efter världscupen kommer det walesiska fotbollsförbundet att göra PolarCap tillgänglig för alla vuxna herr- och damlag. Förhoppningsvis kommer detta att uppmärksammas av andra förbund och vi ser framför oss att framtida avtal med förbund kommer att se liknande ut.

Erik Andersson, CEO PolarCool
Erik Andersson, vd PolarCool

Vilka är de största utmaningarna med att etablera medicinsk kylning med PolarCap som primär akut behandling av hjärnskakning?

– Första steget är att få deras uppmärksamhet. Nästa steg är att få deras medicinska acceptans. För det senare behöver du robusta kliniska bevis på behandlingens effekt, där den 3-åriga pilotstudien har debatterats något på grund av dess begränsningar. Nu har vi den 5-åriga publikationen och den stärkta bevisnivån för PolarCap som en avgörande språngbräda till medicinsk acceptans. Att PolarCool har ägnat de senaste fem åren åt att bygga upp detta kliniska stöd är en viktig fördel för oss som bolag och för PolarCap som behandling. Vi märker att den stärkta evidensen har gjort att dialogerna med medicinska ombud för klubbar och ligor numera ofta handlar om pris och ekonomiska aspekter.

När det gäller ekonomiska aspekter, kan du berätta om er affärsmodell och hur mycket ni tjänar på ett avtal?

– Vår affärsmodell bygger på en hyresmodell där kunder tecknar kontrakt på 2–3 år med ytterligare intäkter från förbrukningsvaror. Varje avtal är individuellt och värdet är inget vi kommunicerar, istället är vi enligt marknadens regler skyldiga att nämna den ekonomiska påverkan. Uppenbarligen påverkar inte ett individuellt avtal på kort sikt PolarCool ekonomiskt i det större perspektivet. Men varje avtal som tecknas är mycket positivt eftersom intäkterna är en återkommande intäktsström som förväntas för kommande år. Vi ser att när kunder börjar använda PolarCap så fortsätter de att göra det år efter år, ett bra exempel på detta är med SHL-klubbarna där vi nu är inne på vårt sjätte år.

Siktar ni på att utöka PolarCap till nya marknader under 2023?

– Även om PolarCools mål är att utöka vår närvaro i Europa kommer vi att arbeta intensivt för att få marknadsgodkännande i USA. Vi avser också att introducera PolarCap på den australiensiska marknaden där vi redan är i dialog med en distributör, samt att vi redan har ett PolarCap-system på plats för utvärdering som är godkänd av tillsynsmyndigheterna.

– Vi kan också se en utökad användning av vår produkt, såsom i rehabfasen, samt för andra indikationer som whiplash.

När det gäller godkännande av den amerikanska marknaden har ni valt att fokusera på ett de Novo-godkännande för PolarCap på den amerikanska marknaden. Kan du diskutera huvudskälen till att välja denna regleringsväg?

– Anledningen till att vi har valt att ta denna nya möjlighet till en de Novo beror främst på att det inte har varit möjligt tidigare. Detta beror på att ett godkännande av en de Novo-ansökan kräver kliniska bevis på fördelar, eftersom det är ett tillvägagångssätt där det inte finns någon etablerad alternativ produkt på marknaden. Den nyligen publicerade 5-åriga kliniska studien som visar just detta har gjort det möjligt för oss att välja denna väg för PolarCap. Viktigt är att ett de Novo-godkännande också öppnar för möjligheten till försäkringsersättning för behandlingen.

Vilka är era ambitioner när det gäller internationell expansion?

– Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på den europeiska marknaden och våra prioriterade sportmarknader: ishockey, rugby, fotboll och handboll. Vi kommer att fortsätta arbeta mot enskilda klubbar men kommer, som ett resultat av att fler och fler lag börjar använda PolarCap, arbeta mot ligalösningar som den som har införts i SHL. Som tidigare nämnts kommer USA och Australien också att vara potentiella nya marknader om marknadsgodkännande uppnås under 2023.

Avslutningsvis, vilka är era huvudsakliga mål för 2023?

– Vi ser att medvetenheten kring hjärnskakning och problemen som följer efter en skada ökar inom idrotten i allmänhet. Detta belyser i sin tur vikten av idrottares hälsa, priset man betalar för utöva professionell idrott samt den potentiella förbättringen vad gäller nya behandlingar etc. Här ser vi framför oss att klubbar och organisationer i högre grad kommer att inse att PolarCap utgör ett bra tillskott för att uppnå just det, vilket då leder till en accelererad försäljning under 2023. I slutet av detta år räknar vi därför med att ha fler än 100 system ute på den europeiska marknaden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev