Home Intervjuer LIDDS nye vd om sin nya roll och pågående emission

LIDDS nye vd om sin nya roll och pågående emission

Anders Månsson, vd LIDDS

LIDDS nye vd om sin nya roll och pågående emission

24 januari, 2023

I höstas tillträdde Anders Månsson posten som vd på teknologibolaget LIDDS. Baserat på NanoZolid-plattformen drivs utvecklingen av flera onkologiska läkemedelskandidater i både sen och tidig fas. Just nu är bolaget även aktuellt med en nyemission där man siktar på att ta in cirka 50 Mkr för att fortsätta den värdeskapande utvecklingen. BioStock har pratat med LIDDS nye vd för att diskutera hans syn på bolaget, utvecklingen och den pågående emissionen.

Uppsalabaserade onkologibolaget LIDDS utvecklar läkemedelskandidater baserade på den patenterade NanoZolid-plattformen. Teknologin gör det möjligt att formulera läkemedel för lokal intratumoral administrering för att undvika systemiska biverkningar och för att uppnå en kontrollerad frisättning i tumören i upp till sex månader. På så sätt minskas påverkan av frisk vävnad samtidigt som själva administreringen blir smidigare för patienten då man inte behöver dosera lika ofta.

Positiva fas IIb-resultat

LIDDS samarbetar med större läkemedelsbolag som till exempel Johnson & Johnson kring NanoZolid-plattformen, men man har även byggt upp en egen onkologifokuserad portfölj läkemedelskandidater där plattformsteknologin kombineras med redan existerande läkemedelssubstanser. I det längst gångna projektet Liproca Depot har man tagit fram en NanoZolid-formulering av 2-hydroxiflutamid, en läkemedelssubstans som används för behandling av prostatacancer, innan radikala behandlingar sätts in. Med positiva fas IIb-resultat i ryggen är nästa steg i projektet att hitta en partner för att ta utvecklingen vidare till fas III-studier.

Ökat fokus på affärsutveckling

Det är här bolagets nytillträdde vd Anders Månsson kommer in i bilden. Månsson har lång erfarenhet inom läkemedelsindustrin med särskilt fokus på marknad och affärsutveckling. Särskilt noterbart är att han i sin roll som chef för affärsutveckling på danska LEO Pharma rodde i land en affär på över 6 miljarder SEK med den japanska läkemedelsjätten Astellas Pharma.

En av Månssons prioriteringar framöver är att bygga LIDDS affärsutveckling, med målet att säkra ett partneravtal för Liproca Depot någon gång under 2023. Bolaget kommer även att fortsätta arbetet inför kliniska fas I-studier med Nanoimod och Nanodotax, två läkemedelskandidater där NanoZolid-teknologin använts för formulering av agatolimod (immuno-onkologiskt preparat) och docetaxel (cellgiftsbehandling).

Driver vidare utvecklingen med företrädesemission

För att driva vidare utvecklingen av dessa båda kandidater, samt för att bygga bolagets affärsutveckling, genomförs nu en företrädesemission på cirka 50 Mkr, före emissionskostnader. Emissionen är till 96 procent säkerställd via teckningsåtaganden och garantier. Teckningsperioden löper fram till den 6 februari.

BioStock kontaktade Anders Månsson för att höra hur hans tankar går kring det nya uppdraget, utvecklingen och den pågående emissionen.

Först och främst Anders, du tillträdde som vd för LIDDS i september förra året. För de som inte känner dig, kan du berätta lite om din bakgrund?

– Min bakgrund kombinerar erfarenhet från seniora poster i större multinationella läkemedelsbolag samt arbete i styrelse och ledning av mindre biotech-bolag som siktar på utlicensiering eller partnerskap med större läkemedelsbolag. Jag är även partner och styrelseledamot i ett investeringsbolag som fokuserar på ”SEED”-investeringar.

Vilka styrkor ser du i bolagets utveckling?

– Jag menar att det faktum att bolaget ha attraherat ett samarbete med Johnson & Johnson kring NanoZolid-plattformen validerar styrkan och potentialen i teknologin, och jag menar att vi bör utöka den typen av samarbeten under året. Vidare är det naturligtvis en stor styrka att bolaget utvecklat sitt första egna läkemedelsprojekt, Liproca Depot, hela vägen genom fas IIb. Den styrka som jag kompletterar bolaget med handlar främst om gedigen erfarenhet av affärsutveckling och ledning.

Hur ser du på den resa som ni har framför er?

– Det blir ett spännande år. Vi har ambitionen att sluta ett avtal kring Liproca Depot under året. Om så sker, ger det bolaget inte bara en kapitalinjektion men det validerar också hela affärsmodellen kring NanoZolid, dvs. det skulle visa att vi inte enbart kan bygga värde i läkemedelsutveckling baserat på plattformen, men att bolaget också är kapabelt att realisera det värdet via licensavtal.

– Lyckas vi med det, vilket jag både tror och hoppas, ligger fältet öppet för att ge många andra cancersubstanser nya kvaliteter som läkemedel baserat på vår intratumorala depot-teknologi, både i egen regi och genom samarbeten. De allra flesta cancerläkemedel har systemiska biverkningar som den mest begränsande faktorn, så det saknas inte kandidater för utveckling baserat på NanoZolid.

Du har som mål att nå en partneraffär för Liproca Depot någon gång under 2023. Vad behöver ni göra för att det målet ska bli verklighet?

– Vi är klara med själva utvecklingen i och med färdigställandet och publicering av resultaten från klinisk fas IIb. Det finns alltså ingen ytterligare utvecklingsrisk i projektet, utan det vi behöver åstadkomma nu är ett strukturerat affärsutvecklingsarbete genom viket alla tänkbara partners kontaktas och inventeras vad gäller grad av intresse, med målet att ha åtminstone en handfull intressenter kvar för slutförhandling.

– Vi har förstås diskussioner i gång redan men vi vill säkerställa att vi inte missar intressenter. Detta kräver en hel del ”benarbete” och det är därför vi har kontrakterat Alira Health för att hjälpa oss med detta, och för att agera rådgivare i förhandlingar så småningom.

Ni är aktuella med en företrädesemission, där ni siktar på att få in cirka 48,6 Mkr. Vad kommer likviden att användas till?

– Likviden kommer att användas till affärsutvecklingsprocessen för Liproca och i någon mån för de andra projekten. Vidare räknar vi med att klargöra och starta fas Ib för Nanodotax och eventuellt också Nanoimod (avhängigt av licenssituationen med Liproca).

– Och sist men inte minst kommer vi att investera i vidare utveckling av vår teknologi i sig samt gärna ta in fler utvecklingssamarbeten med större läkemedelsbolag. En viss del av finansieringen går förstås till allmän drift av bolaget, men vi har skurit betydligt i de generella och administrativa kostnaderna sedan jag kom in i bolaget i höstas.

Vilka är dina starkaste argument för att delta i emissionen?

– Villkoren på finansmarknaderna idag tvingar fram en emission till vad jag skulle bedöma som ett mycket förmånligt pris per aktie och jag kommer självfallet också själv att delta i emissionen. Företagets värdering måste ju ses i relation till att vi faktiskt har en fas III-klar läkemedelskandidat inom onkologi utan ytterligare egen utvecklingsrisk, och sett i det ljuset vill jag mena att värderingen är särdeles förmånlig. Jag har i alla fall svårt att hitta motsvarande benchmarks.

– Sammanfattningsvis kan man kanske säga att LIDDS är ett biotechbolag med korta ledtider till möjliga affärer och låg egen utvecklingsrik eftersom projekten baseras på redan kända substanser som blir till nya fördelaktiga och skyddade läkemedel baserat på NanoZolid-teknologin.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev