Home Intervjuer Dicots vd om förberedelser inför klinik och emission

Dicots vd om förberedelser inför klinik och emission

Elin Trampe, vd Dicot

Dicots vd om förberedelser inför klinik och emission

13 januari, 2023

Uppsalabolaget Dicot är i full gång med att förbereda potensläkemedelskandidaten LIB-01 för kliniska fas I-studier. Bolaget tillkännagav nyligen en unitemission om initialt cirka 55 Mkr, säkerställd till 63,5 procent, som syftar till att finansiera denna milstolpe. BioStock kontaktade bolagets vd Elin Trampe för att få veta mer om utvecklingsarbetet och om den aktuella kapitalanskaffningen.

Biotechbolaget Dicot vill med läkemedelskandidaten LIB-01 hjälpa män världen över som lider av erektionssvikt och tidig utlösning. Bolaget tar därmed sikte på en marknad som omfattar mer än 500 miljoner män världen över. Prekliniska studier har visat att kandidaten har god effekt på erektionsförmågan, dels i friska djurmodeller, men även i diabetesmodeller där det finns en bevisat nedsatt erektionsförmåga. Studierna har dessutom kunnat visa att LIB-01 ger en effekt som verkar under lång tid.

Kandidaten har utöver detta även visat sig vara väl tolererad med en god säkerhetsprofil och man har i det pågående prekliniska toxikologiska programmet hittills inte noterat några biverkningar. LIB-01 ser alltså av allt att döma ut att ha flera viktiga fördelar mot dagens behandlingar, som inte har samma långvariga effekt och som ofta är behäftade med biverkningar.

Unitemission ska finansiera steget in i klinik

Nästa steg i utvecklingen blir att ta LIB-01 in i klinik. Parallellt med att de sista prekliniska studierna genomförs, håller bolaget på att förbereda inför kliniska fas I-studier där man hoppas kunna bekräfta de goda säkerhetsdata som observeras i det prekliniska programmet. Målet är att inleda studierna någon gång under mitten av 2023.

När Dicot nu med stadiga kliv går mot klinik genomförs en unitemission där man i ett initialt skede siktar på att ta in cirka 55 Mkr, före emissionskostnader. Den inledande likviden från emissionen är tänkt att bland annat finansiera uppstart av fas I-studier, avslutande prekliniska studier samt till GMP-tillverkning.

Unitemissionen inkluderar även teckningsoptioner av serie TO4 och TO5, där förhoppningen är att få in totalt 41,4 Mkr respektive 51,4 Mkr. Likviden från teckningsoptionerna är tänkt att finansiera genomförandet av två fas I-studier, en som avser en engångsdosering med LIB-01 och en som avser upprepad dosering med kandidaten. Parallellt med fas I-studierna kommer även förberedelser för kommande klinisk fas II ske.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade bolagets vd Elin Trampe för att få veta mer om utvecklingen och den aktuella kapitalanskaffningen.

Först och främst, ni förbereder just nu inför en klinisk fas I-studie. Kan du berätta lite om vilka resultat ni hittills har sett med er kandidat LIB-01 i det prekliniska programmet?

– Vi har fått robusta resultat med statistisk signifikant effekt av LIB-01 på erektionssvikt i upprepade studier. Vi har också kunnat visa en effekt som sitter i under lång tid, i minst sju dagar. Ett sådant långtidsverkande läkemedel skulle verkligen revolutionera behandlingen av potensproblem. Våra effektstudier genomförs av Pelvipharm, ett världsledande CRO inom området, som även gjorde studier med Pfizer i utvecklandet av Viagra.

– Vi har också sett bra resultat i hittills genomförda toxikologistudier som visar att LIB-01 tycks ha en god säkerhetsprofil. Vidare har studier på verkningsmekanismen visat att den skiljer sig från dagens läkemedel såsom Viagra. Detta tillsammans med en lång verkningstid visar att LIB-01 kan komma att representera en helt ny generation av potensläkemedel.

De här resultaten kommer även att presenteras på European Society for Sexual Medicine’s årliga kongress i februari. Vilket intresse kring LIB-01 har ni sett från branschen hittills?

– Ja vi märker av ett stort intresse för det vi gör. Det omfattar både läkare och forskare inom sexualmedicin som vi är i kontakt med och det faktum att flera av våra resultat med LIB-01 har valts ut att få presenteras på vetenskapliga konferenser såsom European Society for Sexual Medicine och European Association of Urology.

– Behovet av nya läkemedel och intresset för det vi gör märks också tydligt eftersom vi löpande blir kontaktade av män som delar med sig av sina personliga erfarenheter och som uttrycker sin förväntan på LIB-01.

Om man skulle jämföra LIB-01 med de stora potensmedlen på marknaden i dag, vilka är fördelarna?

– Dagens läkemedel såsom Viagra och övriga PDE5-hämmare har såklart hjälpt många. Men hälften av alla män som testar avbryter behandlingen på grund av biverkningar eller att önskad effekt inte nås. Dessutom är dom relativt korttidsverkande vilket påverkar samlivet negativt.

– Målsättningen med LIB-01 är att det ska bli ett effektivt och säkert läkemedel som hjälper betydligt fler och som dessutom är långtidsverkande. Att kunna erbjuda till exempel en veckovis behandling skulle vara en riktig game changer inom detta område. Med ett långtidsverkande preparat slipper de drabbade att planera sexlivet och får ett mer normalt vardagsliv och förhöjd livskvalité.

Ni planerar att genomföra två fas I-studier där ni testar både engångsdosering och upprepad dosering. Kan du berätta lite om bakgrunden till detta?

– Det är ett standardförförande inom läkemedelsutveckling utifrån att de första studierna i människa undersöker ett läkemedels säkerhet. Då ska dosen ökas gradvis först med singeldos och sedan med upprepad dosering för att löpande studera säkerheten på bästa sätt. First-in-human-studierna måste läggas upp på detta sätt för att säkerställa säkerheten.

Vilka är dina bästa argument för att investera i bolaget?

– Det är nu 25 år sedan Viagra lanserades på marknaden och sedan dess har innovationer inom potensläkemedel lyst med sin frånvaro. Det här vill vi på Dicot ändra på. Det finns ett stort behov av bättre behandlingar och vi arbetar med en läkemedelskandidat som kan komma att representera en helt ny klass av potensläkemedel. Vi tar nu sikte på att komma in i klinik med LIB-01 med många värdeskapande aktiviteter framför oss.

– Jag hoppas att många vill vara med på en väldigt spännande resa med målet att totalt förändra marknaden för potensläkemedel.

Du kan läsa mer om Dicot här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev