Home Nyheter Chosa Oncology får grönt ljus för patent i Kina

Chosa Oncology får grönt ljus för patent i Kina

Chosa Oncology får kinesiskt patentgodkänt

Chosa Oncology får grönt ljus för patent i Kina

23 december, 2022

Uppbackat av starka fas II-resultat har det Köpenhamnsbaserade onkologibolaget Chosa Oncology börjat förbereda den regulatoriska vägen för nästa registreringsgrundande studie med sitt iCIP-koncept för prediktiv diagnostik. I takt med att den kliniska utvecklingen fortskrider arbetar bolaget med att stärka de immateriella rättigheterna för sin teknologi. Chosa Oncology meddelade nyligen att de beviljats ett patent från det kinesiska patentverket som skyddar en viktig del av sin produkt – Cisplatin Drug Response Predictor.

Cisplatin är en kemoterapi som vanligtvis används vid behandling av flera former av cancer, däribland lung-, urinblås- och bröstcancer. Det är en av hörnstenarna i många behandlingsregimer, ofta lika viktig som kirurgi och strålbehandling. Som med de flesta cancerläkemedel finns det dock några allvarliga nackdelar med cisplatin, bland annat det faktum att det inte fungerar på alla patienter.

Beroende på cancerindikationen ligger läkemedlets effekt på mellan 20 och 60 procent.  Dessutom är cisplatin förknippat med många negativa biverkningar, som benmärgssuppression, hörselproblem, njurskador och kräkningar.

Det är inte alltid lätt för en läkare att veta vilka läkemedel som ska ges till patienten, särskilt med tanke på situationen som beskrivs ovan. Om patienten får fel medicinering fortsätter tumören att växa och värdefull tid går förlorad, samtidigt som patienten utsätts för allvarliga biverkningar.

Utvecklar en förbättrad version av cisplatin

Det danska bioteknikbolaget Chosa Oncology har utvecklat iCIP-konceptet, en kombination av behandling och prediktiv teknik som adresserar dessa brister och syftar till att skapa en ny och bättre lösning för cancerpatienter. Behandlingsdelen kallas LiPlaCis, en liposomformulering av cisplatin som gör det möjligt att leverera den aktiva substansen direkt till tumören, vilket begränsar potentiella biverkningar. Enligt bolaget indikerar resultat att LiPlaCis har en lägre toxicitet och en bättre effekt jämfört med den för närvarande marknadsförda versionen av cisplatin.

iCIP består också av det kompletterande diagnostiska testet DRP (Drug Response Predictor), som är utvecklat för att välja ut de patienter som förväntas ha nytta av LiPlaCis-behandlingen. Hittills har DRP-testet visat goda prediktiva resultat hos lung- och bröstcancerpatienter.

Patent beviljat i Kina

Chosa Oncology meddelade nyligen att man har fått tummen upp från det kinesiska patentverket angående sin patentansökan för DRP-testet. Detta kommer att ge skydd för produkten fram till 2038. DRP-testet är redan patentskyddat på amerikanska och europeiska marknader. I en kommentar skriver Chosa Oncologys vd Peter Buhl Jensen om vikten av den senaste patentuppdateringen:

“In addition to the already granted Cisplatin-DRP patents for the US and European markets, this Chinese patent approval is an important value driver in the development of LiPlaCis since our unique Cisplatin-DRP predictive diagnostic is instrumental for building on the strong results we have seen so far in lung cancer and in the Phase II study in metastatic breast cancer. Together with a well-defined regulatory route towards marketing approval, the new patent provides us with an exceptionally solid platform for the ongoing partnering process.”

Omvänd uppköpsprocess med RhoVac

För många svenska investerare är Chosa Oncology ett nytt namn på bioteknikarenan. Bolaget befinner sig för närvarande i en omvänd förvärvsprocess med det Lundabaserade onkologibolaget RhoVac. Bolagen har ingått avtal om att RhoVac ska förvärva samtliga aktier i Chosa Oncology för en köpeskilling om cirka 46 Mkr, att betalas med nyemitterade aktier i RhoVac.

Transaktionen är villkorad och har ännu inte godkänts av en extra bolagsstämma, där nästa hålls den 11 januari 2023.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev