Home Intervjuer Arcede Pharma förbereder inför kliniska studier

Arcede Pharma förbereder inför kliniska studier

Arcede Pharma förbereder för kliniska studier

Arcede Pharma förbereder inför kliniska studier

7 december, 2022

Det andra adventsljuset har precis hunnit tändas när Lundabolaget Arcede Pharma släpper sin Q2-rapport i det förkortade räkenskapsåret 2022. Bolaget är i full gång med de avslutande studierna i det toxikologiska programmet och samtidigt pågår ett febrilt förberedelsearbetet inför att ta läkemedelskandidaten RCD405 till klinik. BioStock pratade med Arcede Pharmas vd Mia Lundblad om hur hon ser på kvartalet som gått och på vad som ligger framför bolaget.

Arcede Pharma utvecklar den dubbelverkande läkemedelskandidaten RCD405 med siktet inställt på en behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Läkemedelskandidaten skiljer sig från existerande behandlingar då den verkar både luftvägsrelaxerande och antiinflammatoriskt. Bolagets förhoppning är att i slutändan kunna erbjuda marknaden ett läkemedel som dels är mer effektivt än dagens behandlingar, dels kan påverka den underliggande sjukdomsutvecklingen.

Ytterligare studier ska öka förståelsen kring RCD405

När Arcede Pharma rapporterar av sitt andra kvartal i det brutna räkenskapsåret 2022 ligger fokus på det planeringsarbete som präglat kvartalet. Bland annat berättar bolaget att man förbereder för ytterligare prekliniska studier som syftar till att få en fördjupad kunskap om RCD405. Kandidaten har i tidigare ex vivo-studier på lungvävnad med inducerad kontraktion uppvisat en koncentrationsberoende relaxerande effekt. Nu vill bolaget veta mer om hur substansen fungerar in vivo och gräva djupare i vilken klinisk potential den har.

Resultaten från de planerade in vivo-försöken kommer enligt bolaget ha en central roll i det fortsatta arbetet mot klinik. De kommer att vägleda beslut gällande bland annat studiedesign, patientpopulation och dosering.

Forumleringsarbete fortgår

Under tiden fortsätter också formuleringsarbetet tillsammans med partnern Iconovo. Planen är att i de kliniska studierna använda Iconovos inhalator ICOone och arbetet med att få fram den mest optimala blandningen av RCD405 och hjälpämnen är oerhört viktigt.

För att kunna genomföra de ovanstående studierna och det fortsatta formuleringsarbetet behövs en ny batch av RCD405. Arcede Pharma uppger att man slutit produktionsavtal och att själva syntetiseringen är pågående.

Delresultat från tox-programmet

Det viktigaste steget innan kliniska tester kan ta vid är dock slutförandet av det prekliniska toxikologiska programmet. Arcede Pharma meddelade nyligen resultat från den första delen av programmet, där bolaget kunde konstatera att substansen tolereras väl och att man hittills inte sett några oväntade effekter eller biverkningar. Arcede Pharma informerade samtidigt om att den andra delen av tox-programmet fördröjts något på grund av en global brist på försöksdjur. I en kommentar till BioStock skrev vd Mia Lundblad då:

“Vi har en regelbunden kommunikation med vårt kontraktslaboratorium och försöker naturligtvis minimera fördröjningen så mycket som möjligt, så att den begränsas till ett fåtal månader.”

Patent godkänt i Japan

Vidare kunde Arcede Pharma nyligen meddela att man fått ett så kallat notice of allowance från det japanska patentverket gällande patentansökan för RESP9000-serien, som RCD405 är en del av. Patentet ger ett skydd på den japanska marknaden fram till 2039. Bolaget har sedan tidigare fått patent beviljat av det europeiska patentverket samt av patentverken i Belgien, Schweiz, Tyskland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Sverige och Sydafrika.

Vd kommenterar

Under det första halvåret 2022 uppgick kassaflödet till drygt -6,6 Mkr och vid periodens utgång uppgick kassan till totalt 17,9 Mkr. BioStock kontaktade vd Mia Lundblad för att få hennes syn på det andra kvartalet och på vad som ligger framför bolaget.

Mia Lundblad, vd Arcede Pharma
Mia Lundblad, vd Arcede Pharma

Först och främst, hur skulle du beskriva det gågna kvartalet?

– Det har varit ett mycket positivt kvartal där mycket har hänt både vad gäller det rent vetenskapliga där vi etablerat en hel del värdefulla samarbeten men också rent administrativt vad gäller exempelvis patent.

Ni förbereder ju in vivo-studier med RCD405 för att få mer kött på benen gällande dess verkningsmekanismer. Vad är det specifikt ni är intresserade av att undersöka?

– Vi vill kunna specificera den anti-inflammatoriska effekten ännu mer i detalj så att vi därmed bättre förstår den fulla potentialen av RCD405. Det gör att vi mer specifikt kan selektera de patienter och patientpopulationer som kan förväntas få mest och bäst effekt.

Efter det japanska godkännandet har ert patent gällande 9000-serien godkänts i större delen av de stora marknader som ni riktar er mot. Det viktigaste landet som saknas i den listan är USA. Hur fortskrider er ansökan gällande den amerikanska marknaden?

– Vi har ett föreläggande i USA men i stort är utfallet positivt och kraven anses patenterbara och vi avser fullfölja ansökan. Det är emellertid svårt att säga något vad gäller tidpunkt för eventuellt godkännande.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev