Home Intervjuer Acarix vd om bolagets USA-satsning för ökad tillväxt

Acarix vd om bolagets USA-satsning för ökad tillväxt

Helen Ljungdahl Round, vd Acarix

Acarix vd om bolagets USA-satsning för ökad tillväxt

21 december, 2022

Malmöbolaget Acarix är i full gång med av lanseringen CADScor System, en akustiskt och AI-baserad teknologi för diagnos av hjärtkärlsjukdomar. Nyligen togs klivet in på den amerikanska marknaden och nu genomför bolaget en företrädesemission för att hålla uppe tempot i den satsningen. BioStock kontaktade Acarix vd Helen Ljungdahl Round för att få veta mer om CADScor System, lanseringen och den emission som bolaget är aktuell med.

Kardiovaskulära sjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Varje år beräknas de leda till att 17,9 miljoner personer avlider. I USA står hjärtsjukdomar för så många som vart fjärde dödsfall. Den vanligaste typen av kardiovaskulära sjukdomar är kranskärlsrelaterade sjukdomar, som man beräknar orsakar drygt 7 miljoner dödsfall årligen världen över.

Smärtor i bröstet och andningssvårigheter är vanliga symptom vid kranskärlsrelaterade sjukdomar, och med ovanstående statistik i åtanke är det inte konstigt att en patient som upplever dessa symptom blir orolig. Faktum är att bröstsmärtor är den vanligaste anledningen till att en person uppsöker vård, om man har en hjärtsjukdom behöver detta nämligen utredas och behandlas så fort som möjligt.

Men det är dock inte all bröstsmärta som beror på kranskärlsrelaterade sjukdomar, snarare tvärt om. För nio av tio som söker vård för den här typen av problem visar det sig faktiskt att det finns andra bakomliggande orsaker. Innan den bakomliggande orsaken kan klarläggas genomgår patienten ofta resurskrävande och invasiva undersökningar i onödan.

Nytt verktyg för tidig uteslutning av kranskärlssjukdom

Det är här det svenska medicinteknikbolaget Acarix kommer in i bilden. Acarix har utvecklat CADScor System, ett handhållet diagnostikverktyg som möjliggör icke-invasiva utredningar av patienter med stabila bröstsmärtor och misstänkt kranskärlssjukdom. Enligt bolaget kan CADScor System med 96,2 procents säkerhet exkludera upp till 35 procent av de patienter som upplever de symptom som är förknippade med kranskärlssjukdom, men som egentligen har andra underliggande sjukdomar.

Acarix målsättning är att etablera CADScor System som ett förstahands diagnosverktyg för att redan i ett tidigt skede, till exempel primärvården, kunna utesluta kranskärlssjukdom på ett snabbt och effektivt sätt. Förhoppningen är att det ska leda till positiv inverkan på patienter, patientflöden och till kostnadsbesparingar.

Fullt fokus på lansering i USA

Efter att tidigare ha lanserat i Norden, Tyskland, Österrike och Schweiz ligger nu fullt fokus på att etablera sig ordentligt på den amerikanska marknaden. I somras aktiverades ersättningskoden för CADScor System i USA, vilket innebär att kliniker som använder systemet kan erhålla ersättning från amerikanska försäkringsbolag. Dörren står med andra ord just nu öppen för en marknad som bolaget beräknar har en potential på 500 MUSD.

Acarix är just nu i full gång med att bygga upp sin organisation i USA, där man har ett etablerat ett dotterbolag sedan hösten 2021. För att kunna göra verklighet av den här viktiga satsningen genomför bolaget nu en företrädesemission om totalt 52,9 Mkr före kostnader. Majoriteten av likviden kommer att gå till marknadssatsningarna i USA, men även till att fortsätta utveckla produkten.

Bolaget har satt som mål att ha 3 000 CADScor System ute hos kund vid utgången av 2024, vilket enligt bolagets beräkningar skulle innebära intäkter för helåret 2024 på minst 200 Mkr.

Vd kommenterar

I samband med den aktuella emissionen tog BioStock kontakt med Acarix vd Helen Ljungdahl Round för att få veta mer om CADScor-systemet och satsningen på USA-marknaden.

CADScor System är framtaget för att snabbt kunna utreda  patienter som upplever bröstsmärtor i ett tidigt skede, till exempel primärvården. Kan du berätta lite kort om hur systemet fungerar?

– CADScor System är en icke invasiv teknologi som bygger på två viktiga komponenter, en akustisk och en AI baserad. Vår ultrasensitiva mikrofon gör det möjligt att lyssna på blodflödet i kranskärlen, och fånga upp ljud som indikerar på plackuppbyggnad. Ljuden sorteras och åtta viktiga ljudparametrar används inom vår AI baserade algoritm och ger ett resultat. Hela processen tar cirka tre minuter, och utredningen totalt cirka tio minuter. Det är en relativt enkel utredning där CADScor System placeras på bröstet, ovanför hjärtat, och kan göras, som du nämnde, inom primärvården.

– För patienterna kan CADScor System ge ett snabbt besked, jämfört med de många gånger långa utredningar som idag görs, med EKG, arbetsprov, CT etc.

Hur ser konkurrenssituationen ut i dag?

– CADScor System har av FDA fått ett De Novo-godkännande vilket innebär att det inte finns en liknande produkt på marknaden. Den närmsta konkurrent skulle jag vilja beskriva som den etablerade diagnostikprocess som idag används vid utredning av bröstsmärtepatienter. Många av de läkare som vi talat med, framför allt i USA, pekar på att CADScor System bör användas som förstahandsval, innan annan icke-invasiv utredning görs. Detta kräver vissa ändringar och det är något som vi nu arbetar på.

Ni inledde i höstas ett samarbete med American College of Cardiology. Kan du berätta lite mer om samarbetet och vilken roll det har i er USA-satsning?

– Ja, vi är mycket stolta över detta samarbetsavtal. ACC har en innovationsgrupp som utvärderar nya teknologier inom kardiovaskulär sjukdom. De berättade för oss att de kikat på 600 – 700 olika bolag och valt ut ett fåtal som har en intressant och innovativ produkt att arbeta tillsammans med. Acarix är ett av dessa bolag.

– Syftet med detta samarbete är att ta fram kliniska rekommendationer för hur CADScor System bör användas inom den amerikanska sjukvården. Dessa rekommendationer med stöd av ACC kommer att underlätta vårt arbete med att etablera CADScor System inom sjukvården och öka användningen runt om USA, men även globalt.

Vilka andra aktiviteter kommer att vara viktiga för att etablera er ordentligt i USA?

– Vi arbetar med fyra säljkanaler i USA: individuella kliniker, sjukhus, större sjukvårdsnätverk, samt Veterans Administration, som ansvarar för sjukvården för amerikanska militärer och veteraner. Vi arbetar med att öka kunskapen om CADScor System och upptaget inom dessa kanaler.

– Reimbursement är ett annat viktigt område där vi arbetar på ett mycket metodiskt sätt. Detta har resulterat i ersättning till klinikerna från kommersiella försäkringsbolag och Medicare. Vi har även sett ökade ersättningsnivåer, vilket är mycket positivt. För att öka vår geografiska täckning över staterna så snabbt som möjligt bygger vi vår egen säljstyrka tillsammans med kommersiella kommissionsbaserade partners. Det har visat sig att de partners vi skrivit avtal med har varit mycket drivande inom deras regioner och vi ser fram emot vårt fortsatta samarbete.

Det är fullt fokus på den amerikanska marknaden just nu. Vad händer under tiden på de europeiska marknader där ni redan etablerat er?

– USA är den största marknaden i världen. Vi har nu alla viktiga byggstenar på plats så det är viktigt att prioritera och fokusera på USA. Vi kommer att dra ner på de kommersiella aktiviteterna i Europa under 2023, och eventuellt tills vi har reimbursement på plats. Rent praktiskt så kommer vi fortsätta att ta hand om etablerade kunder och användningen av patches.

Under de första nio månaderna 2022 sålde ni för cirka 6,2 Mkr och ni har ett mål om att redan om två år vara uppe i 200 Mkr. Vad är det som gör er säkra på att kunna uppnå det målet?

– Det stämmer. Vi har en detaljerad plan för hur vi kommer att öka vår försäljning under 2023 och 2024 för att uppnå målen som vi satt. Vi kommer att arbeta mycket metodisk i de fyra säljkanalerna som jag beskrev tidigare, från individuella klinker till stora sjukvårdsnätverk och Veterans Administration.

– När vi ser på individuella kliniker så kan vi säkerställa försäljning inom relativt kort tid. För de större kunderna så kan det ta längre tid, men då talar vi om större volymer. Vår försäljningsökning kommer troligen inte vara linjär utan mer exponentiellt. De kliniska rekommendationerna från ACC kommer också att stödja vår utveckling.

Samtidigt som ni lanserar CADScor så fortsätter utvecklingen av produkten. Kan du berätta lite mer om vad ni jobbar på?

– Vi har som mål att vara och förbli ledande inom akustik och AI-baserad diagnostik. För CADScor System fokuserar vi på vår utveckling av mjukvara, hårdvara, vår app och självklart vår algoritm. Detta arbete pågår just nu. Vi har också möjligheten att lyssna på andra organ, och andra områden inom kardiovaskulär medicin. Vi har påbörjat studier inom hjärtsvikt och kommer fortsätta inom detta område for att ta fram en produkt som kan tidigt identifiera patienter med hjärtsvikt.

Avslutningsvis, vilka är dina bästa argument för att investera i Acarix just nu?

– Vi går nu in i en mycket spännande tillväxtperiod, troligen den mest spännande tiden för Acarix. Vi har som ni vet ett robust kliniskt program bakom CADScor System med 6 000 patienter, publicerade studier, 45 patent, och nu har vi även de viktiga byggstenarna på plats för att kommersiellt lyckas i USA.

– Under 2022 har vi lagt grunden börja driva ett spännande momentum. Jag hoppas att aktieägare och investerare ser de viktiga möjligheterna vi har framför oss och investerar i den pågående emissionen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev