Home Intervjuer NLSDays: Sprint Bioscience om partnerskap

NLSDays: Sprint Bioscience om partnerskap

NLSDays: Sprint Bioscience om partnerskap

NLSDays: Sprint Bioscience om partnerskap

3 oktober, 2022

BioStock var på plats vid Nordic Life Science Days 2022 i Malmö för att ta tempen på branschen. På partnerkonferensen i Malmö passade BioStock på att prata med Sprint Biosciences affärsutvecklingschef Anne-Marie Wenthzel som bland annat berättade om hur bolaget jobbar med att hitta nya partners.

Sprint Bioscience utvecklar prekliniska läkemedelsprogram inom cancerbehandling med målsättningen att nå tidig utlicensiering under den prekliniska fasen. Portföljen består idag av sex program, fem inom cancer och ett inom fettleversjukdomen NonAlcoholic Steatohepatitis (NASH).

Se intervjun med Anne-Marie Wenthzel nedan. I videon refereras till BioStocks artikelserie om biotech-investeringar som du kan läsa här.

YouTube video

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev