Home Intervjuer Chordate vill bidra till regeringens satsning inom migrän

Chordate vill bidra till regeringens satsning inom migrän

Migraine

Chordate vill bidra till regeringens satsning inom migrän

21 oktober, 2022

Över 1 miljon svenskar lider av migrän och majoriteten av dem är kvinnor. Migränvården bedöms vara bristfällig och många går odiagnostiserade. Dessutom är dagens läkemedel relativt ofta förknippade med en avtagande behandlingseffekt och biverkningar. Sveriges nya regering vill se en ändring på detta och genomför därmed en särskild satsning på vård för migrän och andra kvinnosjukdomar, enligt den nyligen avgivna regeringsförklaringen. Chordate Medicals vd Anders Weilandt berättar att de vill vara med och bidra till förbättringsarbetet med K.O.S, en läkemedelsfri och förebyggande migränbehandling.

Migrän kännetecknas av kraftig huvudvärk, illamående och känslighet för ljud och ljus. Sjukdomen förekommer hos 15–18 procent av kvinnorna och 6–9 procent av männen enligt Region Skåne. Att kvinnor drabbas i högre utsträckning kan förklaras av ett samband mellan migrän och hormonförändringar – särskilt nivån av östrogen i blodet kan ha en påverkan.

Fokus på kvinnosjukdomar i regeringsförklaringen

Migrän är en underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom, precis som många andra kvinnodominerande sjukdomar. Kvinnosjukdomar är ofta även lågprioriterade i forskningen.

Detta vill Sveriges regering ändra på. Den 18 oktober presenterade Sveriges nya statsminister Ulf Kristersson sin regeringsförklaring där han meddelade satsningar inom migrän och andra kvinnosjukdomar:

»En större satsning genomförs riktat mot mer jämställd vård, kvinnosjukdomar och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa. Unga kvinnor ska inte behöva acceptera att det är normalt att leva med smärta. En speciell satsning görs inom vård för migrän, endometrios och klimakterievård.«

K.O.S – värdefullt tillskott i behandlingsarsenalen

Vilka åtgärder som ska genomföras har ännu inte tillkännagetts, men Chordate Medical är redo att bidra till utvecklingen med Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S), en medicinteknisk behandlingsmetod som stimulerar nerverna i näshålan med vibrationer. K.O.S minskar antalet huvudvärksdagar per månad enligt nyligen publicerade delresultat från en större patientstudie. Dessutom har behandlingen betydligt färre biverkningar jämfört med dagens farmakologiska alternativ.

Idag används olika typer av läkemedel för att lindra migränsymptomen, så som antiinflammatoriska läkemedel, värktabletter och triptaner. Dessutom finns det även vissa läkemedel som kan förebygga migränanfallen, exempelvis betablockerare, CGRP-hämmare och botoxinjektioner. Effekten av dessa kan avta med tiden och många upplever besvärliga biverkningar, så som trötthet och kräkningar, vilket gör att de måste avbryta sin läkemedelsbehandling.

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

Chordates vd kommenterar regeringsbeslutet

BioStock kontaktade bolagets vd Anders Weilandt för att höra hans tankar om dagens migränvård idag, regeringens satsningar och hur det kan påverka Chordate.

Först och främst, hur är din syn på migränvården i Sverige idag?

– Om vi jämför våra erfarenheter från andra länder – inte minst nordiska grannar – så är tyvärr vår bild att vi i Sverige ligger långt efter i både tillgänglighet och strukturerade vårdprogram för migrän. Svenska migränpatienter är ofta hänvisade till att få hjälp inom primärvården, och då gäller det att ha lite tur med var man bor, och med att hitta en läkare som har intresse för migrän och andra huvudvärkdiagnoser.

Vad tycker du om regeringens satsning på vård för migrän och andra kvinnosjukdomar?

– Det finns uppgifter på att en genomsnittlig svensk kronisk migränpatient kostar samhället 120 000 kr/år där 20 procent är vård och medicin, och 80 procent är produktivitetsbortfall. Dessutom orsakar migrän en påtaglig försämring av livskvalitet för den som är drabbad. Den höga kostnaden är sedan länge grunden för en politiskt driven ambition i många andra länder, och då är det ju bra att migränfrågan äntligen kommer upp även på den svenska politiska dagordningen.

»Det finns uppgifter på att en genomsnittlig svensk kronisk migränpatient kostar samhället 120 000 kr/år där 20 procent är vård och medicin, och 80 procent är produktivitetsbortfall.«

Hur många kvinnor deltog i er migränstudie?

– Vi vet inte exakt eftersom vi fortfarande är “blindade” från studiedatan i detalj. Gissningsvis så rör det sig om cirka 70 procent.

Vad för typ av åtgärder är det som krävs för att förbättra vården för migränpatienter?

– Det finns en rad goda exempel från andra länder att lära från. Bristen på neurologispecialister i svensk vård är ett problem som tar många år att lösa, det är nog dessutom bara delvis svaret. En viktig fråga är nog att decentralisera tillgången och ordna vårdprogram som kan fördelas ut över landet för att få kravet på lika vård uppfyllt. Då lär man behöva stimulera primärvården till inriktad utbildning och tillgång till flera olika diagnos- och behandlingsverktyg. I Sverige arbetas normalt med vårdriktlinjer och utvecklade vårdprogram, där finns såvitt vi förstår en hel del utvecklingspotential.

Vad kan regeringens satsningar inom migrän innebära för Chordate?

– Som bolag med ett tydligt uppdrag från våra ägare så har vi inte kunnat arbeta med Sverige som hemmamarknad, eftersom vi först och främst fokuserar på marknader med en migränvårdsmodell som kan ge tidiga effektsvar på vår marknadssatsning. Detta är både tråkigt ur ett svenskt perspektiv, och dyrt för oss eftersom vi måste bygga vårt marknadsbevis i andra marknader.

– Om regeringens satsning kan få effekt relativt snabbt så skulle vi säkert kunna få nytta av det, samtidigt som fler svenska migränpatienter skulle få tillgång till läkemedelsfri hjälp.

– I tillägg så är de 21 regionernas olika processer för att tillföra nya behandlingsformer och teknik näst intill oändligt långsamma och krångliga. För att få effekt så måste varje slag av politisk ambition som rör vårdförbättringar även hantera den frågan – vilket historiskt visat sig vara en omöjlig nöt att knäcka.

»I morgondagens migränvård – om den infinner sig relativt snart – så skulle vi aktivt kunna utrusta primärvården med ytterligare ett behandlingsalternativ som både är läkemedelsfritt och inte förknippat med oväntade bieffekter.«

Vad behöver Chordate göra för att ingå i dagens migränvård i Sverige?

– Vi har valt bort att försöka ingå i dagens svenska migränvård enligt vad jag svarade ovan. I morgondagens migränvård – om den infinner sig relativt snart – så skulle vi aktivt kunna utrusta primärvården med ytterligare ett behandlingsalternativ som både är läkemedelsfritt och inte förknippat med oväntade bieffekter.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev