Home Intervjuer Valfrågorna som påverkar life science-branschen

Valfrågorna som påverkar life science-branschen

Valfrågorna som påverkar branschen

Valfrågorna som påverkar life science-branschen

8 september, 2022

Life science nämns inte särskilt ofta i valdebatten, men många av de stora valfrågorna kan komma att påverka branschens fortsatta framfart. BioStock har pratat med Anders Blanck, vd på LIF, och Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare, för att få veta vilka valfrågor som de anser är viktigast för sektorn.

Anders Blanck, vd på LIF – branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen – konstaterar att det inte är helt lätt att fastställa vilket parti som brinner mest för life science.

Anders Blanck, vd LIF

- Vi inom life science-sektorn tycker förstås att life science är ett av valets viktigaste ämnen. Men partierna verkar inte tycka det, det är inte en sakfråga som hamnar i fokus i partiledardebatterna eller i valplattformar och -utspel.

Frågan om hur den svenska sjukvården ska styras debatteras däremot flitigt.

- Vårdfrågan hamnar alltid högt upp på agendan, men då handlar det framför allt om bemanning och kompetensförsörjning i vården. Det vi ser behövs är en fortsatt generell satsning på medicinsk forskning och fler kliniska studier. När man tittar i valmanifest och liknande dokument finns det tyvärr väldigt få konkreta förslag om sådant.

Nyckelbransch i svensk ekonomi

Under det första halvåret 2022 uppgick exporten av svenska läkemedel till cirka 70 miljarder kronor, vilket utgör 7,1 procent av Sveriges samlade export under halvåret. Blanck konstaterar att life science därmed är en nyckelfaktor i svensk ekonomi.

– Sveriges exportsiffror för läkemedel nådde en all time high under första halvåret 2022. Alla partier är medvetna om att det är en otroligt viktig sektor och en framtidsbransch för Sverige.

Även om branschen in debatteras specifikt så kretsar många valfrågor kring ekonomin som helhet, vilket även påverkar life science-sektorn.

- Kompetensförsörjning och energifrågan är två valfrågor som debatteras flitigt, och de är viktiga även för life science-företagen. Generellt är en sund infrastruktur för näringslivet väldigt viktig för branschen.

Långsiktig finansieringslösning krävs

Anders Blanck hoppas att nästa regering ska prioriterar att säkerställa att de forskningsinfrastrukturer som stöttats de senaste åren får en mer permanent finansieringslösning.

- Hittills har det ofta handlat om tillfälliga pengar från exempelvis Vinnova. Men life science är en långsiktig verksamhet och då behövs långsiktiga satsningar.

En handlingsplan för precisionsmedicin saknas

En fråga som Anders Blanck hade velat se ett större fokus på är omställningen till precisionsmedicin, det vill säga skräddarsydd vård baserad på patientens egna förutsättningar och behov. Han hoppas att ett ökat användande av hälsodata och biomarkörer ska kunna underlätta omställningen.

I en rapport från 2021 skriver LIF att det svenska sjukvårdssystemets komplexitet försvårar implementeringen av precisionsmedicin och att en omställning kräver samordning mellan många olika intressenter. Till exempel visar LIF:s kartläggning att införandet av precisionsmedicin för lungcancerpatienter innebär att totalt över 22 arbetsgrupper eller organisationer skulle behöva samordnas.

– Man skulle behöva en handlingsplan för hur precisionsmedicin ska implementeras i Sverige, med tydliga mål och dedikerade resurser.

Därutöver hade Blanck velat se en modell som kan underlätta introduktioner av nya innovationer i vården.

– Vi skulle behöva bättre partnerskap mellan sjukvården och företagen för att snabbare få in nya produkter i klinisk praktik så att de kommer till nytta för patienterna, men också för att snabbare kunna fasa ut produkter som inte håller vad de lovar.

Samverkan krävs för utveckling

Jenni Nordborg är nationell samordnare och leder arbetet med life science på Regeringskansliet, vars arbeta syftar till att säkerställa att Sverige är en ledande life-science nation. Även hon konstaterar att life science inte nämns i de pågående valkampanjerna.

Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare

- Life science är kanske inte ett ämne som man skriver om på plakat eller i manifest. Men många av valfrågorna berör sektorn. Frågor som välfärd, miljö, klimat, forskning och företagande är alla viktiga för utvecklingen av svensk life science som kräver samverkan för innovativa lösningar.

Även Jenni Nordborg vill se en välfärdsdiskussion om hur Sverige ska få en modern och datadriven vård framgent.

- Det skulle skapa förutsättningar för individanpassad vård, kallad precisionsmedicin, och en framgångsrik life science-industri.

Ekonomiska frågor är viktiga för branschen

Valet 2022 präglas av många ekonomiska frågor som även är väsentliga för utvecklingen av life science i Sverige.

- Life science påverkas av förutsättningarna för företagande. Det måste finnas rätt förutsättningar för företag att investera, växa, tillverka och exportera.

Även klimatfrågan är viktig för branschen, menar Jenni Nordborg, som säger att life science står ut som en klimatsmart bransch som har mycket att bidra med till omställningen.

– Klimatfrågan är viktig för oss. I den egna produktionen är man bra på att hålla nere utsläppen och arbeta energisnålt. Det är en bransch som ser till hållbarhetsperspektivet som helhet, när det kommer till klimat och inom de ekonomiska och sociala aspekterna av hållbarhet. På så vis är life science en riktig föregångsbransch, som kan inspirera andra.

Att branschen inte förekommer i debatterna behöver inte vara något negativt, och Jenni Nordborg menar att framtidssatsningen inte är direkt avhängig söndagens valresultat.

– Det kan vara en fördel att våra frågor inte är plakatpolitik. Life science är grundläggande för Sveriges hälsa och konkurrenskraft, vilket är viktigt i alla politiska läger.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev