Home Intervjuer Spännande tider för Idogens nya styrelseordförande

Spännande tider för Idogens nya styrelseordförande

Joakim Söderström

Spännande tider för Idogens nya styrelseordförande

27 september, 2022

Den 6 september hölls en extra bolagsstämma i Idogen där Joakim Söderström och Niklas Wallett valdes in som styrelseordförande respektive styrelsemedlem. De är båda betydande aktieägare i Idogen och kommer nu att ta en aktiv roll i styrelsen för att ta bolaget till nästa nivå. BioStock fick en pratstund med nyinvalde styrelseordförande Joakim Söderström angående hans nya roll och hans förväntningar.

Idogen utvecklar tolerogena nyskapande cellterapier för att motverka oönskad aktivering av immunförsvaret. Det längst framskridna programmet IDO 8 har som mål att ta fram en cellterapi till patienter med hemofili A som har utvecklat inhiberande antikroppar mot sin livsnödvändiga behandling med faktor VIII. Läkemedelskandidaten ItolDC-028 inom IDO 8-programmet ska inom kort börja testas på patienter för första gången. Detta sker i en så kallad klinisk fas I/IIa-studie.

Bolagets utvecklar även två andra program – IDO T för att motverka organavstötning vid njurtransplantation, samt IDO AID för behandling av olika autoimmuna sjukdomar.

Joakim Söderström
Joakim Söderström, styrelseordförande Idogen

Intervju med nyvalde styrelseordförande

I samband med att Joakim Söderström valdes in som styrelseordförande passade BioStock på att ställa några frågor angående hans nya uppdrag.

Först och främst, varför tycker du att biotech är ett intressant område?

– Jag har lång erfarenhet av investeringar inom biotech och har kommit att alltmer intressera mig för cellterapi som jag är övertygad om har potential att revolutionera hur vi idag behandlar en lång rad sjukdomar. Därutöver söker jag ofta efter tydliga inflection points i de bolag jag investerar i, och med den snart förestående studiestarten av IDO 8, som är en öppen studie, kommer det minst sagt finnas gott om triggers och milstolpar.

– Givetvis är risken högre inom biotech än somliga andra branscher, men gör man sin hemläxa och prickar rätt så är den potentiella uppsidan enorm enligt min erfarenhet.

Vad är det som lockar med just Idogens case?

– Idogen verkar inom cellterapi vilket är ett av de hetaste områdena inom biotech, något som inte minst bekräftas av de 2,9 miljoner euro i anslag vi beviljades av EU:s ramprogram Horizon 2020.

»Idogen verkar inom cellterapi vilket är ett av de hetaste områdena inom biotech. […] Vi ser väldigt positivt på Idogens cellterapi och är imponerade av bolagets forskning och breda kompetens.«

– Det som gör Idogen så spännande är vår plattformsteknologi som har potential att användas i långt över 100 olika sjukdomar och tillstånd, varav flera inom de största indikationerna. Om vi uppnår proof of concept för plattformen kommer vi inte bara kunna förändra livet för allvarligt sjuka patienter, utan även skapa ett stort aktieägarvärde.

– Jag är största aktieägaren Idogen och Niklas är tredje största aktieägare och vi avser båda att vara långsiktiga i vår investering och engagemang i bolaget. Vi ser väldigt positivt på Idogens cellterapi och är imponerade av bolagets forskning och breda kompetens.

Varför väljer du nu att engagera dig i Idogens styrelse?

– Bolaget befinner sig nu i en extremt intressant fas där man efter många års forskning är redo att starta den första kliniska studien. Jag vill vara med och hjälpa bolaget ta nästa steg i utvecklingen, tex genom att stärka och intensifiera arbetet med affärsutvecklingen och än tydligare etablera oss som en viktig aktör inom detta område. Jag vill även se att vi vässar vårt arbete med Investor Relations och blir tydligare mot såväl befintliga som framtida aktieägare kring vad vi har pipen och varför man ska hålla ett extra öga på oss den kommande tiden. Det är en spännande tidsperiod att kliva in i som styrelseordförande!

Vad hoppas du kunna bidra med i rollen som styrelseordförande i Idogen?

– Jag kommer leda styrelsens arbete och säkerställa att vi vid varje givet tillfälle tar det avgörande stegen som krävs för att bolaget ska nå sin fulla potential och nå nästa nivå, här finns det ännu mycket att göra. Att skapa struktur, se till att vi har rätt personer på rätt plats och att vi är organisatoriskt optimerade är frågor som jag kommer stötta vår tf. vd Christina Herder med.

»Jag kommer leda styrelsens arbete och säkerställa att vi vid varje givet tillfälle tar det avgörande stegen som krävs för att bolaget ska nå sin fulla potential och nå nästa nivå«

– Det finns en såväl bred som hög kompetens inom läkemedelsutveckling bland Idogens medarbetare. Jag är övertygad om att det kommer bli en bra balans i styrelsen med min och Niklas erfarenhet av bolagsutveckling, och de andra ledamöternas kompetens inom det medicinska området.

Hur ser ni på ledningsförändringarna i bolaget just nu där Anders Karlsson nyligen lämnade som vd och Christina Herder trädde in i rollen som tillförordnad vd?

– I denna nya fas vi nu går in är det naturligt att Christina Herder kliver in och axlar det operativa ansvaret för bolaget. Christina Herder har de fem senaste åren varit styrelseledamot i Idogen och har dessutom mer än 30 års erfarenhet från flera ledande befattningar inom läkemedelsbranschen. Hon är civilingenjör i kemiteknik och har även en doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt en Executive MBA från Stockholms Universitet. Det är svårt att tänka sig någon mer lämpad för uppdraget.

Vilket av Idogens projekt ser ni som mest intressant?

– Jag ser IDO 8 som det mest spännande programmet just nu eftersom kliniska prövningar och marknadslansering ligger närmast i tiden i det projektet. Nu har vi dessutom fått indikationer på att den adresserbara marknaden för IDO 8 sannolikt är tre gånger så stor mot vad vi tidigare trott. Våra vetenskapliga rådgivare bedömer nämligen att behandlingen eventuellt kan sättas in redan innan ITI-behandlingen, vilket utvidgar patientpopulationen. Projektet har därmed blivit än mer intressant!

»Nu har vi dessutom fått indikationer på att den adresserbara marknaden för IDO 8 sannolikt är tre gånger så stor mot vad vi tidigare trott.«

Vilka milstolpar ser ni framför er?

– Den viktigaste milstolpen i närtid är helt klart starten av fas I/IIa-studien i IDO 8-projektet. Detta är Idogens första kliniska studie vilket är en stor händelse för bolaget då det under ett antal år har varit ett forskande bolag. Som jag sa kommer det finnas gott om triggers och milstolpar kopplat till denna studie i och med att den är öppen.

– Därtill går bolaget går in i en extremt spännande period där affärsutveckling och dialoger med eventuella partners blir alltmer aktuellt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev