Home Nyheter Promore Pharmas bensårsbehandling ska minska patientens lidande

Promore Pharmas bensårsbehandling ska minska patientens lidande

Promore Pharmas bensårsbehandling ska minska patientens lidande

Promore Pharmas bensårsbehandling ska minska patientens lidande

21 september, 2022

Promore Pharmas läkemedelskandidat ropocamptide utvecklas för behandling av personer som drabbats av venösa bensår. Patientgruppen saknar i dag läkemedelsbehandlingar och målet är att minska patienternas lidande samtidigt som man lättar den börda som sårvården lägger på vårdgivare. För att få en bild av problemet som Promore Pharma vill lösa tittar BioStock närmare på hur venösa bensår påverkar livet för de drabbade.

Bensår är ett vanligt förekommande problem hos framförallt äldre människor, där så många som 20 av 1000 personer över 80 år drabbas av venösa bensår, som är den vanligaste formen av svårläkta sår på benen. En patient som lider av venösa bensår har svårt att pumpa blodet från benen upp till hjärtat, vilket leder till att benen svullnar upp och det lätt uppstår svårläkta sår på smalbenet eller vid anklarna.

Lång behandling

Patienter som lider av svårläkta venösa bensår behandlas under lång tid, där behandlingen består i att applicera kompressionsbandage eller kompressionsstrumpor för att minska svullnaden i benen och för att hjälpa blodcirkulationen, samt förbandsprodukter som syftar till att minska risken för infektioner eller problem med ansamling av sårvätska. Behandlingen är en långdragen process som inverkar betydligt på patientens vardagsliv. Man måste nämligen ha tät kontakt med vården, då såromläggningar behöver göras flera gånger per vecka, och ibland flera gånger per dag om såren läcker mycket vätska. Dessvärre är det vanligt att bensår blir ett återkommande problem och patienten måste genomgå behandling upprepade gånger.

Bensåren leder till psykiska problem

Utöver de fysiska svårigheterna som svårläkta venösa bensår innebär har de ofta även en mycket negativ påverkan på patientens psyke. De drabbade patienterna lever i hopp om att bli friska men kan samtidigt känna förtvivlan över att läkningen tar lång tid eller rent av uteblir. Smärtan i benen gör det svårt att röra sig vilket gör att patienten riskerar att bli isolerad i sitt hem. När man inte längre kan leva det liv som man är van vid ökar också risken för apati och depression. Det finns studier som pekar på att frekvensen av självmordstankar är högre i denna patientgrupp jämfört med kontrollgrupper av personer i samma ålderssegment utan sår.

Smärtan från bensåren är ständigt närvarande och sömnproblem riskerar att ha ytterligare negativ inverkan på patientens liv.

Skammen det största besväret

Den lukt som över tid kan uppstå av läckande sår och blöta förband är ytterligare ett problem för patienterna. I flera undersökningar har det framgått att patienter upplever skam, stress och äckel över den lukt som såret kan ge ifrån sig. Detta riskerar att leda till att patienten undviker sociala kontakter och isolerar sig av rädsla för att andra ska känna lukten. I en studie liknade patienterna situationen vid att vara leprasjuk och undvek att sitta nära andra personer, till exempel familjemedlemmar. Problemet med lukten gör också att patienter kan vilja lägga om såret oftare än vad som egentligen behövs, vilket lägger extra vikt på den vårdanställda.

Stora kostnader för vården

Vården av svårläkta sår upptar mellan 10 och 20 procent av distriktssköterskornas tid och en studie som undersökt kostnaderna som detta innebär pekade på årliga kostnader på minst 10 miljarder USD i Australien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och USA. Redan idag är såromläggning en resurskrävande del av vården och trendkurvan pekar mot att det kommer att krävs än mer resurser framöver, eftersom andelen svårbehandlade och svårläkta sår med lång behandlingstid kommer att öka i takt med att patienterna blir allt äldre.

Kroppsegna peptider förbättrar sårläkningen

Solnabaserade Promore Pharma driver två projekt inom området sårvård, där bolaget med läkemedelskandidaten ropocamptide siktar in sig på att stimulera läkning av venösa bensår. Läkemedelskandidaten är baserad på en human antimikrobiell peptid som stimulerar flera celltyper i sårläkningsprocessen. Förhoppningen är att med en förbättrad läkning kunna minska lidandet för patienten och i sin tur även belastningen som sårvården innebär för sjukvårdssystemet.

Promore Pharma arbetar för närvarande med att utveckla en mer användarvänlig administreringsform av ropocamptide och nästa stora milstolpe blir sedan att genomföra en fas III-studie med produkten.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev