Home Intervjuer Pharmiva siktar på högt värderad världsmarknad

Pharmiva siktar på högt värderad världsmarknad

Anna Linton, vd Pharmiva

Pharmiva siktar på högt värderad världsmarknad

12 september, 2022

Femtech-bolaget Pharmiva är verksamma inom vaginal hälsa och tar fram behandlingar mot underlivsinfektioner. Den vaginala moussen Vernivia som hjälper mot bakteriell vaginos säljs receptfritt hos majoriteten av de svenska apotekskedjorna. Nu gör bolaget en emission för att understödja sin satsning på en global lansering. BioStock har pratat med vd Anna Linton för att höra mer om framtidsplanerna.

Pharmivas första produkt Vernivia är en CE-certifierad vaginal mousse som används vid den vanligt förekommande infektionen bakteriell vaginos. Infektionen drabbar en av tre kvinnor i åldern 14 – 49 år och orsakas av att en obalans har uppstått i underlivets bakterieflora. Moussen läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring, utan antibiotikans biverkningar.

Lyckad lansering av den första produkten

Bolaget lanserade Vernivia i slutet av förra året och försäljningen tog ordentlig fart under Q2 2022.Även om lanseringen i Sverige har gått bra så bedömer bolaget att den stora intäktspotentialen finns på den globala marknaden. Värdet på världsmarknaden för behandling av bakteriell vaginos uppskattas att år 2027 uppgå till 1,7 miljarder USD.

Bolaget, som är listat på Nasdaq First North Growth Market, beskriver Vernivia som ett första steg på vägen mot att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av produkter inom vaginal hälsa.

Nästa steg på resan är att utforska möjligheten till att använda teknologiplattformen Venerol, som ligger till grund för Vernivia, för att utveckla nya produkter eller läkemedel.  Bolaget har rapporterat att prekliniska studier även indikerar god effekt av Vernivia vid förebyggande behandling av bakteriell vaginos och förebyggande behandling av gonorré.

Effekt och säkerhet av Vernivia validerad i kliniska studier

Under 2018 publicerades en klinisk proof of concept-studie av Vernivia där 30 kvinnor som diagnosticerats med bakteriell vaginos deltog. Studien konstaterade utläkning redan dagen efter att en singeldos administrerats. I gruppen som fick tre doser intervallbehandling över en vecka studerade man effekten efter dag sju och 83 procent visade sig vara fortsatt utläkta.

I 2021 genomfördes även en användarstudie som inkluderade 76 patienter med symtomatisk bakteriell vaginos. Patienterna rapporterade en statistiskt säkerställd förbättring av både besvärande lukt och mängden flytningar redan på morgonen efter den första dosen, effekten förstärktes därefter under behandlingen.

För att få ytterligare kunskap om effekten av Vernivia genomförs nu den kliniska studien PIVA 01, en studie som påbörjades i Skottland med som på grund av pandemin flyttats till Sverige. Studien har därmed försenats något.

Studien som innefattar bland annat Danderyds sjukhus och Norrlands universitetssjukhus, där totalt 96 patienter ska ingå, utvärderar effekten av behandling med Vernivia mot bakteriell vaginos. Studien som initierades i maj 2022 väntas avslutas innan årets slut.

Tar in nytt kapital för fortsatt tillväxt

För att fortsätta expansionen inom och utanför Sverige genomförs en nyemission som ska tillföra bolaget cirka 16,5 Mkr före emissionskostnader. Emissionen är uppdelad i en företrädesemission på 9,9 Mkr och en riktad emission om 6,6 Mkr. Bolaget har mottagit förhandsteckningar på halva det totala emissionsbeloppet samt garantier på resterande summa från befintliga aktieägare och utvalda professionella investerare med långsiktigt intresse i Pharmiva.

BioStock har kontaktat bolagets nyrekryterade vd Anna Linton för att höra mer om bolagets kommande satsningar.

Pharmiva lägger ett händelserikt kvartal bakom sig, vad skulle du säga har varit den viktigaste händelsen för bolaget under perioden?

– Under det andra kvartalet ser vi att försäljningen av Vernivia tar fart och vi mer än fördubblar resultaten jämfört med kvartalet innan. Att vi så snart efter lansering ser ett starkt genomslag på vår hemmamarknad stärker oss i dialogen med globala partners om lansering av Vernivia utanför Sverige, det visar tydligt att vår receptfria och antibiotikafria egenvårdsbehandling mot bakteriell vaginos gör skillnad och möter en stark efterfrågan.

Vad skiljer er produkt från andra behandlingar mot bakteriell vaginos?

– Vernivia är en vaginal mousse. Mousseformuleringen i sig, och dess egenskaper att behandla hela den infekterade ytan gör Vernivia unik som behandling mot bakteriell vaginos. Behandlingen är dessutom en receptfri egenvårdsbehandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring (inom 12 timmar), samtidigt som behandlingen stärker vaginans egna försvar d.v.s återställer den normala vaginala bakteriefloran, en produkt med samtliga dessa egenskaper finns inte idag på marknaden. Behandlingen leder heller inte till efterföljande svampinfektioner som annars ofta är förknippade med antibiotika- eller antiseptikabehandling.

Ni genomför nu en emission – kan du kort motivera för BioStocks läsare varför de bör teckna sig för den?

– Pharmiva har forskat fram och patenerat en unik drug delivery platform “Venerol”, en mousseformulering med stor potential att stabilisera och distribuera flertalet substanser som normalt sätt inte fungerat eller brutits ner vid lokal administation på huden eller i kroppskaviteter, Venerol-teknologin kan i sig men också i kombinationen med aktiva läkemedelssubstanser erbjuda effektiva lokala behandlingsmöjligheter för medicinska problem inom kvinnohälsa, utan att utsätta patienten för onödiga biverkningar som en systemisk behandling kan leda till. Pharmiva har pågående samarbetsprojekt med andra läkemedelsföretag för utveckling av nya produkter/läkemedel baserat på Venerol.

– Baserat på Venerol-teknologin har vi tagit fram och lanserat vår första produkt på marknaden, Vernivia, en receptfri, antibiotikafri och CE-certifierad behandling för bateriell vaginos. Vernivia ger snabb symtomlinding, har en utläkande effekt och återställer den normla floran i vagina, en produkt med samtliga dessa egenskaper finns inte idag på marknaden.  Världsmarknaden för behandlingar av bakteriell vaginos växer kraftigt och uppskattas år 2027 vara värd 1,7 miljarder USD.

– Phamivas resa har bara börjat och jag hoppas att BioStocks läsare ser värdet i att vara med från början och följa oss när vi tar steget ut på den globala marknaden med siktet inställt på internationell expansion i Europa och USA i ett första led.

Hur kommer ni använda pengarna ni tar in?

– En stor del av pengarna avser vi använda för att understödja bolagets globala expansion och den internationella lansering av Vernivia.  Pengarna kommer även att användas till att slutföra den pågående studien PIVA-01 vars syfte är att ytterligare förstärka den kliniska evidensen för Vernivia.

– Utöver det fortsätter vi att investera i initiativ som breddar bolagets portfölj. Här fokuserar vi framför allt på att bredda antalet indikationer för Vernivia, och att utveckla nya produkter eler läkemedel baserat på mousseteknologi Venerol.

Hur långt kommer den här finansieringsrundan ta er?

– Jag skulle säga att det är lite beroende på försäljningstillväxten av Vernivia, och ambitionen vi har att teckna distributions- och licensavtal. Min största prioritet är att driva verksamheten mot lönsamhet och accelerera tillväxten i bolaget. Här ser jag finansiella fördelar med licensavtal då det är kopplat till licensintäkter vilket snabbare kan ta oss till lönsamhet och minskar vårt långsiktiga kapitalbehov.

Du anslöt nyligen som vd för Pharmiva. Vad var det med bolaget som lockade dig?

– Det är mycket med Pharmiva som lockade mig och som gör mig extra glad över att vara en del i bolagets fortsatt resa. Phamriva är ett innovativt, modernt och framåtlutat bolag som står inför global exansion och lansering av sin första produkt Vernivia internationellt.

– Jag har ett lång förslutet inom life science och ser värdet i effektiva egenårdsbehandlingar som både förebygger och på ett naturligt sätt läker ut infektioner, i detta fall vanliga underlivsinfektioner hos kvinnor. Det är ett viktigt komplement till mer potenta behandlingar och centralt för att bidra till bättre hälsa.

– Jag ser även att Venerol, bolagets drug delivery platform, öppnar upp många spännande möjligheter att utveckla nya innovativa produkter eller läkemedel inom kvinnohälsa. Att tillsammans med övrig organisation fortsätta arbetet med att bredda bolagets portfölj är även det något jag tycker är otroligt spännande.

Ert mål är att bli ett globalt bolag, vilka marknader ser du att ni kan ta er in på härnäst?

– I ett första led siktar vi in oss på Europa och USA.

Ni har som mål att ha en bred portfölj av produkter? Vilka produkter är på gång just nu?

– Det som ligger närmast till hands är att vidga användningsområdet för Vernivia till förebyggande behandling av bakteriell vaginos och förebyggande mot den sexuellt överförbara sjukdomen gonorré.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev